MUMC+

Folder

Verpleegafdeling B1 (VEB1)

Informatie over de afdeling

Deze informatiefolder is voor uzelf, uw familie en naasten. Deze informatie gaat over de afdeling, uw opname, uw behandeling, en de regels en gebruiken van de afdeling.

De verpleegafdeling B1 bevindt zich in het Maastricht UMC+ ziekenhuis. U vindt de verpleegafdeling B1 (VEB1) op niveau 1. (Volg 9 - 1 blauw.) 

Verwijsroute

Onze patiënten worden door hun huisarts, specialist of andere hulpverlener verwezen. Zij bezorgen ons een verwijsbrief.
In dringende gevallen kan via de telefoon met onze psychiater overlegd worden of een opname nodig is. Deze opname hangt af van de problematiek van de patiënt en de mogelijkheden op de afdeling.  

De afdeling

Op de verpleegafdeling is er plaats voor 20 patiënten. Overdag verblijven er ook patiënten die in dagbehandeling zijn, met uitzondering van de weekenden en de feestdagen. De meest voorkomende aandoeningen waarvoor patiënten op de afdeling worden opgenomen zijn:

 • stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornissen)
 • postpartum depressies (opname van moeder en kind)
 • eetstoornissen (anorexia nervosa)
 • neuro-cognitieve problematiek
 • oudere patiënten met cognitieve problemen en/of achteruitgang
 • patiënten met eerste psychosen
 • psychiatrische patiënten met daarbij een lichamelijke aandoening
 • patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten zoals buik- en hartklachten, waarbij een psychisch component een rol kan spelen.

De opnamedag

U heeft de eerste dag van uw opname een opnamegesprek met uw behandelend arts, de arts-assistent en een verpleegkundige. Deze verpleegkundige wordt ook uw persoonlijke begeleider tijdens de opname. Hij of zij helpt u bij het regelen van de zaken die voor u belangrijk zijn. En verwijst u als het nodig is naar de juiste personen.
De bedoeling van het opnamegesprek is om kennis te maken. Ook zullen we in dit gesprek vragen naar uw klachten, waarom u wordt opgenomen, of er bijzonderheden zijn in uw thuissituatie, en uw medicijngebruik. 
En we bespreken de verwachtingen die u heeft over uw opname, en de verwachtingen die wij hebben. 
Verder geeft de arts uitleg over de onderzoeken en mogelijke behandelingen.
U krijgt ook een lichamelijk onderzoek.
Tot slot krijgt u informatie over de gang van zaken binnen de afdeling. 

We verzekeren u dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met alle informatie.

 

De opname

Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u onderzoeken. Hierbij kunt u denken aan psychologische en medische onderzoeken. Deze onderzoeken zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen.
Hierna wordt samen met u een behandelplan afgesproken. Dit behandelplan geeft aan hoe wij de zaken zien, wat er met u aan de hand zou kunnen zijn en wat de mogelijke oplossingen en beperkingen zijn in uw behandeling.
Heeft u hierover vragen of bedenkingen, dan horen wij dit graag. Als het nodig is, betrekken wij uw partner of andere naasten bij dit behandelplan. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
Elke week bespreken wij de voortgang van de onderzoeken en behandeling in het teamoverleg. Het is voor ons belangrijk hoe u kijkt naar uw klachten en uw behandeling.
Aan het einde van uw behandeling bekijkt de arts samen met u welke vervolgbehandeling voor u het meest geschikt is.

Weekagenda

Iedere maandagochtend ontvangt u uw weekagenda. Hierop staan alle activiteiten, therapieën, onderzoeken en gesprekken voor de komende week ingevuld.
Natuurlijk kunt u zelf ook nog nieuwe afspraken invullen. In uw weekagenda staat de naam van uw persoonlijke begeleider voor elk dagdeel van de week. Zo weet u bij wie u terecht kunt met vragen.

Personeel op de afdeling

Op de afdeling komt u verschillende mensen tegen die allemaal bijdragen aan uw verblijf en behandeling hier. De medewerkers waarmee u het meest contact zal hebben:

 • psychiater
 • arts-assistent (arts in opleiding tot psychiater)
 • coassistent (medisch studenten in opleiding tot basisarts)
 • verpleegkundige / leerling-verpleegkundige
 • activiteitenbegeleid(st)er
 • klinisch psycholoog of gezondheidszorg-psycholoog
 • secretaresse
 • afdelingsassistent
 • afdelingshoofd
 • herstelcoach

Ook kunt u een consult krijgen van een andere specialist als dat voor u nodig is.

