MUMC

Folder

Zorginformatie

Informatie over zorg thuis

U of uw familie zijn op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Maastricht UMC+ geweest. Om u zo goed mogelijk te informeren over zorg die thuis mogelijk is, krijgt u van ons dit Patiënteninformatieblad.

Thuiszorg

Hieronder vindt u thuiszorgorganisaties in Maastricht voor verpleegkundige zorg. Bijvoorbeeld het verzorgen van een wond of het spuiten van insuline.

Groene Kruis/Domicura
T: 043-369 06 70
I: www.groenekruiszorg.nl

Thuiszorg Mosae (locatie Daalhof)
T: 043-354 95 00
I: www.mosaezorggroep.nl

Privazorg Maastricht
T: 043-362 91 50
I: www.privazorg-maastricht.nl

Er zijn nog veel meer thuiszorgorganisaties die u kunt inschakelen. Vraag gerust naar de volledige lijst als uw voorkeur niet in dit informatieblad vermeld staat.

Huishoudelijke hulp

Voor bijvoorbeeld het aanvragen van hulp bij het schoonmaken kunt u terecht bij het gemeenteloket van uw woonplaats.

Eijsden
T: 043-409 52 52

Gulpen-Wittem 
T: 043-888 06 00

Maastricht
T: 043-350 40 00

Margraten (zorgloket)
T: 043-458 85 06

Meerssen (zorgloket)
T: 043-366 16 62

Vaals (WMO loket)
T: 043-306 85 34

Valkenburg aan de Geul
T: 043-609 92 92

Thuiszorg van uw keuze

Behandelend verpleegkundige SEH _______________________________
_______________________________

Behandelend arts SEH​​​​​​​
​​​​​​​_______________________________
​​​​​​​_______________________________

Thuiszorg

Sociale alarmering

Dit is een voorziening waarbij u zelf alarm slaat door een druk op de knop van een zender die u om uw hals draagt. Sociale alarmering kunt u aanvragen bij de thuiszorgorganisatie van uw keuze. Neem contact met ze op voor meer informatie over kosten en aanmelding.

Hulpmiddelen en maaltijdservice

Groene Kruis Service
T: 043-396 06 10
I: www.groenekruisservice.nl

Diagnostisch Onderzoekscentrum Psycho-geriatrie (DOC-PG)

Deze zorg is voor oudere patiënten die psychische en lichamelijke problemen hebben.
Wij adviseren u om dit met uw huisarts te bespreken. Hij/zij is ook op de hoogte van uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Buddyzorg

Een buddy kan u steunen in een periode dat u het moeilijk heb. Bijvoorbeeld omdat u zich geïsoleerd voelt, lichamelijk beperkt bent of het moeilijk hebt met een chronische of levensbedreigende ziekte.

T: 043-565 75 90
I: www.buddyzorglimburg.nl

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met uw huisarts of buiten kantooruren met de Huisartsen Spoedpost.

Spoedeisende Hulp (SEH)
T: 043-387 67 00

Huisartsen Spoedpost
T: 043-387 77 77

Websites

Laatst bijgewerkt op 15 november 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1073