MUMC+

Folder

Poli Hersenletsel

De poli Hersenletsel van het Maastricht UMC+ (MUMC+) doet onderzoek (diagnostiek), geeft advies en voorlichting, behandelt en begeleidt volwassenen met hersenletsel en hun gezin/familie.

De meest voorkomende oorzaken van hersenletsel zijn:

 • een beroerte (CVA: herseninfarct of hersenbloeding);
 • hersenletsel opgelopen na een zwaar ongeluk (trauma);
 • hersenletsel na een hartstilstand;
 • een hersenontsteking;
 • een hersentumor.
blok met kralen

Voor wie?

De poli Hersenletsel is niet bedoeld voor mensen bij wie motorische problemen (problemen met bewegen) op de voorgrond staan.
U komt in aanmerking voor onderzoek en behandeling bij de poli Hersenletsel als bij u hersenletsel is vastgesteld en wanneer u in meer of mindere mate de onderstaande neuropsychologische problemen ervaart.


Cognitieve veranderingen (veranderingen in uw denken)

 • Problemen met aandacht en geheugen.
 • Langzamer denken en werken.
 • Moeite met plannen en organiseren.

Emotionele veranderingen

 • Somberheid.
 • Angst.
 • Prikkelbaarheid.
 • Agressiviteit.

Gedragsveranderingen

 • Verminderde sociale vaardigheden.
 • Moeite met initiatief nemen.
 • Ontremd zijn.

Verwerkingsproblemen

 • Moeite hebben met veranderingen en verlies, als gevolg van uw hersenletsel.

Relatieproblemen

 • Problemen met rolverandering, bijvoorbeeld in het gezin.
 • Communicatie.
 • Intimiteit en seksualiteit als gevolg van uw hersenletsel.

Problemen met uw dag invulling

 • Werk.
 • School.
 • Vrije tijd.

Onderzoek

Met de neuropsycholoog (gespecialiseerd in hersenstoornissen) heeft u een intakegesprek. Een intakegesprek is een verkennend gesprek waarin uw (neuro)psychologische problemen aan bod komen en de impact die deze hebben op uw dagelijks functioneren zoals relaties, gezin, werk en stemming. Er wordt gekeken naar belemmerende factoren maar ook naar wat u helpt in het omgaan met uw hersenletsel.
Afhankelijk van het intakegesprek kan een (neuro)psychologisch onderzoek uitgevoerd worden. Het onderzoek bestaat uit een aantal tests en vragenlijsten om de (neuro)psychologische problemen beter in kaart te brengen. Het kan zijn dat, na uw intakegesprek, overleg nodig is met een psychiater. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt in overleg met uw verwijzer een vervolgtraject ingezet.

Advies en voorlichting

Na het onderzoek bespreekt de neuropsycholoog de uitkomsten met u. Daarbij krijgt u informatie en voorlichting die gericht is op de specifieke problemen die bij u spelen.

Behandeling en begeleiding

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en van uw vraagstelling, is het mogelijk om behandeling en begeleiding te krijgen. Bijvoorbeeld gericht op:

 • het leren compenseren of verminderen van beperkingen die u ervaart;
 • het verminderen van emotionele en gedragsveranderingen;
 • het beter leren omgaan met veranderingen en beperkingen;
 • het beter leren begrijpen van de gevolgen van het hersenletsel.

Uw partner, familieleden of andere naasten zijn vrijwel altijd betrokken bij deze behandeling. De behandeling vindt individueel of in groepsverband plaats. De aard van uw klachten en de vraagstelling bepaalt hoe lang de behandeling duurt en hoe vaak deze plaatsvindt.

Wetenschappelijk onderzoek

Op de poli hersenletsel wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar het effect van behandelingen. Uw medewerking aan dit onderzoek wordt op prijs gesteld, maar u bent daartoe niet verplicht. Als u niet mee wilt doen, heeft dat geen enkel gevolg voor de behandeling.

Aanmelden bij de poli Hersenletsel

U kunt zich bij de poli Hersenletsel aanmelden via uw huisarts, uw behandelend psycholoog of via een medisch specialist zoals een neuroloog, psychiater of revalidatiearts.

Contact

Wanneer u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem contact met ons op.Secretariaat poli Hersenletsel 043 -387 71 00

Laatst bijgewerkt op 2 maart 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1126