MUMC+

Folder

Implantaten: vervanging van een of enkele tanden

De behandeling

In overleg met uw behandelend (tand)arts heeft u besloten een implantaat te laten aanbrengen voor de vervanging van een of enkele tanden. In dit informatieblad vindt u alles wat voor u van belang is in verband met deze ingreep.

Wat is een implantaat?

Een implantaat kan het beste gezien worden als een soort kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. Het heeft de vorm van een cilinder of schroef en kan variëren in lengte en dikte.
In verreweg de meeste gevallen wordt een implantaat van titanium gemaakt. Titanium is een materiaal dat goed geaccepteerd wordt door het lichaam. Een implantaat wordt in het kaakbot aangebracht en zal daarin vastgroeien. Hoe lang dat duurt, is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van het bot:gerekend wordt met een periode tussen de zes weken en zes maanden.

Bij het verlies van een voortand ligt de nadruk natuurlijk vooral op het herstel van de esthetiek:niemand gaat graag zonder voortand de straat op. Juist bij de vervanging van voortanden is het belangrijk dat er voldoende kaakbot is om een implantaat te kunnen plaatsen. Als er onvoldoende bot is, kan gekozen worden voor een aparte voorbereidende operatie om extra bot aan te brengen. Meer over het aanbrengen van extra bot leest u in het algemene informatieblad Tandheelkundige implantaten.

Voorbereiding

Neem begeleiding mee als u naar het ziekenhuis komt. Na afloop van de behandeling mag u meteen naar huis, maar kunt u beter niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

Tandheelkundige implantaten

De ingreep

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie op niveau 2 van het Maastricht UMC+. Volg route H-2 groen.

Het implantaat wordt meestal onder plaatselijke verdoving aangebracht. De behandeling duurt ongeveer één uur. Ze is misschien oncomfortabel, maar niet pijnlijk. Na de behandeling kunt u weer naar huis.

Weer thuis

De eerste dagen na de ingreep zal het wondgebied zwellen. Ook zult u napijn krijgen. Daarvoor kunt u de pijnstiller gebruiken die de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurg (MKA-chirurg) voorgeschreven heeft. Het is belangrijk dat u de mond en het wondgebied goed reinigt. U kunt gewoon tandenpoetsen; wees een beetje voorzichtig bij de wond. De wond wordt gehecht met een materiaal dat tussen 3 dagen en 3 weken oplost en vanzelf verdwijnt.

Draagt u ter vervanging van een voortand een tijdelijke plaatprothese, dan kan de behandelaar het plaatje zodanig aanpassen dat u het na een paar dagen weer kunt dragen. Belangrijk is dat het kaakbot de gelegenheid krijgt te vergroeien met het implantaat. Te veel druk verstoort dit proces van heling.

 

Meestal krijgt u een controleafspraak voor één tot drie weken na de behandeling. Vervolgens moet het implantaat vastgroeien in de kaak. Dit kan zes weken tot zes maanden duren. De lengte van de periode is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van het bot. Afhankelijk van het soort implantaat en de plaats waar het aangebracht wordt, is het implantaat soms direct zichtbaar in de mond en soms door tandvlees bedekt. In het laatste geval wordt het implantaat zes weken tot zes maanden na de plaatsing via een kleine ingreep zichtbaar gemaakt.

Als het implantaat goed is vastgegroeid, kan begonnen worden met het maken van een kroon of brug. Ongeveer twee keer per jaar is controle van de kroon/brug en de implantaten door uw tandarts nodig.

Mogelijke complicaties

Geen enkele medische ingreep, dus ook een behandeling met implantaten, is helemaal zonder risico. Bij een goede mondhygiëne en regelmatige controle kunnen implantaten vijftien jaar en langer meegaan. De levensduur is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid en het soort kaakbot. Gebleken is dat roken de levensduur van implantaten verkort.

In een beperkt aantal gevallen groeit een implantaat niet goed vast of komt het na verloop van tijd los. Het implantaat moet dan worden verwijderd.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
043 -387 52 00 / 387 65 43. tijdens kantooruren

 

 

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1043