Op de afdeling hangt een fotolijst waarop de meeste medewerkers staan met hun naam en functie. Zo kunt u ze gemakkelijk herkennen.

Huisregels

Alcohol en drugs
U mag geen alcohol of drugs gebruiken of bezitten.  
Roken
U mag niet roken op de afdelingen in het MUMC+ of op het omliggende terrein van het MUMC+.
Huiskamer
De huiskamer is een gezamenlijke ruimte. In deze ruimte eet u de maaltijden en kan u drinken krijgen. Er is nog een kleinere huiskamer met een televisie en radio.
Badkamer en douche
Sommige kamers hebben een badkamer met eigen douche. Als uw kamer dit niet heeft, kunt u de douches of de badkamer op de gang gebruiken. Na het gebruik van de badkamer of douche moet u deze ruimte netjes achterlaten.
Bezoektijden/bezoekregeling
Van maandag tot en met vrijdag van 12:45 tot 13:30 uur en van 18:15 tot 19:45 uur. 
Zaterdag, zondag en feestdagen van 13:30 tot 16:30 uur en van 18:15 tot 19:45 uur.
Bezoek buiten deze uren is alleen toegestaan na overleg met de verpleegkundige van de afdeling.

 

Internet, telefoon en televisie
In de huiskamer staat een computer met internetaansluiting. Deze is enkel bedoeld voor patiënten. Op de afdeling is draadloos internet (WIFI) mogelijk. In overleg met de verpleging kunt u uw eigen laptop of tablet gebruiken.
U mag uw mobiele telefoon gebruiken. U mag niet telefoneren tijdens de therapietijden en maaltijden. Ook ’s nachts mag u niet bellen.
In de huiskamer staat een patiëntentelefoon waarop u bereikbaar bent. In beide huiskamers staat een televisie. Er is geen televisie op de patiëntenkamer.
Corvee
Wij kunnen u vragen om tijdens uw opname een dag corvee te doen. Corvee is bijvoorbeeld tafels dekken en afruimen, of koffie klaarzetten. De corveetaken staan vermeld op het prikbord in de keuken. En de corveebeurt staat vermeld op het magneetbord in het eetgedeelte van de huiskamer. Natuurlijk krijgt u hierbij begeleiding als dat nodig is.
Dagindeling
Het standaard dagprogramma ligt klaar op uw kamer. De verpleging maakt ook uw persoonlijke dagindeling. Uw dagindeling  hangt af van uw behandelplan.
Toegang tot de afdeling
Bij het binnenkomen en verlaten van de afdeling gaat u door klapdeuren. De klapdeuren zijn van buiten de afdeling te openen met een drukknop.
Wilt u de afdeling verlaten? Dan moet u een code intoetsen. Hoe dat u dit doet, staat boven het codeapparaat bij de deur. Het personeel kan de code veranderen, als daar op de afdeling reden toe is.
Formeel is de afdeling een open afdeling.
Gevaarlijke voorwerpen
U mag geen voorwerpen meenemen die een gevaar voor u of voor anderen zijn.  Hiermee bedoelen we wapens die onder de wapenwet vallen en scherpe voorwerpen (bijvoorbeeld messen).
Kamer
Soms deelt u een kamer met een medepatiënt.
Minstens één keer per week moet u uw bed verschonen. Dit gebeurt eventueel met hulp van de verpleging.  Het gebruikte linnengoed doet u in de waszak in de spoelruimte.
U hebt een eigen kast en een afsluitbare kledingkast. De sleutel krijgt u bij de verpleging. De borg voor de sleutel is € 5.
Koffietijden
U krijgt drinken aangeboden in de huiskamer om 10:00, 14:00 en 20:00 uur. 
Maaltijden
Samen met de andere patiënten van de afdeling krijgt u uw maaltijden in het eetgedeelte van de huiskamer. Als dit door persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is, krijgt u uw maaltijd op uw kamer. Dit gebeurt in overleg met de verpleging. Wij verwachten u op tijd aan tafel in gewone kleding (geen nachtkleding).

