MUMC+

Folder

Thuistraject

Afdeling A5 Hematologie

Bij bepaalde behandelingen kunnen patiënten veilig thuis herstellen, in plaats van langdurig opgenomen te blijven op verpleegafdeling A5. Voorwaarde is dat er regelmatig controles zijn in het ziekenhuis. Dit wordt het thuistraject genoemd. Hieronder informeren wij u verder over dit traject.

U wordt of bent opgenomen op verpleegafdeling A5 hematologie voor een behandeling met chemotherapie al dan niet gevolgd door een stamceltransplantatie. Door de behandeling kan het beenmerg (tijdelijk) geen nieuwe bloedcellen aanmaken waardoor de cellen in het bloed verlaagd zijn.

 

Het kan enige tijd duren voordat de bloedaanmaak weer op gang komt, deze tijd is afhankelijk van uw behandeling.

In deze periode heeft u een verminderde weerstand, ook wel de neutropene fase of de dipfase genoemd. In het bloed zijn dan de aantallen witte en rode bloed­cellen en bloedplaatjes verlaagd. U bent dan gevoeliger voor infecties (ontstekingen). Ook kan het zijn dat u zakjes bloed of bloedplaatjes (transfusies) nodig heeft.

Voor wie is het thuistraject bedoeld?

Of u voor het thuistraject in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hieronder beschreven en deze worden ook door de behandelend arts en verpleegkundige met u en uw mantelzorger besproken. Het behandelteam beslist samen met u of u deel mag nemen aan het thuistraject.

Thuistraject

Waar moeten u en uw mantelzorger aan te voldoen?

  • U woont binnen 45 minuten van het MUMC+.
  • U kunt drie keer per week naar het ziekenhuis komen en als dat nodig is vaker. Het is niet de bedoeling dat u zelf autorijdt. Informeer bij uw ziektekostenverzekering of u in aanmerking komt voor vergoeding van ziekenvervoer.
  • U bent mobiel en in staat om voor uzelf te zorgen.
  • U drinkt minimaal anderhalve liter vocht per dag.
  • U neemt de medicatie in volgens voorschrift.
  • U heeft geen koorts (temperatuur 38,5 °C of hoger, bij prednison/dexamethason gebruik 38 °C of hoger).
  • Zijn goed op de hoogte van de behandeling, leefregels en adviezen tijdens de dipfase.
  • Zij weten wanneer en hoe er contact opgenomen moet worden met het ziekenhuis.
  • Is ’s nachts bij u aanwezig.
  • Is overdag altijd bereikbaar voor u.
  • Kan drie per week met u naar het ziekenhuis komen.
  • Heeft geen klachten  van bijvoorbeeld huid- lucht- en/of darminfecties (verkoudheid, griep of diarree) of andere besmettelijke aandoeningen (koortslip, waterpokken).

Wat houdt het thuistraject in?

Het idee achter het thuistraject is dat u kunt herstellen in uw eigen omgeving. Dit is vaak rustiger, u slaapt beter en u kunt eten wat en wanneer u wilt en dat alles in een omgeving met meer privacy. Door het thuistraject is uw opname korter. Uit ervaring weten wij ook dat een deel van de patiënten klachten krijgt, bijvoorbeeld koorts,  waardoor een opname in het ziekenhuis nodig is.

Begin van het traject
Het verschilt per behandeling op welk moment u in aanmerking komt voor het thuistraject. Uw arts of de verpleegkundige bespreken dit met u. Als het medisch verantwoord is, wordt u ontslagen van de verpleegafdeling en start het thuistraject. U krijgt de medicatie voor de duur van de herstelperiode mee naar huis en een inname-schema.

Controles
U komt minimaal drie keer per week voor controle naar het Maastricht UMC+ en meldt zich op verpleegafdeling A5. De vaste controledagen zijn op maandag, woensdag en vrijdag of u komt op dinsdag, donderdag en zaterdag terug. Het tijdstip is in overleg met de verpleegkundige. U wordt tijdens zo’n bezoek gezien door de verpleegkundige en één dag in de week ook door de zaalarts.

Een controlebezoek bestaat uit:

 • Controle van gewicht, bloeddruk, hartslag, temperatuur en zuurstofgehalte
 • Bloedafname. Afhankelijk van de uitslagen wordt bepaald of een transfusie nodig is
 • Een gesprek met een verpleegkundige. U bespreekt hoe het thuis gaat en of u klachten ervaart
 • Medicatiecontrole. De verpleegkundige controleert de medicatie en informeert u nogmaals over hoe en wanneer u uw medicatie moet innemen. Hiervoor neemt u bij elk bezoek het inname-schema mee
 • U krijgt potjes mee om een mondspoelsel en ontlasting op te vangen. De verpleegkundige bespreekt met u hoe u dat moet doen en wanneer u deze mee terug neemt
 • Heeft u een centraal veneuze katheter (jugularis katheter ook wel genoemd) dan verschonen wij een maal per week de insteekopening en dopjes

 

Thuis
Door de behandeling kunnen er bijwerkingen optreden waar u over geïnformeerd bent door uw arts en verpleegkundige. Omdat uw afweer nog onvoldoende is, bent u vatbaar voor infecties. Gedurende deze dipfase is het belangrijk dat u de leefregels volgt die u al ontvangen heeft op de afdeling. Het zijn leefregels die betrekking hebben op uw persoonlijke hygiëne, voeding en bescherming van uitscheidingproducten (urine, ontslasting). Daarnaast zijn een aantal aanvullende adviezen belangrijk:

