Kinder Comfort Team

Folder

Kinder Comfort Team

Als ouder(s) van een kind met een ernstige ziekte komt er veel op u af. Dit kan u zorgen geven en vragen oproepen over de zorg en begeleiding van uw zieke kind en over de manier waarop de ziekte invloed heeft op het hele gezin. U krijgt mogelijk te maken met veel verschillende hulpverleners en instanties. Om u hierin te ondersteunen en adviseren is er in elk Academisch (Kinder)ziekenhuis in Nederland een Kinder Comfort Team voor deskundige ondersteuning op maat.

Kinder Comfort Teams; Samen voor gezinnen met een ernstig ziek kind

Wat is een Kinder Comfort Team?

In een Kinder Comfort Team werken verpleegkundig specialisten en kinderverpleegkundigen samen met kinderartsen en andere hulpverleners zoals psychologen, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Deze hulpverleners hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Met zo’n team kunnen we uw gezin zo goed mogelijk helpen bij wat u nodig heeft.
 

Het Kinder Comfort Team heeft kennis en ervaring om ons kind en gezin te ondersteunen.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De Kinder Comfort Teams werken nauw samen met de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Het doel van het Kenniscentrum is het verbeteren van integrale kindzorg in het Nederlandse zorgsysteem voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Kijk voor meer informatie op www.kinderpalliatief.nl

De brug

Het team slaat de brug tussen de zorg in het ziekenhuis en zorg thuis. De hulpverleners maken kennis met u en uw kind, overleggen en bedenken samen met u welke ondersteuning nodig is. Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen en behoeften. Het team biedt begeleiding en als het nodig is ondersteunen ze bij het regelen van de zorg. Het Kinder Comfort Team is er voor uw kind en gezin, vanaf de diagnose tot en met de nazorg.
 

Wat kan een Kinder Comfort Team voor u betekenen?

Ondersteuning bij organisatie en coördinatie
Het is niet de bedoeling dat het KCT de taken van uw specialist, uw huisarts en/ of thuiszorg overneemt. Het KCT heeft een adviserende rol.

Overleg en luisterend oor
Het team kijkt samen met u vooruit. De hulpverleners geven uitleg bij keuzes en denken met u mee.

  • Wat komt er bijvoorbeeld bij kijken als uw kind na ziekenhuisopname weer thuiskomt?
  • Wat zijn gevolgen van bepaalde keuzes op uw kind en ook op broers en zussen?
  • Hoe organiseert u de zorg afgestemd op uw gezinssituatie en werk?

Samen met u en de betrokken hulpverleners kijkt het Kinder Comfort Team wat er mogelijk is en welke zorg past bij uw kind en uw gezin. Zowel voor dit moment, maar ook naar wat mogelijk gaat komen.

Met hulp van het Kinder Comfort Team is de zorg voor ons kind goed geregeld.

Aanmelding en informatie

Wilt u, als ouder, ondersteuning of begeleiding van een Kinder Comfort Team voor uw kind en gezin, neem dan contact op met het Kinder Comfort Team in het ziekenhuis waar uw kind in behandeling is. Een Kinder Comfort Team ondersteunt ook hulpverleners. Met specifieke vragen kunnen zij bij het team terecht.

Kinder Comfort Team

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

020-566 1695 (5 dagen per week tijdens kantooruren)

Totstandkoming

De Kinder Comfort Teams zijn tot stand gekomen middels financiering van fondsen en het ministerie van VWS:

Contact

Kinder Comfort Team, Maastricht UMC+, Maastricht
kindercomfortteam@mumc.nl
Tel: 043- 3871067

Emma Thuis Team, Emma Kinderziekenhuis UMC, Amsterdam:
emmathuisteam@amc.uva.nl

Kinder Comfort Team, Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC, Rotterdam:
kindercomfort.teamsophia@erasmusmc.nl

Kinder Comfort Team, Willem-Alexander Kinderziekenhuis LUMC, Leiden:
kindercomfort.teamWA@lumc.nl

Kinder Comfort Team, Wilhelmina Kinderziekenhuis:
KCTU@umcutrecht.nl (kindercomfort.teamWA@lumc.nl)

Prinses Maxima Centrum, Utrecht:
KCTU@prinsesmaximacentrum.nl

Kinder Comfort Team, Amalia Kinderziekenhuis Radboudumc, Nijmegen:
kindercomfortteam.KG@radboudumc.nl

Kinder Comfort Team, Beatrix Kinderziekenhuis UMCG, Groningen:
kindercomfortteambeatrix@umcg.nl
 

Websites

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1027