 • ontbijt van 8:15 tot 08:45 uur
 • lunch van 12:00 tot 12:30 uur
 • warme maaltijd van 17:00 tot 17:30 uur

Menukeuze
In het MUMC+ heeft u de mogelijkheid om zelf uw maaltijden samen te stellen. Dit gebeurt via een individueel keuzemenu. De afdelingsassistente kan u daarbij helpen. Iedere dag krijgt u drie keuzeformulieren. Eén voor de warme maaltijd en 2 voor het ontbijt en de lunch. Op deze formulieren staan de gerechten waaruit u kunt kiezen. De gerechten zijn aangepast aan een eventueel dieet.
Medicijnen
Het is belangrijk dat u een overzicht van uw huidige medicatie meebrengt. U mag geen medicatie op uw kamer bewaren. Behalve als u hiervoor toestemming krijgt van de arts. U krijgt op vaste tijden uw medicatie op de afdeling. Deze tijden zijn door de arts vastgesteld. Deze tijden zijn meestal: 8:00, 12:00, 17:00, 20:00 en 22:00 uur.
Wilt u informatie over het gebruik of over het medicijn zelf? Dan kunt u terecht bij de verpleging of arts-assistent.
Slaap- en rusttijden
Wij gaan uit van een nachtrust van 23:00 tot 7:30 uur.
Na het middageten is er de mogelijkheid om te rusten.
Wasmachine en wasdroger
Op de afdeling is er een wasmachine en een wasdroger. U kunt deze alleen in overleg met de verpleging gebruiken.
Weekendverlof
Als uw behandelplan dit toelaat, is het mogelijk om op weekendverlof te gaan. Weekendverlof kan alleen na overleg met uw arts en/of uw persoonlijk begeleider.

Activiteiten

Door activiteiten te doen, proberen we uw lichamelijke en geestelijke conditie te verbeteren. Dit is dan ook een belangrijk onderdeel van uw behandeling.

De bewegingsactiviteiten:

 • op 4 ochtenden is er een bewegingsactiviteit in de sportzaal van 9:30 tot 10:00 uur.
 • 1 ochtend in de week kunt u zwemmen.
 • 2 keer per week kunt u 1 uur fitnessen.

Andere programmaonderdelen:

 • Zowel ’s ochtends als ’s middags is er 1 uur activeringstherapie
 • sociale vaardigheidstraining
 • drama- of psychomotore therapie
 • weekendbespreking

Beperkte maatregelen

Op de afdeling kunnen ook gedwongen opnames plaatsvinden. Individuele beperkingen of andere afspraken in het behandelplan hebben in dit geval voorrang op de huisregels. Als dit voor u van toepassing is, krijgt u hierover aanvullende informatie.

Klachtenopvang

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken, dan kan u terecht bij de klachtenopvang in het MUMC+. Meer informatie vindt u op www.mumc.nl.
Bent u opgenomen op onze afdeling Medische Psychiatrie en bent u ontevreden over uw behandelaar? Kunt u zich niet vinden in een bepaalde behandelwijze? Worden afspraken niet nagekomen of voelt u zich in uw privacy aangetast? Dan kunt u een beroep doen op de Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP). Samen met u zoekt de PVP een oplossing. De PVP is een persoon die niet in dienst is van het MUMC+. De PVP valt onder de “Stichting Patiënten Vertrouwens Persoon” in Utrecht. Zij of hij is dus onafhankelijk. Wilt u meer informatie over wat een PVP is en wat hij of zij voor u kan betekenen? Dan verwijzen we u naar de informatie die op de afdeling aanwezig is. De PVP komt op vaste momenten naar de afdeling.
Er is ook een familievertrouwenspersoon aanwezig. De informatie hiervoor vindt u op het info-bord in de hal.

Ontslag

Uw arts informeert uw huisarts en uw directe familie wanneer u wordt ontslagen. Voor uw vertrek heeft u een ontslaggesprek met uw arts. Daarin wordt verteld wat uw vervolgbehandeling is en aan welke voorschriften u zich eventueel moet houden.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Medische Psychiatrie (VEB1)
Telefoonnummer:043- 387 41 20 of 043- 387 61 20

Laatst bijgewerkt op 5 januari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1130