MUMC+

Patiëntinformatie

Intra Uteriene Inseminatie (IUI)

In de natuurlijke cyclus

Wat betekent IUI in de natuurlijke cyclus?

IUI is het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder van de vrouw. Met natuurlijke cyclus wordt de eigen menstruele cyclus bedoeld.
Er wordt van een IUI in de natuurlijke cyclus gesproken wanneer de vrouw geen medicatie gebruikt om de groei van een eiblaasje te stimuleren. De IUI wordt afgestemd op de eigen eisprong (ovulatie). Met behulp van ovulatietesten (ook wel LH-testen genoemd) gaat u de eisprong in uw cyclus bepalen.

U komt in aanmerking voor IUI in de natuurlijke cyclus wanneer het zaad van uw partner van verminderde kwaliteit is, of (soms) wanneer er ingevroren zaad gebruikt wordt.

In dit informatieblad leggen wij uit hoe u de ovulatietesten moet gebruiken, wat u moet doen wanneer de ovulatietest positief is en informeren wij u over de behandeling.

Voorbereidingen

Koop ovulatietesten bij de drogist of de apotheek.
Vraag voorafgaand aan de start van de behandeling aan uw behandelend arts enkele potjes voor het inleveren van zaad en aanvraagformulieren voor het laboratorium. Wilt u zelf graag in de gaten houden dat u altijd minimaal één potje en één formulier thuis heeft?

Gebruik van ovulatietesten

Doe dagelijks vóór 12:00 uur een ovulatietest in de urine, vanaf:

 • de 8e dag van de menstruele cyclus* wanneer uw cyclus korter dan 28 dagen is.
 • de 10e dag van de menstruele cyclus* wanneer uw cyclus 28 tot 30 dagen is.
 • de 12e dag van de menstruele cyclus* wanneer uw cyclus langer dan 30 dagen is.
 • Pas dit zo nodig aan als u van uzelf ongeveer weet wanneer u uw ovulatietest positief verwacht.

* De 1e dag van de menstruele cyclus is de dag dat de menstruatie start met helder bloedverlies.

Wanneer de ovulatietest ’s middags dubieus blijft of duidelijk positief wordt

 • Heeft u ’s middags op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag nog steeds een dubieuze of inmiddels een duidelijk positieve ovulatietest: belt u ons diezelfde middag vóór 16:00 uur op telefoonnummer 043 - 387 53 60, voor het afspreken van de IUI. Deze zal de dag erna plaatsvinden.
 • Heeft u ’s middags op zaterdag nog steeds een dubieuze of inmiddels een duidelijk positieve ovulatietest: belt u ons diezelfde middag vóór 16:00 uur op telefoonnummer 043 - 387 62 40, voor het afspreken van de IUI. Deze zal de dag erna, op zondag, plaatsvinden. Dit telefoonnummer is van de verloskamers, zij nemen contact op met uw behandelteam van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde.
 • Heeft u ’s middags op zondag nog steeds een dubieuze of inmiddels een duidelijk positieve ovulatietest: belt u ons op maandagochtend vóór 09:00 uur op telefoonnummer 043 - 387 53 60, voor het afspreken van de IUI. Deze zal diezelfde dag, op maandag, plaatsvinden.

Als de ovulatietest ’s middags negatief is, dan moet u vanaf de volgende ochtend weer verder gaan met ovulatietesten dagelijks vóór 12:00 uur.

LET OP! Positieve ovulatietesten die na 16:00 uur of de volgende ochtend (de maandagochtend uitgezonderd) worden doorgegeven, kunnen helaas niet meer in behandeling genomen worden. In dat geval kan de IUI die cyclus helaas niet meer plaatsvinden.

