MUMC

Patiëntinformatie

Sedatie

Sedatie is een lichte vorm van anesthesie (vroeger noemden we dit "narcose") die ervoor zorgt dat u comfortabel een bepaalde ingreep of onderzoek kunt ondergaan. Deze vorm van anesthesie wordt in ons ziekenhuis uitgevoerd door Physician Assistants (PA’s). Zij zijn medische zorgprofessionals, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overnemen van een medisch specialist; in dit geval een anesthesioloog.

Bij sedatie verlagen we uw bewustzijn tot een zodanig niveau dat u zich slaperig en comfortabel voelt. Dit gebeurt met het toedienen van slaapmedicatie (propofol), eventueel in combinatie met pijnstillende middelen. 

Voordat de sedatie start, doen we een “time out” om uw persoons- en medische gegevens te controleren. Hierna wordt u aan een bewakingsmonitor aangesloten en via een infuus krijgt u het slaapmiddel en eventueel pijnmedicatie toegediend. De mate van sedatie - hoe diep u slaapt - kan tijdens de ingreep worden aangepast, wij zorgen er dus voor dat u maximaal comfortabel bent. Na de sedatie bent u meestal direct weer helemaal wakker en wordt u ongeveer nog een uur bewaakt. U mag dan ook weer eten en drinken. 

Bij sommige patiënten en voor sommige ingrepen wordt door de anesthesioloog op indicatie algehele anesthesie afgesproken. Bij deze vorm van anesthesie wordt u heel diep in slaap gebracht en moet u ook beademd worden.

De uitleg rondom het nuchter zijn en de eventuele risico’s van sedatie worden met u besproken op de poli anesthesiologie.

Contact

Vragen over de endoscopie kunt u stellen aan uw behandelend arts of bellen met de afdeling Endoscopie van het Maastricht UMC+ via tel. 043-387 77 00  (op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur).

Vragen over sedatie kunt u stellen bij de polikliniek Anesthesiologie & Pijngeneeskunde van het Maastricht UMC+ via tel. 043-387 57 37

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021