MUMC

Folder

Strabisme-operatie (onder narcose)

scheelzien- of strabisme-operatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een scheelziensoperatie te laten uitvoeren bij u/uw kind. In dit informatieblad vindt u alles wat van belang is in verband met deze ingreep.

Bij een scheelzien- of strabisme-operatie worden onder narcose één of meerdere oogspieren van één of beide ogen versterkt of verzwakt, zodanig dat uw ogen ten opzichte van elkaar rechter gaan staan en de oogstand dus verbetert en/of de oogbewegingen verbeteren.

oogspieren van de bovenkant bekeken
oogspieren van de bovenkant bekeken
oogspieren van de zijkant bekeken
oogspieren van de zijkant bekeken

De operatie

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afgesproken (kinder)afdeling. Hier wordt ter voorbereiding de te opereren zijde gemarkeerd met een pijltje boven of naast uw oog en krijgt u/uw kind één of meerdere oogdruppels, antibiotica en pijnstilling in de vorm van tabletten of zetpillen paracetamol (ter verlichting van de pijn ná de operatie).
Hierna wordt u/uw kind naar de operatieafdeling en vandaar naar de operatiekamer gebracht. In geval van een minderjarig kind mag hierbij één ouder aanwezig zijn totdat hij/zij onder narcose is.
Na het steriel afdekken volgt de operatie. Eerst wordt het bindvlies (conjunctiva) een klein stukje geopend om bij de betreffende spier te komen. De spier wordt een vooraf bepaalde hoeveelheid millimeters ingekort of opgeschoven en met oplosbare hechtingen weer aan het oog vastgemaakt. Daarna wordt de conjunctiva weer gesloten, ook met oplosbare hechtingen.
De duur van de operatie is afhankelijk van het aantal spieren en of er eerdere operaties aan dit oog hebben plaatsgevonden. Normaal duurt de operatie ongeveer 15 minuten per spier.
Door verklevingen van de conjunctiva of de aanwezigheid van lichaamsvreemd materiaal van eerdere oogoperaties (bijv. een cerclage, plombe of een Baerveldt) kan de operatie mogelijk langer duren. In sommige gevallen blijkt tijdens de operatie dat het hierdoor niet mogelijk is om een oogspier te opereren.

Na de operatie wordt er oogzalf in het geopereerde oog gedaan. Na de operatie gaat u/uw kind terug naar de uitslaapkamer (Recovery). In geval van een minderjarig kind, mag u als ouders op dit moment weer naar uw kind toe. Vanuit de Recovery gaat u/uw kind terug naar de afgesproken afdeling. Voordat u naar huis gaat krijgt u de laatste instructies met betrekking tot recept, afspraak en nabehandeling uitgelegd (zie hieronder).

Complicaties

Net als bij elke operatie kunnen ook bij een strabisme-operatie complicaties optreden. Meestal doet het oog een beetje pijn of voelt het ongemakkelijk aan en is het rood. Bij hevige of aanhoudende pijn moet u contact met ons opnemen. Soms kunt u/uw kind een aantal dagen last hebben van dubbelzien omdat de hersenen moeten wennen aan de nieuwe oogstand. Bij aanhoudend dubbelzien moet u contact met ons opnemen. Daarnaast komt het voor dat de oogstand meer of minder is gecorrigeerd dan we op grond van de metingen vooraf hadden verwacht. Deze onder- of overcorrecties kunnen tijdelijk of blijvend zijn. In het laatste geval kan een tweede oogspieroperatie noodzakelijk zijn. Heel soms komt het voor dat bij het ophechten van de spier de naald te diep wordt gestoken. Dit heeft zelden consequenties. Zelden komt een nabloeding of infectie voor.

Medicatie

De eerste weken na de operatie moet het oog ingedruppeld worden met een combinatie-preparaat antibiotica en ontstekingsremmer (Tobradex of Dexamytrex). Voor het slapen gaan doet u oogzalf van hetzelfde middel in het oog. Een oogkapje is in principe niet nodig. Als u nog geen recept op de poli heeft meegekregen, dan zorgen wij ervoor dat u het juiste recept plus instructies meekrijgt voordat u naar huis gaat. We adviseren u/uw kind eenmaal thuis op de dag van de operatie en eventueel de eerste dag erna pijnstillers in te nemen tegen de postoperatieve pijn.

Afspraak

De eerste afspraak na de operatie is na 7-10 dagen op de poli Oogheelkunde bij de orthoptist. Als u nog geen afspraak heeft, wordt deze voor u gemaakt voordat u naar huis gaat. Wij sturen uw huisarts tevens een brief over de behandeling.

Weer thuis

Belangrijk is dat u het oog goed indruppelt en het een beetje schoonhoudt rondom. Hoe u dit moet doen wordt u door de zaalarts of verpleegkundige uitgelegd. Wat absoluut niet mag is wrijven in het oog, omdat de hechtingen hierdoor los kunnen laten. Tevens moet u er ervoor zorgen dat er geen vuil (water) in het oog komt. Daarom raden wij zwemmen ten stelligste af. Dit om infecties te voorkomen. De orthoptist heeft u vooraf geïnformeerd of na de operatie de (prisma)bril gedragen moet worden. Vraag hiernaar bij het vooronderzoek.

Contact

Bij vragen of problemen vóór uw behandeling, kunt u zich het beste wenden tot uw behandelend orthoptist of oogarts. Wanneer zich na de operatie thuis problemen voordoen, neem dan contact op met:

Polikliniek Oogheelkunde         043-387 68 00
op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur

Spoedeisende Hulp (SEH)         043-387 67 00
na 17:00uur en in het weekend
Vraag dan naar dienstdoende oogarts.

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1169