MUMC+

Folder

Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische aandoeningen

PPEP4All

Bijeenkomsten voor patiënten met een chronische ziekte en voor hun partner.

Een oppepper voor patiënt en partner.

Leven met een chronische ziekte

Het hebben van een chronische ziekte heeft lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen. Een chronische ziekte heeft invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt en ook op het leven van de partner. In de medische behandeling is vaak te weinig tijd en aandacht voor deze psychologische en sociale gevolgen.
Daarom organiseren wij bijeenkomsten over het omgaan met uw ziekte en de gevolgen voor uw leven. De bijeenkomsten zijn voor patiënten en ook voor hun partner of mantelzorger. 

Het programma van deze bijeenkomsten heet Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten.
De afkorting van het programma is PPEP4All.  

Deze folder geeft informatie over deze bijeenkomsten.  

 

Het doel van de bijeenkomsten

Het doel van de bijeenkomsten is het verminderen van psychologische en sociale problemen van patiënt én partner. Hierdoor kan de kwaliteit van leven van patiënt en partner verbeteren. In de bijeenkomsten leren de patiënt en partner beter omgaan met de gevolgen van de ziekte. 

De bijeenkomsten

Het PPEP4All-programma bestaat uit 8 bijeenkomsten. Iedere week is er een bijeenkomst van 90 minuten. En 3 maanden na de laatste bijeenkomst is er nog een terugkommoment om te bespreken hoe het dan met u gaat.  Alle bijeenkomsten gebeuren in een groep van 5 tot 7 mensen. Er zijn aparte groepen voor patiënten en partners. De groepen zijn wel op dezelfde dag en tijd. Het is ook mogelijk om alleen mee te doen. Dus een partner kan meedoen zonder de ’patiënt’. En een patiënt kan ook meedoen zonder partner.

Waarom zijn er aparte groepen?

We hebben van eerdere bijeenkomsten geleerd dat patiënten en partners vaak niet vrijuit praten als ze in dezelfde groep zitten. Het contact met  lotgenoten geeft veel steun. Een patiënt met een chronische aandoening heeft veel steun aan andere patiënten. En een partner heeft veel steun aan andere partners.
Beide groepen krijgen hetzelfde PPEP4All-programma. Er is enkel een verschil in de manier waarop de deelnemers kijken naar de ziekte en de gevolgen. Patiënten kijken vanuit hun ervaringen als patiënt naar de ziekte en de gevolgen. En de partners kijken vanuit hun ervaring als partner. 

De onderwerpen

Elke bijeenkomst heeft een eigen onderwerp.
De onderwerpen die in de bijeenkomsten besproken zullen worden:

  • Wat zijn chronische ziekten?
  • Hoe komt u zelf aan goede informatie over de ziekte?
  • Welke zorg krijgt u? Welke zorg heeft u nodig?
  • Hoe gaat u om met de ziekte? Wat denkt u? Wat voelt u? En wat doet u?
  • Hoe kunt u uw gezondheid verbeteren?
  • Hoe kunt u omgaan met stress?
  • Hoe kunt u omgaan met angst of sombere gevoelens?

Bij het partnerprogramma is er ook een bijeenkomst over het omgaan met de zorglast. En we bespreken het omgaan met de zieke partner en het vragen om steun van de omgeving. 

Uw eigen ervaringen

Tijdens de bijeenkomsten is er tijd en ruimte voor uw eigen ervaringen. Met uw eigen ervaringen en verhalen helpt u de andere personen in uw groep. We verwachten dat iedere deelnemer actief meedoet. 

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Vraag het dan aan uw arts. Of kijk op onze websites. 

Laatst bijgewerkt op 24 februari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1125