MUMC

Folder

Onderzoek bij functiestoornissen van de urinewegen

Urodynamisch onderzoek

Er is een urodynamisch onderzoek gepland om de oorzaak van uw blaasklachten te achterhalen. Kunt u deze afspraak niet nakomen, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door (zie contactinformatie).

Dit blad is bedoeld als extra informatie in aanvulling op het gesprek met uw arts. U vindt de functieafdeling Urologie op niveau 2. Volg G - 2 groen.

Er zijn drie onderzoeksmethoden. Hieronder staat aangekruist welk methode voor u van toepassing is.

[   ] Urodynamisch onderzoek

[   ] Mobiel urodynamisch onderzoek

[   ] Video urodynamisch onderzoek

Voorbereiding

 • Twee weken voor het onderzoek moet u urine inleveren voor controle. Dit levert u in bij de polikliniek Urologie of bij uw eigen huisarts. Vraag uw huisarts of hij het resultaat uiterlijk een week voor het onderzoek doorfaxt naar faxnummer 043 - 387 77 53.
 • Gebruikt u een van de volgende medicijnen en de dokter of verpleegkundige heeft u geen andere instructies gegeven, dan verzoeken wij u hiermee 5 dagen voor het onderzoek te stoppen. Medicatie waarmee u zonder gevaar tijdelijk kunt stoppen zijn:

  • Vesicare (solifenacine)
  • Detrusitol (tolterodine)
  • Emselex (darifenacine)
  • Toviaz (fesoteridine)
  • Dridase (oxybutinine)
  • Kentera (oxybutinine, pleister)
  • Andere : ...........................


Heeft uw dokter of verpleegkundige juist gevraagd de medicatie door te slikken, dan moet u natuurlijk gewoon doorgaan met deze medicatie.

 • Drink voldoende één uur voor het onderzoek zodat uw blaas goed gevuld is, maar niet overvol.
 • Zorg voor een goede hygiëne, was uw onderlichaam voor het onderzoek.
 • Scheer overmatige beharing van de schaamstreek (enkel vrouwen). Dit in verband met de slangetjes die met pleisters op de huid vastgeplakt worden. 
 • Als u menstrueert kan het onderzoek niet plaatsvinden. Houdt u hiermee rekening bij het inplannen van de afspraak. Als u op de afgesproken datum toch menstrueert, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de polikliniek Urologie.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de functieafdeling Urologie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. Het is een deels inwendig onderzoek.

Nadat u uw onderlichaam heeft vrijgemaakt, plast u uit op een speciaal toilet. Er wordt een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in uw blaas gebracht (zie afbeelding 1).

Via deze katheter kan tijdens het onderzoek de blaas gevuld worden. U krijgt ook een dun slangetje via de anus in de endeldarm om de druk in de endeldarm te meten. Het inbrengen van de slangetjes doet geen pijn, maar geeft wel een iets onaangenaam gevoel.

Afbeelding 1: Links het inbrengen van de katheters bij de man, rechts hetzelfde bij de vrouw
Afbeelding 1: Links het inbrengen van de katheters bij de man, rechts hetzelfde bij de vrouw

Via het slangetje in de blaas wordt de blaas gevuld met water. Tijdens het vullen meet de computer de druk in de blaas en vergelijkt deze met de druk in de buikholte (via de endeldarm). Daarnaast wordt ook de druk in de plasbuis gemeten via hetzelfde slangetje. Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen moet u dit aangeven. Tijdens het onderzoek vragen wij u om te hoesten of te persen.

Wij vullen de blaas verder totdat u aangeeft dat u zó erg moet plassen en u dit bijna niet meer kunt ophouden. Er kunnen afhankelijk van uw klachten een of meerdere vullingen plaatsvinden. Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige de slangetjes en is het onderzoek afgelopen. De meetresultaten worden via een speciaal meetsysteem opgeslagen (zie afbeelding 2).

