MUMC

Folder

Ontslaginformatie Urologie; algemeen

Informatie voor thuis

U bent opgenomen geweest op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ (MUMC+) na een urologische operatie/ behandeling.

Op dit blad krijgt u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten. Het kan ook zijn dat de arts andere afspraken met u maakt die afwijken van deze aanwijzingen.

De wond

Normaal gesproken sluit een operatiewond binnen 24 uur. Het is dan ook niet meer noodzakelijk om de wond af te dekken met een pleister. Als de wond toch nog vocht produceert, is het raadzaam om de wond te verbinden met een pleister. Bescherm de wond tegen de zon!

Hechtingen

Als uw wond gehecht is en de hechtingen nog niet zijn verwijderd gedurende de opname, worden deze poliklinisch of door uw huisarts verwijderd. Wanneer de wond is gesloten met metalen ‘nietjes’ krijgt u een speciale tang mee naar huis zodat de huisarts de nietjes kan verwijderen. Mogelijk zitten er nog bruine steunpleistertjes (steri-strips) op de wond. Deze laten in de loop van de week los, zo niet dan worden ze op de polikliniek of door uw huisarts verwijderd. U krijgt van de afdeling een afspraak mee voor controle bij de Polikliniek Urologie voor ongeveer tien dagen na de operatie.

U vindt de polikliniek Urologie op niveau 1. Volg 7 – 1 blauw.

Douchen en baden

U mag twee dagen na de ingreep douchen tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Zorg wel dat de u wond na het douchen goed droog dept met een schone handdoek. Het wordt afgeraden om een bad te nemen of erg lang onder de douche te staan omdat de wond dan kan verweken.

Werken, sporten, autorijden

Het kan zijn dat u zich de eerste dagen thuis nog niet zo lekker en fit voelt. Dit komt omdat u narcose of verdoving heeft gehad. De eerste 24 uur na de operatie/behandeling mag u dan ook niet zelf autorijden. Hervatten van activiteiten zoals werken of sporten moet u overleggen met uw arts. U kunt lichte activiteiten uitbreiden zonder te forceren.

Problemen

Wanneer u thuis problemen ondervindt, neem dan contact op met de polikliniek Urologie tijdens kantooruren. Daarbuiten met de Spoedeisende Hulp (SEH). Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn:

  • aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillende medicatie.

  • aanhoudende temperatuur verhoging boven 38 graden.
  • nabloeding.
  • roodheid en zwelling van het wondgebied.
  • verlies van vies geurend wondvocht.

Pijnmedicatie

...........................................maal daags..................tablet(ten)
...........................................maal daags...................tablet(ten)
...........................................maal daags...................tablet(ten) 

Contact

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de uroloog tijdens de polikliniek controle.

Polikliniek Urologie
043-387 74 00 (tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Laatst bijgewerkt op 5 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1112