MUMC+

Folder

DOC-PG, Onderzoekscentrum

Als u ouder bent en lichamelijk en cognitief achteruitgaat.

Als u ouder bent en lichamelijk en/of cognitief achteruitgaat

Uw huisarts of uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar het Maastricht UMC+ (MUMC+) in verband met achteruitgang van uw geheugen en/of lichamelijke klachten.
Op dit blad informeren wij u over het onderzoekscentrum.

uw afspraken

U meldt zich bij de balie van de verpleegafdeling B 1. Volg 9 – 1 blauw. (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d80)
Bent u, om welke reden dan ook, verhinderd op de dag van de onderzoeken, wilt u dan zo vriendelijk zijn ons te bellen? 043-387 61 22 /387 4120.

Het DOC-PG

Onderzoek (diagnostiek) bij ouderen met psychische, cognitieve (geheugen) en lichamelijke problemen is moeilijk. Daarom is samenwerking tussen verschillende afdelingen noodzakelijk.
In Maastricht en omgeving is voor deze groep patiënten het Diagnostisch Onderzoeks Centrum voor PsychoGeriatrie (DOC-PG) opgericht.
In het DOC-PG zijn de activiteiten van verschillende instellingen samengebracht:

 • De Geheugenpolikliniek van het MUMC+.
 • De afdeling Ouderengeneeskunde van het MUMC+.

Doel van het DOC-PG is om in korte tijd een goed beeld te krijgen van ingewikkelde psychische, cognitieve en lichamelijke klachten bij oudere patiënten.

Het DOC-PG

Wie doet de onderzoeken

In twee dagdelen krijgt u in het MUMC+ onderzoeken naar uw lichamelijk, cognitief en uw psychisch functioneren. U wordt onder andere onderzocht door:

 • de geriater (dit is een specialist voor oudere patiënten);
 • de fysiotherapeut;
 • de ergotherapeut;
 • de psychiater;
 • de neurotrainer.

Aan de hand van de onderzoeken en observaties krijgen zij inzicht in hoe u functioneert in uw dagelijks leven.

De onderzoeken

De onderzoeken worden over twee dagdelen (donderdag en maandag) verdeeld. 
Welke onderzoeken u krijgt, bespreken wij aan het begin van de onderzoeksdag met u. U krijgt dan ook een brief met de uitnodiging voor het uitslaggesprek.
Naast gesprekken met eerder genoemde artsen en paramedici (fysiotherapie en ergotherapie), wordt bloed geprikt, een hartfilmpje gemaakt en een CT-scan van de hersenen gemaakt. Een medewerker brengt u naar de verschillende onderzoeklocaties.

Het uitslaggesprek

Twee weken na het onderzoek heeft u een gesprek bij de psychiater die met u de resultaten van alle onderzoeken bespreekt. Dit gesprek vindt plaats bij de Geheugenpoli. Volg 6 – 1 blauw (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d63).
Uw huisarts en/of behandelend specialist krijgt hierna een brief met adviezen waarmee hij/zij u kan behandelen en begeleiden.

Wetenschappelijk onderzoek

In het MUMC+ vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. Uw gegevens kunnen geanonimiseerd (dat wil zeggen dat de onderzoeker niet weet van wie de gegevens zijn) gebruikt worden. Ook is het mogelijk dat er stagiaires aanwezig zijn bij de onderzoeken. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken aan uw behandelend arts.

Enkele praktische tips

 • Zorg voor begeleiding door uw partner, familielid of verzorger tijdens de onderzoeken in het ziekenhuis.
 • Neem uw bril, hoorapparaat, uw wandelstok of andere hulpmiddelen mee.
 • Draag kleding die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken .
 • Neem de medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis. (beide dagen)
 • Neem eventueel een lunchpakketje mee.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
Coördinator van het DOC-PG:  043-387 61 22 / 387 4120

Laatst bijgewerkt op 1 december 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1053