MUMC

Folder

Glasvochtoperatie (vitrectomie)

Bij een netvliesloslating

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een glasvochtoperatie of vitrectomie te laten uitvoeren. In dit informatieblad vindt u alles wat voor u van belang is in verband met deze ingreep.

Netvliesloslating

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer drieduizend mensen getroffen door een netvliesloslating. Het glasvocht in het oog is een heldere gelei die het grootste deel van het oog opvult. Met het ouder worden vervloeit het glasvocht en laat het los van het netvlies. Hierbij kan er een klein scheurtje in het netvlies komen. Als er eenmaal een scheurtje of gaatje in het netvlies zit, kan er vocht onder het netvlies komen. Het netvlies laat dan los. Voor een netvliesloslating kan een glasvochtoperatie uitkomst bieden. Bij een vitrectomie of glasvochtoperatie wordt het glasvocht uit het oog verwijderd en vervangen door een speciale vloeistof, gas of olie.

De operatie

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan de balie van de polikliniek Oogheelkunde op niveau 3 van de Oogtoren. Dit is het Dagcentrum van de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht UMC+. Van daaruit gaat u eerst naar de anesthesist voor plaatselijke verdoving. Vervolgens wordt u naar de operatiekamer gebracht.De netvlieschirurg maakt drie kleine openingen in het oogwit. De eerste opening wordt met een vochtinfuus verbonden dat ervoor zorgt dat het oog op spanning blijft en dus niet inklapt terwijl het glasvocht verwijderd wordt. Door een andere opening wordt een lichtkabeltje ingebracht om het oog van binnenuit te verlichten. Ten slotte wordt ook een opening gebruikt om fijne instrumentjes die tijdens de ingreep gebruikt worden naar binnen te brengen. Bijvoorbeeld de vitrectoom, waarmee het glasvocht verwijderd wordt. Tijdens de ingreep wordt het oog gevuld met een speciale vloeistof, gas of olie. De keuze tussen gas en olie als tamponade wordt door de netvlieschirurg tijdens de operatie bepaald en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de mate van reeds ontstane littekenvorming. De netvlieschirurg maakt deze beslissing op basis van de specifieke omstandigheden die tijdens de operatie worden waargenomen.

De operatie duurt gemiddeld ongeveer 45 minuten tot een uur. Na afloop wordt een verband op het oog geplakt dat tot de dag na de operatie moet blijven zitten. Eenmaal terug in het Dagcentrum mag u meteen naar huis. U moet wel begeleiding meenemen, want u kunt niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

glasvochtoperatie
de operatie

Mogelijke complicaties

Bij 17% van de patiënten laat het netvlies na de operatie weer los. Dan zal een nieuwe operatie nodig zijn. Ook na het verwijderen van de olie is er een kans van 20% dat het netvlies weer loslaat.

Als u uw eigen lens nog heeft, heeft u grote kans op het krijgen van staar.

In een aantal gevallen zal het gezichtsvermogen niet meer helemaal optimaal zijn. Als het schade aan het netvlies groot is, lukt het niet altijd om het netvlies weer perfect te repareren. Littekens in het netvlies kunnen het zicht helaas negatief beïnvloeden.

Een netvliesoperatie is ingrijpend voor het oog. Het kan zijn dat u te maken krijgt met één van onderstaande klachten:

  • Roodheid en irritatie: Enige irritatie of roodheid is normaal. Meestal verdwijnt dit na verloop van tijd.
  • Gevoel alsof er iets in het oog zit: U kunt het gevoel hebben alsof er iets in uw oog zit. Dit kan veroorzaakt worden door de hechtingen die tijdens de operatie zijn gebruikt. De hechtingen lossen na enige tijd vanzelf op.
  • Vervormd beeld: Na de operatie kan het beeld vervormd zijn. Dit kan in de loop van enkele maanden verbeteren. Als het vervormd beeld veroorzaakt wordt door littekenweefsel, zal geen verbetering optreden en kan nog een netvliesoperatie nodig zijn.
  • Wijde pupil: Door de operatie en het gebruik van pupilverwijdende druppels kan de pupil langere tijd wijd blijven. Hierdoor kan het zicht verminderd zijn en kunt u meer last hebben van licht. In het algemeen herstelt zich dit.
  • Pijnlijk oog en hoofdpijn: Hoofdpijn, meestal in combinatie met een pijnlijk oog en misselijkheid, kan wijzen op een veel te hoge oogdruk. Dit kan leiden tot blijvende schade aan de oogzenuw met uitval van het gezichtsveld.

Neem bij deze klachten contact op met de arts.

Weer thuis

U mag de dag na de operatie het verband verwijderen. U zult die dag ook gebeld worden om te vragen hoe het met u gaat.

Het kan zijn dat u een speciale houding moet aannemen. Als dat zo is, wordt u dat meteen na de operatie verteld. U zult ook frequent moeten druppelen.

Als u met gas behandeld bent, ziet u de eerste dag na de operatie weinig of niets omdat u tegen een gasbel aankijkt. Dit gas wordt, afhankelijk van het gebruikte type, na verloop van een aantal dagen of weken geleidelijk door het lichaam opgenomen. Het oog vult zich dan vanzelf weer met eigen oogvloeistof en het zicht wordt steeds beter.

Ook als u met olie behandeld bent, ziet u zeer wazig na de operatie. Olie moet na een aantal maanden operatief weer worden verwijderd. Afhankelijk van de situatie kan de olie dan worden vervangen door vloeistof, nieuwe olie of gas.

Door de operatie verandert de brilsterkte. De brilsterkte is meestal na twee tot drie maanden stabiel. Daarom raden we u aan pas na drie maanden een nieuwe bril te laten aanmeten.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen of klachten heeft, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Oogheelkunde: 043 - 387 68 00
op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur

Spoedeisende Hulp (SEH): 043 - 387 67 00
na 17.00 uur en in het weekend. Vraag naar de dienstdoende oogarts.

 

Websites

Laatst bijgewerkt op 23 november 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1149