MUMC

Patiëntinformatie

Opname voor het specialisme maag-darm-leverziekten (MDL)

U wordt opgenomen in het ziekenhuis voor het specialisme maag-darm-leverziekten (MDL). Door middel van dit informatieblad willen wij u informeren over uw opname en verblijf op onze afdeling.

Tijdens de ziekenhuis opname gaan we onderzoeken wat de oorzaak van uw proble(e)m(en) is/zijn en of we daarvoor een behandeling kunnen starten

Verpleegafdeling

Het specialisme MDL heeft geen eigen verpleegafdeling. Doorgaans liggen onze patiënten op:

Verpleegafdeling B5 of D5: Afdeling Interne Geneeskunde & MDL.

Verpleegafdeling A4/B4: gezamenlijke verpleegafdeling MDL/Heelkunde (chirurgie)

Het kan ook zo zijn dat u wordt opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA) deze afdeling is bestemd voor kortdurende opnames tot maximaal 72 uur. Mocht de opname onverhoopt langer duren, dan zult u worden overgeplaatst naar een andere verpleegafdeling.

Wat moet u allemaal meenemen als u opgenomen wordt?

 • Neem al uw medicijnen en een recente uitdraai van uw medicatieoverzicht mee. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek.
 • Neem voldoende kleren, pyjama’s, ondergoed en een badjas of vest mee
 • Gegevens (naam en telefoonnummer) van uw contactpersoon
 • Stevige schoenen en/of pantoffels  
 • Toiletspullen
 • Eventuele hulpmiddelen zoals, bril, gehoortoestel, CPAP-apparaat, rollator, wandelstok etc.
 • Mobiele telefoon, tablet en/of laptop indien gewenst

De eerste dag van uw opname

Tijdens de eerste dag van uw opname zult u met veel verschillende mensen kennis maken en kan het zijn dat er verschillende onderzoeken plaats zullen vinden. Het is daarom van belang dat u op de afdeling blijft. Wilt u toch van de afdeling weg gaan, overleg dit dan met de verpleegkundige of zaalarts.

Tijdens de eerste dag van uw opname zal er een

 • Opname gesprek plaatsvinden met de verpleegkundige

Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de gang van zaken op de verpleegafdeling, de verpleegkundige zal alle vitale parameters opnemen (bloeddruk, temperatuur etc.)  en er zal zo nodig bloed worden geprikt en een infuus worden aangesloten.

Volgt u een speciaal dieet geef dit dan ook bij de opname door aan de verpleegkundige. 

 • Een opnamegesprek met de zaalarts plaatsvinden

Tijdens dit gesprek bespreken we met u:

 • De medicijnen die u thuis gebruikt;
 • De reden van uw opname en de huidige stand van zaken;
 • Wat er de komende dag(en) gaat gebeuren (bijv. bloed afnemen, onderzoeken etc.);
 • Dieet- en voedingsvoorschriften;
 • De voorlopige ontslagdatum.

Verstrekken van informatie aan familie of andere contactpersonen

Dagelijks bespreken wij tijdens de ochtendvisite met u de huidige stand van zaken en uw behandelplan en beantwoorden wij al uw vragen. Dit kunt u dan vervolgens zelf met uw familie of contactpersonen bespreken. Mochten er toch nog vragen zijn bij familieleden dan is het altijd mogelijk een familiegesprek in te plannen. Bij dit familiegesprek bent u als patiënt altijd zelf aanwezig.

Wij geven enkel informatie aan uw eerste contactpersoon. Het is dus van groot belang om met uw familie te bespreken wie deze eerste contactpersoon zal zijn zodat dit voor iedereen duidelijk is. Deze contactpersoon kan dan eventueel samen met u de rest van de familie informeren.

Uw eerste contactpersoon kan dag en nacht contact opnemen met de verpleegafdeling om te vragen hoe het met u gaat. Bij acute en/of levensbedreigende problemen zal de zaal- of dienstdoende arts altijd zelf contact opnemen met uw contactpersoon.

Belangrijk: Als u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, geef dit dan direct aan. Schrijf uw vragen op zodat de dokter deze voor u kan beantwoorden als hij/zij langskomt tijdens de visite. Heeft u een dringende vraag of probleem dat niet tot de volgende ochtend kan wachten geeft dit dan door aan de verpleegkundige.

Wie komt u allemaal tegen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?

Tijdens een ziekenhuisopname krijgt u met meerdere zorgverleners te maken. Samen zorgen zij voor u en uw behandeling.

De Maag-Darm-Lever arts (MDL-arts = medisch specialist) is uw hoofdbehandelaar. Uw hoofdbehandelaar is inhoudelijk eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. U wordt altijd geïnformeerd over wie uw hoofdbehandelaar is. Mocht dit toch onduidelijk zijn, vraag het dan na.

De Physician Assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medisch zorgprofessional die medische- en medisch ondersteunende handelingen van een arts overneemt. De PA is medisch breed opgeleid met in dit geval de specialisatie op het gebied van de maag-darm-leverziekten.  U kunt hem/haar tijdens de opname tegenkomen in de functie van zaalarts op de verpleegafdeling of na ontslag op de polikliniek.

