MUMC+

Folder

Speekselonderzoek

Bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Speekselonderzoek

In overleg met uw behandelend tandarts of mondhygiënist heeft u een afspraak gekregen voor een speekselonderzoek bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Dit centrum is onderdeel van de polikliniek Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Door middel van dit onderzoek kunnen wij u passende adviezen geven met betrekking tot droge mond, de verzorging van uw gebit en het gebruik van fluoride(gel).

Vooraf aan het onderzoek

Voor het onderzoek krijgt u via onze digitale poli een algemene vragenlijst en een voedingsdagboek toegestuurd.
Zie voor meer informatie over de digitale poli mka-chirurgie.mumc.nl/digitale-polikliniek.

De vragenlijst vult u in en in het voedingsdagboek noteert u drie dagen (twee week-dagen en één weekenddag) precies op welk tijdstip u eet/drinkt en wat u eet/drinkt.
Wij vragen u minimaal een week voor de afspraak de vragenlijst en het voedingsdagboek in te vullen op de digitale poli zodat uw behandelaar deze alvast kan bekijken.

Voorbereiding

Om het speekselonderzoek te kunnen doen, vragen wij het volgende:

  • Vanaf één uur voor de afspraak niet meer te eten en te drinken.
  • Vanaf één uur voor de afspraak zo min mogelijk te praten.
  • Vanaf één uur voor de afspraak geen kunstspeeksel, pastilles, kauwgom en dergelijke te gebruiken.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De tandarts/ mondhygiënist haalt u op uit de wachtkamer.
Om met spreken de speekselproductie niet te beïnvloeden, begint de tandarts/ mondhygiënist zo snel mogelijk met het opvangen van het speeksel. Hij/zij geeft u een korte uitleg waarbij het belangrijk is dat u zelf zo min mogelijk praat.

Tijdens dit onderzoek gaan wij drie keer speeksel opvangen in een bakje:

  • een keer in rust;
  • een keer wanneer u kauwt op een propje;
  • een keer wanneer u een smaakstof op de tong krijgt.

De eerste twee keer wordt er vijf minuten speeksel opgevangen, met de smaakstof wordt er twee minuten speeksel opgevangen.

Na het opvangen van het speeksel bekijkt de behandelaar de resultaten en neemt hij/zij de vragenlijst en het voedingsdagboek met u door. Op basis van al deze gegevens geeft hij/zij u een advies. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op. Poli Mondziekten-kaak- en aangezichtschirurgie 043-387 52 00

U vindt het Centrum Bijzondere Tandheelkunde op niveau 2. Volg H – 2 groen.

Websites

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1050