MUMC+

Folder

Longkanker - niet-kleincellig

U heeft te horen gekregen dat er bij u niet-kleincellige longkanker vastgesteld is. U leest hier meer over longkanker, niet-kleincellige longkanker en de mogelijke behandeling hiervan. 

Wat is (long)kanker?

Het lichaam is opgebouwd uit zeer kleine deeltjes, de cellen. Cellen verouderen en kunnen worden beschadigd. Ter vervanging worden constant nieuwe cellen gevormd. Nieuwe cellen ontstaan door middel van celdeling. Het kan gebeuren dat cellen delen zonder dat het noodzakelijk is voor het lichaam. Deze woekerende cellen kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn. Zowel goedaardige als kwaadaardige cellen kunnen een gezwel (tumor) vormen. 

Bij een kwaadaardige tumor heeft het lichaam de celdeling niet meer onder controle waardoor de tumor blijft doorgroeien en steeds verder doordringt in het gezonde weefsel er omheen. Bovendien kunnen cellen van een tumor los raken en zich op andere plaatsen in het lichaam vestigen. Dit noemen we uitzaaiingen (metastasen). 

Longkanker
Longkanker

Longkanker
De luchtpijp splitst zich in de borstkas in twee 
vertakkingen die naar de longen gaan. De longen 
bevinden zich in de borstkas en zijn omgeven door 
een vlies. De longen bevatten miljoenen longblaasjes met vele kleine bloedvaten. De ingeademde lucht bereikt op deze manier het bloed. 
Bij longkanker onderscheiden we verschillende vormen. Globaal gaat het om: 

 • Het kleincellige type
 • Het niet-kleincellige type

Bij elke vorm van longkanker is er verschil in:

 • De manier waarop de tumor groeit
 • Het tempo waarin de tumor groeit
 • De mate waarin uitzaaiingen kunnen optreden

Longkanker, ook wel longcarcinoom genoemd, is de meest voorkomende kanker bij mannen en staat na borstkanker bij vrouwen op de tweede plaats. Het aantal vrouwen met longkanker neemt elk jaar toe. Longkanker geeft meestal aanvankelijk weinig klachten en wordt daardoor vaak laat ontdekt. Het type longkanker speelt een belangrijke rol bij de keuze van behandeling. Bij het merendeel van de mensen met longkanker(± 80%} is sprake van het niet-kleincellige type. 

Niet-kleincellige longkanker 
De niet-kleincellige vorm van longkanker wordt gekenmerkt door vrij grote cellen. Deze cellen hebben ook een bepaalde rangschikking in het weefsel. Op grond van een aantal kenmerken van de cel en de rangschikking worden onderscheiden: 

 • Plaveiselcelcarcinoom
 • Adenocarcinoom
 • Grootcellig carcinoom

De groeisnelheid van deze vormen is verschillend: de plaveiselcel groeit het langzaamst en de grootcellige tumorcel het snelst. 
Deze cellen zaaien zich relatief langzaam uit door het lichaam. In de periode tussen het ontstaan van de tumor en het tijdstip waarop deze tumor vastgesteld wordt, kunnen soms vele jaren liggen. In die periode kan de tumor zich uitzaaien door het lichaam. 

De behandeling

Hoe niet-kleincellige longkanker behandeld wordt, hangt af van het type cel. Uw behandeling wordt afgestemd op uw situatie. Een behandelingsadvies komt in teamverband tot stand en wordt stap voor stap met u besproken. Welke behandeling zinvol is, hangt af van de uitkomsten van de onderzoeken. Is er sprake van een lokale ziekte, zijn er uitzaaiingen en zijn de long- en hartreserves voldoende. 

Hieronder beschrijven we kort de mogelijke behandelingen. Uw behandelend arts en/of verpleegkundige informeert u persoonlijk over uw behandelingstraject. Een combinatie van onderstaande behandelingen is in sommige situaties ook mogelijk. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en ziekteproces. 

