MUMC

Folder

Ontslaginformatie Urologie; hydrocele, spermatocele, varicocele. (balzakoperatie)

Informatie voor thuis

U bent opgenomen geweest op verpleegafdeling A2 of het Chirurgisch Dagcentrum van het Maastricht UMC+ in verband met een operatie/behandeling.

In dit blad krijgt u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten. Het kan zijn dat de arts andere afspraken met u maakt die afwijken van deze aanwijzingen.

De wond

Normaal gesproken sluit een operatiewond binnen 24 uur. Het is dan ook niet meer strikt noodzakelijk om deze af te dekken met een pleister. Als de wond toch nog vocht produceert, is het raadzaam om de wond te verbinden met een pleister. Bescherm de wond tegen de zon!

Hechtingen

Als uw wond gehecht is, worden de hechtingen poliklinisch verwijderd. Mogelijk zitten er nog bruine steunpleistertjes (steri-strips) op de wond. Deze laten in de loop van de week los, zo niet dan worden ze op de poli verwijderd. U krijgt van de afdeling een afspraak mee voor controle op de polikliniek Urologie voor ongeveer tien dagen na de operatie.

Douchen en baden

U mag na twee dagen douchen tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Zorgt u er wel voor dat de wond na het douchen weer goed droog gedept wordt met een schone handdoek. Het wordt afgeraden om een bad te nemen omdat de wond dan kan verweken.

Problemen

Wanneer u thuis problemen ondervindt, neem dan contact op met de polikliniek Urologie (tijdens kantooruren), de Spoedeisende Hulp (buiten kantooruren) of uw huisarts. De huisarts kan u, als dit nodig is, doorverwijzen naar het ziekenhuis. Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn:

  • Aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillend medicatie.
  • Aanhoudende temperatuur verhoging boven 38 graden.
  • Nabloeding.
  • Roodheid en zwelling van het wondgebied.
  • Verlies van vies geurend wondvocht.

Werken, sporten, autorijden

Het kan zijn dat u zich de eerste dagen thuis nog niet zo lekker en fit voelt. Dit komt omdat u narcose of verdoving heeft gehad. De eerste 24 uur na de operatie/behandeling mag u dan ook niet zelf autorijden. Hervatten van activiteiten zoals werken of sporten dient u te overleggen met uw arts. U kunt lichte activiteiten uitbreiden zonder te forceren.

Pijnmedicatie

...........................................maal daags.....................tablet(ten)
...........................................maal daags......................tablet(ten)
...........................................maal daags......................tablet(ten) 

Speciale richtlijnen

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Contact

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de uroloog tijdens de polikliniek controle.

Polikliniek Urologie
043-387 74 00 tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 buiten kantooruren en in het weekend

 

Laatst bijgewerkt op 5 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1111