MUMC+

Patiëntinformatie

Verpleegafdeling B1 (VEB1)

Informatie over de afdeling

Binnen het Maastricht UMC+ ziekenhuis bevindt zich de verpleegafdeling B1. Met deze informatiebrochure krijgen u, uw familie en naasten informatie over de afdeling, over uw opname, de behandeling en de regels en gebruiken van de afdeling. U vindt de afdeling VEB1 op niveau 1.
Volg 9 – 1 blauw.

VEB1
Verpleegafdeling B1

Verwijsroute

Patiënten worden door een verwijzer (huisarts, specialist of andere hulpverlener), die een verwijsbrief schrijft, verwezen. In acute gevallen wordt via de telefoon met onze psychiaters overlegd of een opname geïndiceerd is. Afhankelijk van de problematiek en de mogelijkheden op de afdeling wordt een opname ingezet.

De afdeling

Binnen de verpleegafdeling kunnen twintig patiënten worden opgenomen. Ook verblijven er overdag patiënten die in dagbehandeling zijn, met uitzondering van de weekenden en de feestdagen. De meest voorkomende aandoeningen waarvoor patiënten op de afdeling worden opgenomen zijn:

 • stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornissen)
 • post partum depressies (opname van moeder en kind)
 • eetstoornissen (anorexia nervosa)
 • neuro-cognitieve problematiek
 • oudere patiënten met cognitieve problemen en of achteruitgang
 • patiënten met eerste psychosen
 • psychiatrische patiënten met daarbij een lichamelijke aandoening
 • patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten zoals buik- en hartklachten, waarbij een psychisch component een rol kan spelen.

De opnamedag

U heeft een opnamegesprek met uw behandelend arts, de arts-assistent en een verpleegkundige. Deze verpleegkundige is uw persoonlijke begeleider gedurende de opname. Hij/zij helpt u bij het regelen van de zaken die voor u belangrijk zijn en verwijst u zo nodig naar de juiste persoon. De bedoeling van het opnamegesprek is om kennis te maken en informatie in te winnen over de klachten en wederzijdse verwachtingen wat betreft uw opname te bespreken. Wij verzekeren u dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met deze informatie.
In dit gesprek vragen wij u onder andere waarom u wordt opgenomen, of er bijzonderheden over uw thuissituatie te vermelden zijn en informeren wij naar uw medicijngebruik. Verder geeft de arts uitleg over onderzoeken en mogelijke behandelingen. Tevens wordt u lichamelijk onderzocht. Tot slot krijgt u informatie over de gang van zaken binnen de afdeling.

De opname

Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u onderzoeken die bedoeld zijn om een diagnose te kunnen stellen. Hierbij kunt u denken aan psychologische en medische onderzoeken.
Hierna wordt in overleg met u een behandelplan afgesproken. Dit behandelplan geeft aan hoe wij de zaken zien, wat er met u aan de hand zou kunnen zijn en wat de mogelijke oplossingen en beperkingen zijn in uw behandeling. Heeft u hierover vragen of bedenkingen dan horen wij dit graag. Zo nodig en in overleg met u betrekken wij uw partner of andere naasten bij dit behandelplan. Wekelijks bespreken wij de voortgang van de onderzoeken en behandeling in het teamoverleg. Uw visie op uw klachten en de mogelijke behandeling ervan is voor ons erg belangrijk.
Aan het einde van uw behandeling bekijkt de arts samen met u of en welke vervolgbehandeling voor u het meest geschikt is.

Weekagenda

Iedere maandagochtend ontvangt u uw weekagenda. Hierop staan (zoverre deze bekend zijn) alle voorgenomen activiteiten, therapieën, onderzoeken en gesprekken voor de komende week al ingevuld.
Natuurlijk kunt u zelf ook nog nieuwe afspraken invullen. Ook opgenomen in de weekagenda is de naam van uw persoonlijke begeleider voor elk dagdeel van de week. Zo weet u bij wie u terecht kunt met vragen

Personeel

Op de afdeling komt u verschillende mensen tegen die allemaal bijdragen aan uw verblijf en behandeling hier. De medewerkers waarmee u het meest in contact zult komen zijn:

 • de psychiater
 • de arts-assistent (arts in opleiding tot psychiater)
 • coassistent (medisch studenten in opleiding tot basisarts)
 • de verpleegkundige / leerling-verpleegkundige
 • activiteitenbegeleid(st)er
 • (Klinisch of GZ) psycholoog
 • secretaresse
 • afdelingsassistent
 • afdelingshoofd
 • herstelcoach.