De verpleegkundigen zult u tijdens uw opname veel tegenkomen. Zij zijn 24uur per dag aanwezig om voor u te zorgen en om u te begeleiden. De verpleegkundigen wisselen elkaar driemaal per dag af. Elke verpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg voor meerdere patiënten op de afdeling.

 

De verpleegkundig specialist (VS) is een verpleegkundige die een aanvullende masteropleiding heeft afgerond. De VS heeft zich verder gespecialiseerd binnen een bepaald specialisme. De VS een BIG-geregistreerde medisch zorgprofessional.

De zaalarts is een arts in vervolgopleiding tot MDL-arts (of een PA) en wordt gesuperviseerd door één van de medisch specialisten. U ontmoet hem/haar op de dag van opname. De zaalarts is verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg en hij/zij is voor u en uw contactpersoon het eerste aanspreekpunt bij vragen en/of problemen. De zaalarts is uw behandelend arts tijdens de opname. De zaalarts komt dagelijks “visite bij u lopen” in de ochtend samen met de verpleegkundige. Daarnaast ziet u hem/haar wanneer er uitslagen te bespreken zijn of bij acute problemen. De zaalarts heeft tijdens de opname regelmatig contact met uw hoofdbehandelaar.

Coassistenten of semi-artsen zijn studenten die geneeskunde studeren en in hun laatste stage-periode zitten. Ons academisch ziekenhuis heeft immers een opleidingsfunctie voor geneeskunde studenten. De kans is groot dat u een coassistent of semi-arts tegenkomt tijdens uw opname. Zij lopen vaak samen met de zaalarts visite op de afdeling maar mogen dat soms ook al zelfstandig onder begeleiding doen.

De unitleider of zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg op de verpleegafdeling.

De diëtiste is een paramedicus die specialist is op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. De diëtiste zal er samen met u tijdens de opname voor zorgen dat u genoeg en de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt om te herstellen.

De fysiotherapeut is een paramedicus die gespecialiseerd is op het gebied van bewegen. De fysiotherapeut zal er samen met u voor zorgen dat u in een goede conditie blijft en dat u ook tijdens de opname in het ziekenhuis genoeg blijft bewegen. Dit is van belang voor een goed herstel.

Bezoek ontvangen

De bezoektijden variëren per afdeling maar zijn doorgaans van 11:00 tot 13:00 en van 15:00 tot 20:00 uur. Hierbij is de regel: maximaal twee bezoekers per patiënt. Mocht u in de mogelijkheid zijn om zelfstandig de afdeling te verlaten is het altijd mogelijk om met meerdere bezoekers af te spreken in het bezoekersrestaurant of in de daarvoor bestemde patiëntenlounge naast de verpleegafdeling.

Als het groene lampje boven de deur van uw kamer brandt dan wil dit zeggen dat de verpleegkundige bezig is met de verzorging op de kamer. In verband met de privacy van onze patiënten willen wij uw bezoek dan ook verzoeken om even op de gang te wachten tot na de verzorging. De verpleegkundige zal uw bezoek informeren als ze de kamer mogen betreden.

Ontslag

Wij streven ernaar om u weer naar huis te laten gaan zodra dat mogelijk is. Het behandelend team beoordeelt dit. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw verblijf in het ziekenhuis misschien korter duurt dan u had gedacht, u voelt zich misschien zelf nog niet helemaal als voorheen. Het laatste deel van het herstel zal dan ook na ontslag moeten gebeuren. Uw arts informeert u zo snel mogelijk over de datum waarop u het ziekenhuis kunt verlaten. Dan kunt u uw familieleden tijdig op de hoogte stellen van uw ontslag uit het ziekenhuis. Ook uw huisarts krijgt bericht over uw opname en ontslagdatum.

De dag van ontslag

Voor uw vertrek vindt een ontslaggesprek plaats met de zaalarts en een verpleegkundige. U kunt dan vragen stellen. De arts vertelt u ook aan welke voorschriften u zich thuis dient te houden. U ontvangt van de verpleegkundige een map met al uw ontslagpapieren. Hierin zitten eventuele recepten, de gemaakte poli afspraak en het ontslagbericht. Wij vragen u op de dag dat u het ziekenhuis verlaat, niet langer op uw kamer te blijven dan nodig is.

Vervoer naar huis

U bent zelf verantwoordelijk voor uw vervoer naar huis. U kunt eventueel een taxi bellen. Alléén patiënten met een medische indicatie, afgegeven door uw behandelend arts, worden vervoerd met de ambulance.

Terug voor controle

Bij ontslag wordt indien nodig een controle-afspraak voor u geregeld op de polikliniek.

Contact

Als u wordt opgenomen ontvangt u van de verpleegkundige een kaartje met uw kamer- en bednummer en tevens alle telefoonnummers van de verpleegafdeling waar u opgenomen bent. Hier staan doorgaans ook de actuele bezoektijden op vernoemd.

Telefoonnummers

Algemeen nummer ziekenhuis  043-387 65 43

Verpleegafdeling B5                        043-387 45 20

Verpleegafdeling B4                        043-387 44 20

Verpleegafdeling AOA                    043-387 60 30

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021