MUMC+

Folder

Longoncologie: uw behandelteam in beeld

Het behandelteam

Als er bij u kanker is vastgesteld wordt het onderzoeks- en behandelplan opgesteld door het gehele team longoncologie. Zij komen elke week bij elkaar om tijdens het multidisciplinair overleg elke patiënt apart te bespreken. Dus, zelfs als u maar één dokter heeft gezien, dan is uw ziektegeschiedenis in het team besproken.

Er zijn meerdere medisch specialisten bij uw behandeling betrokken. Zo kunt u - afhankelijk van uw situatie - behandeld worden door een longarts, cardio-thoracaal chirurg en/of een radiotherapeut-oncoloog. Omdat u met veel hulpverleners in aanraking komt hebben wij een lijst gemaakt waarop u de namen van de verschillende hulpverleners kunt invullen, voor zover bij u van toepassing.

Het MUMC+ is een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat in dit ziekenhuis niet alleen patiënten worden behandeld, maar ook artsen worden opgeleid. Dit merkt u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op verschillende manieren. Zo ziet u tijdens uw afspraken op de polikliniek Oncologie naast uw longarts vaak ook andere zorgverleners.

De hoofdbehandelaar
Ook al wordt uw behandeling in een team opgesteld, er is altijd één arts die voor u verantwoordelijk is. Deze arts noemen we de hoofdbehandelaar. U kunt met al uw vragen op het gebied van longkanker terecht bij uw hoofdbehandelaar. Elke fase kent dus een andere hoofdbehandelaar. Binnen ons team zijn in principe de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap:

Behandelaars longoncologie
  • Een longarts is een medisch specialist die zich bezighoudt met aandoeningen van de luchtwegen en longen.

  • De cardio-thoracaal chirurg behandlt patiënten met aandoeningen aan en in de borstholte (thorax). Daaronder vallen het hart, de longen, de grote bloedvaten in de borstholte en de borstwand.

  • Een radiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kanker met bestraling.

  • De fellow of arts-assistent is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een vervolgopleiding volgt tot medisch specialist. Tijdens uw opname of polikliniekbezoek is de fellow of arts-assistent soms uw behandelend arts. De fellow is zich aan het specialiseren op een vakgebied. De arts-assistent is zich nog niet aan het specialiseren en verkent nog alle vakgebieden. Hij/zij werkt altijd onder eindverantwoording van de medisch specialist.

  • De longverpleegkundige is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met longkanker. Zij combineert psychosociale en verpleegkundige zorg. Tijdens de behandeling is zij voor u het aanspreekpunt. Ze werkt nauw samen met uw behandelend arts en is daardoor op de hoogte van uw situatie. Daarbij is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg tijdens het gehele behandeltraject. 

MUMC+

Contact

Polikliniek Oncologie:                               043-387 64 00
Spoedeisende hulp (SEH)                        043-387 67 00
's avonds, 's nachts en in het weekend     

E-mailadres: oncologie.longpoli@mumc.nl

Websites

Op de website van longkankernederland.nl vindt u besloten Facebookgroepen (www.longkankernederland.nl/over-longkanker/lotgenoten/). Ook kunt u longkankernederland.nl volgen op Twitter (twitter.com/longkankernl).

Laatst bijgewerkt op 25 april 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1097