Ook kunnen er andere specialisten in consult komen als dit in uw specifieke geval nodig is. Er hangt een fotolijst op de afdeling waarop de meeste medewerkers staan met hun naam, functie en een foto zodat u ze gemakkelijk kunt herkennen.

Huisregels

Alcohol en drugs
Het gebruik en in het bezit hebben van alcohol of drugs is niet toegestaan.
Roken
Het MUMC+, inclusief het omliggende terrein, is geheel rookvrij. Alle rookfaciliteiten werden weggehaald. Het beleid geldt ook voor de e-sigaret.
Huiskamer
De huiskamer is een gezamenlijke ruimte waar de maaltijden plaatsvinden en waar drinken wordt aangeboden. Er is nog een kleinere huiskamer waar een TV en radio aanwezig is
Badkamer en douche
Sommige kamers hebben een badkamer met eigen douche. Als uw kamer dit niet heeft, kunt u de douches of de badkamer op de gang gebruiken. Na gebruik van badkamer of douche vragen wij u deze ruimte netjes achter te laten.
Bezoektijden/bezoekregeling
Maandag tot en met vrijdag van 12.45 uur tot 13.30 uur en van 18.15 uur tot 19.45 uur. Zaterdag en zondag en feestdagen van 13.30 uur tot 16.30 uur en van 18.15 uur tot 19.45 uur. Bezoek buiten deze uren is slechts toegestaan na overleg met de verpleegkundige van de afdeling.

 

Internet, telefoon en TV
In de huiskamer is een computer met internetaansluiting aanwezig. Deze is uitsluitend bedoeld voor patiënten. Op de afdeling is draadloos internet (WIFI) mogelijk. In overleg met de verpleging kunt u uw eigen laptop/tablet gebruiken. Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan. Telefoneren is niet toegestaan tijdens de therapietijden en maaltijden. Ook ’s nachts mag u niet bellen. In de huiskamer is een patiëntentelefoon aanwezig waar u op bereikbaar bent. In beide huiskamers is een TV aanwezig. Er is geen tv aanwezig op de patiëntenkamer.
Corvee
Wij kunnen u vragen om tijdens uw opname een dag corvee te doen. Corvee is bijvoorbeeld tafels dekken en afruimen, koffie klaarzetten. De corveetaken staan vermeld op het prikbord in de keuken. De corveebeurt staat vermeld op het magneetbord in het eetgedeelte van de huiskamer. Uiteraard krijgt u hier indien nodig begeleiding bij.
Dagindeling
De dagindeling wordt individueel en afhankelijk van uw behandelplan, in overleg met de verpleging, samengesteld. Een standaard dagprogramma is te vinden op uw kamer.
Toegang tot de afdeling
Bij het binnenkomen en verlaten van de afdeling gaat u door klapdeuren. De klapdeuren zijn van buiten de afdeling te openen met een drukknop. Wilt u de afdeling verlaten dient u een code in te toetsen. De aanwijzingen voor het gebruik hiervan vindt u boven het codeapparaat bij de deur. De code kan door het personeel veranderd worden als daar op de afdeling reden toe is. Formeel is de afdeling een open afdeling.
Gevaarlijke voorwerpen
U mag geen voorwerpen meenemen die een gevaar voor u of voor anderen zijn. Bedoeld worden wapens die onder de wapenwet vallen en scherpe voorwerpen (bijvoorbeeld messen).
Kamer
Soms deelt u een kamer met een medepatiënt. Minstens één keer per week, in principe op dinsdag, wordt uw bed verschoond. Dit gebeurt door uzelf eventueel met hulp van de verpleging. Gebruikt linnengoed doet u in de waszak in de spoelruimte. U hebt een eigen kast en een afsluitbare kledingkast. De sleutel krijgt u bij de verpleging. De borg voor de sleutel is €5.
Koffietijden
Om 10.00 uur, 14.00 uur en 20.00 uur wordt er gezamenlijk, in de huiskamer drinken aangeboden.
Maaltijden
Samen met andere patiënten van de afdeling gebruikt u de maaltijden in het eetgedeelte van de huiskamer. Als dit door persoonlijke omstandigheden niet mogelijk is, gebruikt u de maaltijd op uw kamer. Dit gebeurt in overleg met de verpleging. Wij verwachten u op tijd aan tafel in gewone kleding (geen nachtkleding).