 • Een operatieve ingreep kan een mogelijkheid zijn om een kwaadaardige tumor te verwijderen. Maar een operatie heeft alleen zin als de hele tumor verwijderd kan worden. Dit geldt in het bijzonder bij longkanker. Voor de operatie moet dus goed worden onderzocht hoe groot de tumor is en of er uitzaaiingen zijn. Ook moet bekeken worden hoe de algemene conditie van u is en hoe vooral de functie van hart en longen is. 

 • Radiotherapie wordt onder meer gebruikt bij de behandeling van kanker. Het is een behandelingsvorm die gebruik maakt van straling, die vele malen sterker is dan de straling die gebruikt wordt voor het maken van röntgenfoto's.
  Voor alle gebruikte straling geldt dat deze onzichtbaar, niet te ruiken en niet voelbaar is.

  De tumor en het aangrenzend gebied wordt bestraald, om de klachten te verminderen. 
  Indien u bestraling krijgt, wordt deze gegeven op de afdelingen van MAASTRO CLINIC (maastro.nl/) ( Dr. Tanslaan 12 6229 ET Maastricht). MAASTRO CLINIC heeft ook een dependance in het VieCurie Medisch Centrum te Venlo. Over de radiotherapie behandeling (bestraling) vindt een uitgebreid gesprek plaats waarin de werking, mogelijke bijwerkingen en adviezen besproken worden. 

  Ook over praktische zaken zoals inschrijven, vervoer en parkeren wordt u door medewerkers van MAASTRO CLINIC geïnformeerd. Het is goed om te weten dat de controles en bestralingen gepland worden via een apart afsprakensysteem. 

  Meer informatie vindt u ook op de website van Maastro: www.maastro.nl (maastro.nl/).

 • Chemotherapie is de behandeling met celdodende geneesmiddelen, zogenaamde cytostatica. Chemotherapie werkt doordat het een remmend effect heeft op de deling van cellen. Alle cellen in het lichaam delen zich om zich te kunnen vernieuwen. Kankercellen kennen een ongeremde groei, die zich niet houden aan de grenzen van organen. Zij delen zich sneller dan andere lichaamscellen en zijn daardoor ook gevoeliger voor de remmende werking van chemotherapie. Door de remming van celdeling kunnen tumoren niet meer groeien. Hierdoor gaan de cellen in de tumor dood en worden dan door het lichaam opgeruimd. Chemotherapie is niet selectief, dit betekent dat het naast kankercellen ook gezonde cellen kan aantasten. Hierdoor kunnen bijwerkingen optreden. 

   

   

   

   

 • Doelgerichte therapie is de behandeling met medicijnen die de celdeling van kankercellen remmen of kankercellen doden. 
  Het wordt ook wel targeted therapy genoemd. De werking hangt af van het doel waarop het medicijn is gericht. Doelgerichte medicijnen kunnen werken aan de buitenkant of aan de binnenkant van een cel. Doelgerichte therapie grijpt aan op specifieke eigenschappen van kankercellen of hun omgeving. Om in aanmerking te komen voor doelgerichte therapie moet de tumor bepaalde kenmerken hebben. 

 • Immunotherapie is een behandeling waarbij het natuurlijke afweerweersysteem van het lichaam versterkt en gemanipuleerd wordt om kanker te bestrijden. Hierdoor kan je eigen afweersysteem de kankercellen beter doden. Dit is een groot verschil met chemotherapie waarbij je medicijnen krijgt die de kankercellen direct doden.

MUMC+

Contact

Polikliniek Oncologie:                               043-387 64 00
Spoedeisende hulp (SEH)                        043-387 67 00
's avonds, 's nachts en in het weekend     

Websites

Op de website van longkankernederland.nl vindt u besloten Facebookgroepen (www.longkankernederland.nl/over-longkanker/lotgenoten/). Ook kunt u longkankernederland.nl volgen op Twitter (twitter.com/longkankernl).

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1102