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Afbeelding 2; meetsysteem
Afbeelding 2; meetsysteem

Nazorg en eventuele risico’s

 • Drink extra veel ná het onderzoek.
 • Na het onderzoek mag u direct naar huis.
 • Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.
 • Na het onderzoek kunt u last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen of meer drang hebben om te plassen. Dit komt omdat de plasbuis geïrriteerd is door de slangetjes. Deze klachten kunnen enkele dagen duren.
 • Soms verliest u bloed via de plasbuis.
 • Wanneer u langdurig klachten houdt zoals veel pijn, koorts ontwikkelt of als u moeilijk kunt plassen, kan er sprake zijn van een blaasontsteking . Neem dan contact op met de polikliniek Urologie (043-387 57 54).

Uitslag van het onderzoek

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek tijdens een vervolgafspraak.
Als er na het onderzoek nog onduidelijkheden zijn die met uw plasklachten te maken hebben, kan de arts aanvullend onderzoek aanvragen. Dit kan zijn een mobiel urodynamisch onderzoek of een video urodynamisch onderzoek.

Mobiel urodynamisch onderzoek

De werkwijze en voorbereiding zijn hetzelfde als bij een (gewoon) urodynamisch onderzoek, maar u krijgt een draagbaar registratiesysteem mee. Dit is een klein apparaatje, dat u aan een riem onder uw kleren kunt dragen, en waarmee u zich kan/mag verplaatsen.
Het systeem registreert 6 tot 8 uur en soms zelfs 24 uur de activiteit van uw blaas en sluitspier.

Voorbereiding

De voorbereiding is hetzelfde als beschreven bij een urodynamisch onderzoek. Extra wordt u gevraagd voor dit onderzoek:

 • ruimvallende kleding te dragen tijdens het onderzoek, dus geen jurk of een strak zittende broek.
 • voorafgaand aan het onderzoek proberen nog ontlasting te hebben gehad. Als dat niet is gelukt, meldt dit dan aan de verpleegkundige. Het onderzoek kan dan wel doorgaan maar u krijgt dan extra instructies.
Mobiel urodynamisch registratieapparaat
Mobiel urodynamisch registratieapparaat

Het aansluiten van het registratieapparaat

De werkwijze is grotendeels hetzelfde als beschreven bij een urodynamisch onderzoek. Extra wordt u gevraagd tijdens dit onderzoek:

 • een speciaal drink en plasdagboek bij te houden: het patiëntdagboek . Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u dit dagboek heel precies invult en ook de bijbehorende indicatie knopjes (zie afbeelding) op het apparaatje bedient terwijl u uw gewone dagelijkse dingen doet. Op die manier ontstaat het beste inzicht in uw bestaande klachten.
 • minimaal 300 milliliter (2 glazen) per uur te drinken tijdens het onderzoek.

De verpleegkundige legt u de werkwijze voor het onderzoek uit.

Indicatie knopjes

Tijdens het onderzoek kunt u bij vragen of problemen altijd contact opnemen met de verpleegkundige. Het telefoonnummer staat op het patiëntdagboek.

Na de registratieperiode komt u terug naar de functieafdeling Urologie. De verpleegkundige sluit het onderzoek af, verwijdert de slangetjes en neemt nog even het ingevulde dagboek met u door.

Indicatie knopjes

Nazorg

De nazorg en de eventuele risico’s zijn hetzelfde als bij een urodynamisch onderzoek.

Controle afspraak

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek tijdens een vervolgafspraak. Deze afspraak is ongeveer 4 weken na het onderzoek omdat de verwerking van deze uitgebreidere gegevens wat langer duurt.

Video urodynamisch onderzoek

Bij een video urodynamisch onderzoek is de werkwijze eveneens hetzelfde als beschreven bij het urodynamisch onderzoek, maar wordt het onderzoek uitgevoerd op een speciaal toilet.

In plaats van water wordt uw blaas gevuld met contrastmiddel via het slangetje in de plasbuis.

Voor het toilet staat een röntgenbuis die de gevulde blaas zichtbaar maakt. Tijdens het onderzoek zijn er naast de verpleegkundige 2 extra personen in de kamer namelijk een röntgen laborant en de uroloog.

Meld ons als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact met uw behandelend arts of de functieafdeling Urologie.

Functieafdeling Urologie
043-387 57 74 (tijdens kantooruren)

Polikliniek Urologie
043-387 74 00 (tijdens kantooruren)

 

Laatst bijgewerkt op 5 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1120