 • U kunt erg vermoeid zijn, dit kan thuis meer opvallen dan tijdens de opname op de verpleegafdeling. Belangrijk is om uw activiteiten af te wisselen gedurende de dag en regelmatig rust te nemen.
 • Bezoek kan heel belangrijk zijn voor u. Het is wel verstandig om bezoek te beperken en te verdelen over de week. Mensen die klachten hebben van bijvoorbeeld huid- lucht- en/of darminfecties (verkoudheid, griep of diarree) of andere besmettelijke aandoeningen (koortslip, waterpokken) mogen niet op bezoek komen.
 • Huisdieren zijn tijdens het thuistraject toegestaan. Houd er wel rekening mee dat uw huisdieren ziekteverwekkers bij zich kunnen dragen. Goed uw handen wassen is dan ook erg belangrijk na het aanraken van uw huisdier. De kattenbak en andere verblijven van uw huisdier mag u niet schoonmaken.
 • Bloemen en planten mogen in uw huis staan, maar het water mag u niet zelf verversen, hierin kunnen veel bacteriën/schimmels zitten.
 • Wij raden u af om zelf het huis schoon te maken, omdat u hierbij in aanraking kan komen met allerlei bacteriën. Vooral sopwater, vaatdoekjes en huishoudsponsjes kunnen veel bacteriën bevatten. U hoeft uw huis niet extra te reinigen, normale hygiëne is voldoende.

Einde van het thuistraject
Op het moment dat uw afweer weer voldoende hersteld is, stopt het thuistraject  en gaat u verder met een poliklinisch traject. Wij maken een polikliniek afspraak voor u.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Thuis let u samen met uw mantelzorger op uw gezondheid. Wanneer u last heeft van één of meer van onderstaande klachten moet u contact opnemen met verpleegafdeling A5. De verpleegkundige van de afdeling vertelt u wat u moet doen. Als u vindt dat er sprake is van een levensbedreigende situatie dan belt u 112.

 • Om de behandeling goed te kunnen volgen moet  u iedere ochtend en avond uw temperatuur meten. Zorg daarom voor een goede oor thermometer. Door uw temperatuur in de gaten te houden, kunnen wij ingrijpen bij veranderingen.  Heeft u koorts, 38.5 graden Celsius of hoger, neem dan contact op met de verpleegafdeling A5. 

  Slikt u prednison of dexamethason neem dan contact op bij een temperatuur van 38.0 graden Celsius of hoger. Voelt u zich zieker of krijgt u nieuwe klachten, meet uw temperatuur dan nog een keer.

 • Heeft u een neusbloeding, probeer deze te stoppen door goed af te drukken. Lukt dit niet of begint het bloeden na stelping binnen het uur opnieuw, neem dan contact op met de afdeling. Braakt u bloed of heeft u bloed bij de ontlasting of urine neem dan onmiddellijk contact op met de verpleegafdeling. Tandvleesbloedingen, spontane blauwe plekken of kleine rode puntjes op de huid kunt u bij uw volgende bezoek bespreken.

 • Als u misselijk bent en/of éénmalig braakt, neem dan uw voorgeschreven anti-misselijkheidsmedicatie in. Deze medicatie staat op uw medicatieoverzicht. Heeft u nog niet eerder medicatie gebruikt voor de misselijkheid, neem dan als eerste metoclopramide. Neem deze 30 minuten voor de maaltijd in. U mag deze maximaal drie keer per dag gebruiken. Helpt dit onvoldoende, dan mag u lorazepam erbij nemen. De lorazepam kunt u laten smelten onder de tong. Kunt u hierna voldoende drinken en uw medicatie innemen dan hoeft u verder niet ste doen. Blijft u misselijkheid en/of braken waardoor u minder dan één liter per 24 uur kan drinken of houdt u langer dan 24 uur niets binnen, neem dan contact op met de afdeling.

 • Er zijn verschillende soorten pijn: stekende, zeurende of krampende pijn. U kunt pijn hebben op verschillende plaatsen in het lichaam. Het is moeilijk om aan te geven wat voor u persoonlijk van toepassing is. Heeft u (hevige) pijn en vertrouwt u het niet, neem dan contact op met de afdeling.

 • Bij diarree of klachten van verstopping moet u zo goed mogelijk blijven drinken.  Als het lukt om voldoende te blijven drinken, hoeft u geen verdere actie  te ondernemen en wordt dit besproken tijdens uw volgende controlebezoek. U mag geen eigen diarreeremmers innemen!

   

 • Overige klachten en/of vragen kunt u bespreken tijdens het volgende controlebezoek. Twijfelt u ergens over of vertrouwt u het niet? Neem dan gerust contact op met de verpleegafdeling.

MUMC+

Contact

Neem bij klachten en/of vragen contact met ons op.

Direct contact opnemen bij:

 • Temperatuur vanaf 38.5°C of een koude rilling.
 • Bloedneus of een andere bloeding die niet binnen tien minuten stopt of terugkomt na een uur.
 • Braakt u bloed of heeft u bloed bij de ontlasting of urine
 • Forse blauwe plekken (zonder aanleiding of groter dan een muntstuk van twee euro).
 • Niet kunnen innemen van de medicijnen of minder drinken dan één liter per 24 uur.
 • Huidproblemen als uitslag, jeuk of blaren.
 • Plotselinge hevige pijn.
 • Kortademigheid of pijn op de borst.
 • Geel uitzien.
 • Alle andere klachten die u niet vertrouwd of waarover u zich zorgen maakt.

Verpleegafdeling A5: 043-387 45 10/043-387 65 10
24 uur per dag bereikbaar

Bij een levensbedreigende situatie, bel 112

Websites

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-113