Wanneer de ovulatietest ’s ochtends positief is

 • Heeft u een positieve ovulatietest op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag: belt u ons diezelfde ochtend vóór 12:00 uur op telefoonnummer 043 - 387 53 60, voor het afspreken van de IUI. Deze zal de dag erna plaatsvinden.
 • Heeft u een positieve ovulatietest op zaterdag: belt u ons diezelfde ochtend vóór 12:00 uur op telefoonnummer 043 - 387 62 40, voor het afspreken van de IUI. Deze zal de dag erna, op zondag, plaatsvinden. Dit telefoonnummer is van de verloskamers, zij nemen contact op met uw behandelteam van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde.
 • Heeft u een positieve ovulatietest op zondag: belt u ons op maandagochtend vóór 09:00 uur op telefoonnummer 043 - 387 53 60, voor het afspreken van de IUI. Deze zal diezelfde dag, op maandag, plaatsvinden.

Wanneer de ovulatietest ’s ochtends een dubieuze (twijfelachtige) uitslag geeft

Als de ovulatietest ’s ochtends een dubieuze of twijfelachtige uitslag geeft, dan vragen wij u om in de middag vóór 15:30 uur opnieuw een ovulatietest te doen.

Wanneer de ovulatietest nooit positief wordt

Neem contact op met uw behandelend arts. Uw arts kan dan echocontroles afspreken waarbij de eisprong eventueel kan worden opgewekt door middel van een eenmalige hormooninjectie.

Inleveren van het zaadmonster op de dag van de IUI

 • Bij het afgifteloket van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde.
 • Maandag tot en met vrijdag: tussen 08:00 en 09:00 uur.
 • Zaterdag en zondag: om 08:30 uur.
 • Wanneer de IUI wordt verricht met vooraf ingevroren zaad, hoeft er geen zaadmonster ingeleverd te worden. Wilt u dit bij het afspreken van de IUI nogmaals aan ons doorgeven?

LET OP! Bij het inleveren van het zaadmonster moet u, naast het aanvraagformulier voor het laboratorium, een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen (ID-kaart, paspoort of rijbewijs).

De IUI

Na het inbrengen van een speculum (eendenbek) wordt er een dun slangetje door de baarmoedermond in de baarmoeder opgeschoven. Via dit slangetje wordt het zaad in de baarmoeder gebracht. U voelt hier meestal niets van. Na het verwijderen van het slangetje blijft u nog even liggen. Daarna mag u naar huis of naar uw werk. Na de IUI hoeft u geen speciale maatregelen in acht te nemen. Op de veertiende dag na de IUI mag u een zwangerschapstest doen. Wij horen heel graag van u wat de uitslag is.

Hoe vaak wordt IUI gedaan?

Omdat bekend is dat bijna alle zwangerschappen die met IUI ontstaan binnen de eerste behandelcycli tot stand komen, doen wij ten hoogste vier tot zes IUI behandelingen. Soms wordt van deze regel afgeweken en worden er minder of meer IUI behandelingen gedaan. Uw behandelend arts bespreekt voor het begin van de IUI behandelingen uw persoonlijke situatie en het aantal IUI behandelingen met u. In principe kunnen IUI behandelingen achter elkaar, dus zonder pauze, verricht worden.

Wat is de kans op zwangerschap?

De kans op zwangerschap met IUI is gemiddeld ongeveer 10% per IUI behandeling. In vier tot zes IUI behandelingen ontstaat er bij ongeveer een derde van de paren een zwangerschap.

Wat zijn de risico’s van IUI?

Omdat er gebruik gemaakt wordt van uw natuurlijke cyclus, waarin over het algemeen maar één eiblaasje per keer groeit, is de kans op een meerlingzwangerschap uitermate klein. Verder zijn er geen risico’s aan de IUI behandeling verbonden.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde
043-387 53 60 op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

E-mail: centrumvpg@mumc.nl

In geval spoed, óf buiten kantooruren, belt u hetzelfde telefoonnummer en kiest u optie 1 voor spoed.
Buiten kantooruren wordt u dan doorgeschakeld met de verloskamers.

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021