MUMC+

Folder

Eerste psychose protocol

Behandeling bij de afdeling Psychiatrie

U bent verwezen naar de afdeling Psychiatrie van het Maastricht UMC+ (MUMC+) omdat u ervaringen hebt die lijken op een psychose.

Het eerste psychose protocol is bedoeld om te kijken waar de psychotische ervaringen vandaan komen en welke factoren hieraan hebben bijgedragen. Hierdoor kan er een passend advies worden geformuleerd. Dit proces duurt ongeveer 3 weken.
Tijdens deze weken blijft u onder behandeling van uw huidige behandelaar. Eventuele lichamelijke klachten tijdens deze periode bespreekt u met uw huisarts.

De behandeling vindt plaats op de afdeling Psychiatrie B1 van het MUMC+. U vindt de afdeling Psychiatrie op niveau 1. Volg 9 – 1 blauw (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d80).

foto voorkant MUMC

Ervaringen bij een psychose?

Een psychose is bij iedereen anders en iedereen heeft verschillende ervaringen tijdens een psychose, bijvoorbeeld:

 • Het zien, horen, ruiken, voelen of proeven van dingen die er niet zijn.
 • Overtuigd raken van gedachten die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld het gevoel hebben dat u achtervolgd of afgeluisterd wordt, de overtuiging dat u speciale krachten heeft of ervan overtuigd zijn dat bepaalde gebeurtenissen, mensen of voorwerpen voor u een speciale betekenis hebben.
 • Vervelende gedachten, beelden of impulsen die vaak opkomen en u een naar gevoel geven, waar u maar niet vanaf lijkt te komen en waar u veel last van heeft.

Bovenstaande ervaringen zijn vaak beangstigend en kunnen grote invloed hebben op de manier waarop u naar het leven kijkt en uw leven leidt. Om beter zicht te krijgen welke factoren bijgedragen aan het ontstaan van uw psychotische ervaringen, is er in het MUMC+ "Het eerste psychose protocol" opgesteld.

Hoe komt u in aanmerking voor het eerste psychose protocol?

Om voor het eerste psychose protocol in aanmerking te komen, hebt u een verwijzing nodig van specialisten binnen het MUMC+ of van specialisten van externe organisaties zoals Mondriaan.
Als deze verwijzing bij ons binnen is, krijgt u een oproep thuisgestuurd voor een eerste (kennismakings) gesprek met een van de psychiaters. Hierin bespreekt de psychiater uw psychotische ervaringen, welke behandeling u hiervoor heeft gehad en of deze geholpen heeft en hoe de periode voorafgaand aan deze ervaringen eruit zag. Op basis van dit gesprek besluit de psychiater of u wordt opgenomen voor het eerste psychose protocol of dat u in dagbehandeling komt.
Als er besloten wordt dat het traject poliklinisch (dagbehandeling) plaatsvindt, ontvangt u, afhankelijk van de wachttijden, een telefoontje voor het inplannen van de verschillende onderdelen van het protocol. Als er besloten wordt dat het traject klinisch plaatsvindt, zullen de onderzoeken tijdens een kortdurende opname plaatsvinden. De psychiater vertelt welke van bovenstaande voor u van toepassing is.

Dagbehandeling

Dit betekent:

 • u komt minimaal drie dagdelen per week naar de afdeling Psychiatrie van het MUMC+.
 • De dagdelen worden zoveel mogelijk in overleg met u ingepland. U kunt kiezen uit de ochtend van 09.15 tot 13.00 uur of de middag van 13.00 tot 15.30 uur.
 • Wij streven ernaar het hele protocol binnen drie weken af te ronden.
 • Gedurende deze dagdelen krijgt u verschillende onderzoeken:
  Lichamelijk onderzoek: bloed – en urine onderzoek, een ECG (hartfilmpje) en eventueel een CT-scan.
  Psychologisch onderzoek: bestaande uit het invullen van vragenlijsten, het maken van opdrachten en een of twee gesprekken met een psycholoog.
  Neuropsychologisch onderzoek: bestaande uit taken die onder andere het geheugen, de aandacht en concentratie, het planningsvermogen en de snelheid van het denken meten.
  Een gesprek met de psychiater: één keer met u alleen en één keer samen met een van uw naasten.
  Gesprekken met een herstelcoach: om duidelijkheid te krijgen hoe u op dit moment functioneert en wat u verwacht van uw herstel en uw eigen herstelervaringen. De herstelcoach kijkt mee naar uw hersteldoelen.

Daarnaast neemt u deel aan sportactiviteiten en creatieve activiteiten zoals schilderen en handwerken. De sport- en creatieve activiteiten vinden in groepsverband plaats. In deze groepen zitten mensen die opgenomen zijn op de afdeling Psychiatrie en mensen die in dagbehandeling zijn.
Bovendien krijgt u voor deze hele periode een behandelaar toegewezen. Hij of zij is uw aanspreekpunt gedurende deze weken. U heeft regelmatig gesprekken met hem/haar, waarin u kunt bespreken hoe het met u gaat, waar u tegen aanloopt en hoe wij u hierin kunnen ondersteunen.

Opname

Volgt u het eerste psychose protocol klinisch, dan wordt u kortdurend, 2 tot 3 weken, opgenomen op de afdeling Psychiatrie. U krijgt dezelfde onderzoeken en doet aan de dezelfde activiteiten mee als iemand die de dagbehandeling volgt. Voor meer inhoudelijke informatie over de opname, verwijzen we u naar het informatieblad van verpleegafdeling B1.

Na afloop van het protocol

Wanneer het hele protocol is doorlopen en de nodige gegevens verzameld zijn, wordt er een eindgesprek gepland. In dit gesprek worden de bevindingen van de onderzoeken besproken en krijgt u een behandeladvies op maat. Bij dit gesprek zijn de psychiater, de psycholoog waarmee u gesprekken heeft gehad en uw behandelaar aanwezig. Bent u door een externe instelling verwezen dan is ook deze behandelaar bij het gesprek aanwezig.

Afspraken

 •  Wij verwachten dat u de gemaakte afspraken strikt volgt en alleen in bijzondere omstandigheden verzuimt. Bij verhindering, meldt u zich ’s morgens rond 9.00u telefonisch af bij de Dagbehandeling Psychiatrie (043 - 387 41 20).
 • Wij vragen u zorgvuldig om te gaan met informatie die u hoort en ziet van medepatiënten. De dagbehandeling moet voor iedereen een veilige plek zijn om te verblijven.
 • Tijdens therapie-uren vragen we u uw mobiele telefoon uit te zetten.
 • Het is verboden tijdens therapie te roken. MUMC+, inclusief het omliggende terrein, is geheel rookvrij. Alle rookfaciliteiten werden weggehaald. Het beleid geldt ook voor de e-sigaret.
 • Het gebruik van alcohol, drugs of geweld is in het hele ziekenhuis uiteraard niet toegestaan. Dit is een reden voor ontslag.
 • De afdeling is niet verantwoordelijk voor vermissing van waardevolle spullen zoals geld of sieraden. Er zijn afsluitbare kastjes beschikbaar om uw spullen in op te bergen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen neem dan contact met ons op.
Secretariaat Psychiatrie 043 - 387 41 20

Websites

Laatst bijgewerkt op 3 augustus 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1092