MUMC+

Folder

Spelregels geboortefotografie

Binnen het Maastricht UMC+

Geboortefotografie

Steeds meer (toekomstige) ouders laten de geboorte van hun kind fotograferen door een geboortefotograaf. Binnen het Maastricht UMC+ (MUMC+) is dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Om de rechten van de medewerkers te respecteren en ook de veiligheid en goede zorgverlening te kunnen garanderen, gelden voor fotografie bij bevallingen een aantal spelregels waarin wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan. Deze spelregels gelden zowel voor de ouders zelf als voor amateur- en geboortefotografen die bij de bevalling worden toegelaten.

Aanstaande ouders kunnen zelf een geboortefotograaf inschakelen. Deze persoon moet zich houden aan de officiële‘Gedragsregels voor geboortefotografen in het MUMC+’.

Instructies van medewerkers

Binnen de verloskamers en/of operatiekamers is het onze hoofdtaak om medische zorg te verlenen en de veiligheid van de patiënten en medewerkers te waarborgen. Daarom dienen alle aanwezigen, en dus ook een geboortefotograaf, te allen tijde de instructies van de medewerkers van het MUMC+ op te volgen.

Aansprakelijkheid

Het MUMC+ is geen opdrachtgever of partij bij de afspraken over geboortefotografie, maar staat dit alleen waar mogelijk toe. Als bepaalde instructies van medewerkers ertoe leiden dat er geen of onvoldoende foto’s gemaakt kunnen worden, of dat de foto’s niet van goede kwaliteit zijn, dan is het MUMC+ hiervoor niet aansprakelijk.

Privacy en publicatie

De privacy van onze medewerkers moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Medewerkers van het MUMC+ mogen niet in beeld worden gebracht, tenzij iedere medewerker daar zelf vooraf toestemming voor geeft. Het enkele feit dat iemand als geboortefotograaf wordt binnengelaten geldt niet als toestemming.

Zelfs als medewerkers toestemming geven om gefotografeerd te worden, mogen deze foto’s nooit gepubliceerd worden op bijvoorbeeld websites, sociale of andere media. Video-opnames en live streaming zijn nooit toegestaan.

Ongeplande situaties

Voor geboortefotografen op de operatiekamers gelden striktere regels, instructies en voorwaarden dan bij bevallingen op verloskamers. In de verloskamers wordt een geboortefotograaf in beginsel altijd in de gelegenheid gesteld om foto’s te maken. Als er echter een ongeplande keizersnede plaats moet vinden, kan de fotograaf niet mee naar de operatiekamer. Op de operatiekamer kunt u wel uw camera aan een medewerker geven. Deze kan dan foto’s voor u maken.

Geplande keizersnede

Bij een geplande keizersnede kan een door het MUMC+ geaccrediteerde geboortefotograaf in beginsel ook foto’s maken in de operatiekamer. Deze fotograaf is bekend met de regels met betrekking tot veiligheid, hygiëne en privacy in de operatiekamers.

Wanneer een geplande keizersnede op een ander moment plaatsvindt dan gepland (bijvoorbeeld door een spoedsituatie), dan bestaat de kans dat de geboortefotografie niet door kan gaan. Ook daarvoor is het MUMC+ niet aansprakelijk.

Service

Het MUMC+ beschikt zelf als service aan toekomstige ouders momenteel over één geaccrediteerde geboortefotograaf. Wilt u hiervan gebruikmaken, vraag dan bij uw behandelaar naar de mogelijkheden van geboortefotografie in de operatiekamers van het MUMC+.

Websites

Laatst bijgewerkt op 21 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1054