MUMC

Patiëntinformatie

Lachgassedatie bij uw kind

Binnenkort ondergaat uw kind een medische ingreep met lachgassedatie. Sedatie is het verlagen van de staat van het bewustzijn van een patiënt met het doel een medische procedure of ingreep aangenamer te maken. In dit geval met lachgas. Dit blad geeft meer informatie over deze vorm van lichte sedatie en hoe dit in zijn werk gaat.

Lachgassedatie is geschikt voor kinderen die zeer angstig zijn. Uw kind moet bereid zijn om het lachgas in te ademen. Het middel werkt binnen een paar minuten na het inademen van het gas. Zodra uw kind het lachgas niet meer inademt, is het lachgas snel uitgewerkt. In zeldzame gevallen zal uw kind naderhand duizelig zijn of moeten braken. Tijdens de lachgassedatie wordt gebruik gemaakt van een 50% lachgas-50% zuurstof mengsel. De lachgassedatie maakt andere pijnstilling, die van belang is voor de medische ingreep, niet overbodig.

Lach

Wat is lachgassedatie?

Lachgas geeft een geruststellend en kalmerend gevoel. Uw kind blijft bij bewustzijn, maar voelt zich licht en ontspannen. Hierdoor is uw kind minder angstig en voelt minder pijn. Kinderen ervaren tijdens de lachgassedatie vaak een gevoel van dromen of zweven. Om ervoor te zorgen dat uw kind optimaal kan wegdromen, is het van belang dat het stil en rustig is in de behandelkamer.

De sedatie wordt uitgevoerd door een praktijkspecialist die hiervoor is opgeleid. Deze specialist maakt altijd eerst kennis met u en uw kind, en stelt een aantal vragen over gezondheid, ziektegeschiedenis en medicatiegebruik. Tijdens dit gesprek krijgen u en uw kind uitgebreid uitleg over de lachgassedatie.

Tijdens de lachgasprocedure mag u als ouder bij uw kind blijven. Uw kind ademt door middel van een kapje over de neus en mond het mengsel van lachgas en zuurstof in. Uw kind kan praten in dit kapje.

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden?

Het is belangrijk dat uw kind vertrouwen heeft in deze vorm van sedatie. Voorbereiding speelt hierin een grote rol. Dit gebeurt door middel van een kennismakingsgesprek in het ziekenhuis, maar ook door thuis te oefenen met het kapje dat gebruikt wordt voor de sedatie.

De sedatie stap voor stap

Vooraf aan de lachgassedatie

 • Uw kind hoeft niet nuchter te zijn, maar laat hem/haar niet te veel eten en drinken voorafgaande aan de sedatie.
 • Uw kind krijgt een passend kapje waaraan twee buizen gekoppeld zijn voor aan- en afvoer van het lachgasmengsel.
 • In de behandelruimte bent u als ouder(s), de praktijkspecialist, eventueel pedagogische medewerker en een verpleegkundige aanwezig.
 • De benodigdheden voor de medische ingreep en de arts die het uitvoert, worden buiten het gezichtsveld van uw kind gehouden. Dit voorkomt spanning bij uw kind.
 • Het licht in de kamer wordt gedimd, zodat er een rustige en kalme sfeer ontstaat.

Tijdens de lachgassedatie

 • Tijdens de sedatie is het rustig in de behandelkamer. Alleen de praktijkspecialist, die de sedatie uitvoert, praat tegen uw kind, de andere aanwezigen zijn stil.
 • Uw kind ademt via het kapje het lachgasmengsel in, totdat het zich prettig en ontspannen voelt; dit kan vijf tot zeven minuten duren.
 • Wanneer uw kind het lachgas ongeveer één minuut heeft ingeademd, kan uw kind gaan lachen, maar is zich hiervan niet bewust.
 • Daarom is het belangrijk dat u en de andere aanwezigen hier niet op in gaan.
 • De arts komt rustig de behandelkamer binnen en blijft zoveel mogelijk buiten het gezichtsveld van uw kind. Tijdens de medische ingreep blijft uw kind het lachgasmengsel inademen.
 • Als de ingreep klaar is, wordt het lachgasmengsel gewisseld voor zuurstof, zodat het lachgas goed kan worden uitgeademd. Uw kind ademt dit via het kapje en een groene ballon, gedurende vijf minuten in. Hierna wordt de sedatie beëindigd.
 • Wanneer uw kind volledig wakker is, mag hij/zij terug naar de afdeling of naar huis;

Na de lachgassedatie

 • Hoe een kind lachgassedatie beleeft is wisselend. Soms herinnert uw kind zich na de ingreep niet wat er precies gebeurd is.
 • Uw kind kan zich na de lachgassedatie in eerste instantie wankel op de benen voelen.

Contact

Als u vragen hebt of als er iets onduidelijk is na het lezen van dit blad, neem dan contact op met de Pediatrische Procedurele Sedatie Unit / Pediatrische Intensive Care Unit. Vraag naar de Verpleegkundig Specialist.

Tel: (+31) 043-3876543

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021