 • ontbijt 08.15 uur tot 08.45 uur
 • lunch 12.00 uur tot 12.30 uur
 • warme maaltijd 17.00 uur tot 17.30 uur

Menukeuze
In het MUMC + hebt u de mogelijkheid om zelf uw maaltijden samen te stellen. Dit gebeurt via een individueel keuzemenu. De afdelingsassistente kan u daarbij helpen. Iedere dag ontvangt u drie keuzeformulieren. Eén voor de warme maaltijd en twee voor het ontbijt en de lunch. Op deze formulieren staan de gerechten vermeld waaruit u kunt kiezen. De gerechten zijn aangepast aan een eventueel dieet.
Medicijnen
Het is belangrijk dat u een overzicht van uw huidige medicatie bij de hand hebt. Het is niet toegestaan om medicatie op uw kamer te bewaren, tenzij u hiervoor toestemming krijgt van de arts. Op vaste tijdstippen wordt de medicatie op de afdeling verstrekt. De tijdstippen zijn door de arts vastgesteld. Deze tijden zijn meestal: 8.00 uur - 12.00 uur - 17.00 uur - 20.00 uur - 22.00 uur Wilt u informatie over het gebruik of over het medicijn zelf, dan kunt u terecht bij de verpleging of arts-assistent.
Slaap- en rusttijden
Wij gaan uit van een nachtrust van 23.00 uur tot 07.30 uur. Na het middageten is gelegenheid om te rusten.
Wasmachine en wasdroger
Op de afdeling is een wasmachine en een wasdroger aanwezig. Alleen in overleg met de verpleging kunt u deze gebruiken.
Weekendverlof
Als uw behandelplan dit toelaat, is het mogelijk op weekendverlof te gaan. Weekendverlof vindt altijd plaats na overleg met uw arts en/of persoonlijk begeleider.

Activiteiten

Door activiteiten te onderhouden proberen we uw lichamelijke en geestelijke conditie uit te breiden. Dit is dan ook een wezenlijk onderdeel van uw behandeling. De activiteiten die wij aan bieden zijn:

 • op doordeweekse dagen is er vier ochtenden van 9.30 tot 10.00 uur een bewegingsactiviteit in de sportzaal.
 • één ochtend in de week is er zwemmen.
 • twee keer per week kunt u één uur fitnessen.

Zowel ’s ochtends als ’s middags zal er één uur activiteitentherapie plaatsvinden. Andere programmaonderdelen waar u mogelijk mee in aanraking komt zijn:

 • sociale vaardigheidstraining,
 • drama- of psychomotore therapie
 • weekendbespreking.

Beperkte maatregelen

Op de afdeling kunnen ook gedwongen opnames plaatsvinden. Individuele beperkingen of andere afspraken in het behandelplan hebben in dit geval voorrang op de huisregels. Als dit voor u van toepassing is, krijgt u hierover aanvullende informatie.

Klachtenopvang

Als u over de gang van zaken niet tevreden bent, dan biedt de klachtenopvang in het MUMC+ de gelegenheid een oplossing hiervoor te vinden. Meer informatie vindt u op www.mumc.nl
Bent u opgenomen bij onze afdeling Medische Psychiatrie en bent u ontevreden over uw behandelaar, kunt u zich niet vinden in een bepaalde behandelwijze, worden afspraken niet nagekomen of voelt u zich in uw privacy aangetast dan kunt u een beroep doen op de Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP). Samen met u zoekt de PVP een oplossing. De PVP is een persoon die niet in dienst is van het MUMC+, maar valt onder de “Stichting Patiënten Vertrouwens Persoon” in Utrecht. Zij is dus onafhankelijk. Wilt u meer informatie over wat een PVP is en wat hij/zij voor u kan betekenen, dan verwijzen we u naar de Informatie die op de afdeling aanwezig is. De PVP komt op vaste momenten naar de afdeling. Er is tevens een familievertrouwenspersoon aanwezig (zie info op info bord in de hal).

Ontslag

Uw arts informeert de huisarts en uw directe familie wanneer u wordt ontslagen. Voor uw vertrek vindt een ontslaggesprek plaats met uw arts. Daarin wordt verteld wat de vervolgbehandeling is en aan welke voorschriften u zich eventueel dient te houden.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
Afdeling Medische Psychiatrie (VEB1)
T:043- 387 41 20 / 043- 387 61 20

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2022