Grote familie

Folder

Zit het in de familie?

Erfelijkheidsonderzoek en DNA-onderzoek

Uw huisarts, medisch specialist of verloskundige heeft u verwezen naar de Polikliniek Klinische Genetica. In deze folder leest u meer over erfelijkheidsonderzoek en DNA-onderzoek. U vindt er ook een stamboomformulier. Vul dit thuis in en neem het mee naar uw afspraak. 

Uw afspraak bij Klinische Genetica

De klinisch geneticus bespreekt eerst met u waarom u bent doorverwezen. Dan wordt een stamboomtekening van uw familie gemaakt. Zo'n tekening laat zien of er aanwijzingen zijn voor een erfelijke vorm van de aandoening binnen uw familie.

Verder wordt bekeken of DNA-onderzoek mogelijk en zinvol is. Als dat zo is en u gaat hiermee akkoord, dan krijgt u een bloedprikformulier mee om bloed te laten afnemen.

Lichamelijk onderzoek vindt bijna nooit plaats. Soms moet de klinisch geneticus medische gegevens van u opvragen en ook wel eens van uw familieleden.

Thuis nadenken

Het is vaak lastig om in de spreekkamer herinneringen over de gezondheid van uw familie op te halen.

Als u bijvoorbeeld komt voor kanker in uw familie, dan wil de klinisch geneticus graag weten welke familieleden kanker hadden en welke soort. Komt u voor een andere aandoening, bijvoorbeeld voor het hart, dan ligt de nadruk op het noemen van familieleden met een hartaandoening.

Het is verstandig hier thuis al over na te denken, eventueel samen met familieleden. Een handig hulpmiddel is het invulformulier familiestamboom (klinischegenetica.mumc.nl/ik-ben-patient/uw-afspraak-op-de-poli-klinische-genetica) op onze website. 

Vervolgafspraak

Tijdens een volgende afspraak bespreekt de klinisch geneticus met u de uitslag van het DNA-onderzoek. Van dit gesprek ontvangt u een schriftelijk verslag, dat u thuis rustig kunt nalezen.

De uitslag van het DNA-onderzoek kan zijn:

  • u heeft een behandeling nodig, of
  • u moet voorzorgsmaatregelen nemen, of
  • u moet zich regelmatig laten controleren.

Ook uw behandelend arts krijgt de uitslag van het DNA-onderzoek. Hij zal samen met u de vervolgstappen bespreken.

Kosten

Gezondheidszorg en dus ook erfelijkheidsonderzoek kost per definitie geld. Houd er rekening mee dat u het eigen risico over het kalenderjaar dat u onze poli bezoekt, in zijn geheel aanspreekt. Meer informatie over de kosten (klinischegenetica.mumc.nl/ik-ben-patient/hoeveel-kost-het) voor uzelf en uw familieleden vindt u op onze website.

Contact

Heeft u vragen of bent u verhinderd? Laat het ons weten.

Maastricht UMC+
Klinische Genetica
T: (+31) (0)43 387 58 55 (0031433875855)
E: polikliniek.klinischegenetica@mumc.nl
Website: klinischegenetica.mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 27 november 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-115