MUMC

Folder

Peesletsel

van de buigpezen in de hand

Diagnose

Na een open verwonding van de onderarm en/of aan de hand kan er sprake zijn van een peesletsel. Met behulp van lichamelijk onderzoek kan er bepaald worden of er pezen kapot zijn en zo ja, welke. Ook wordt er nauwkeurig gekeken naar de doorbloeding en het gevoel in de vingers en hand.

Peesletsel

Behandeling

Indien er schade is aan een pees wordt deze hersteld door middel van sterke hechtdraden. Soms zijn de knooptechnieken dusdanig stevig dat er direct na de operatie onder begeleiding van de handtherapeut geoefend kan worden met de handbewegingen. Indien ook een zenuw beschadigd is merkt u dit vooral aan een verminderd gevoel; soms is de zenuw die spieren aanstuurt juist beschadigd en merkt u dit doordat u bewegingen niet kan uitvoeren. Het herstel van een zenuw duurt lang. Bij jonge mensen herstelt een zenuw vaak, maar nooit 100%. Bij iets oudere mensen en bij rokers is het herstel van de zenuw vaak kleiner. Er wordt door herstel van de zenuw zo veel mogelijk verhinderd dat er een wildgroei ontstaat, ook wel een neuroom genoemd Een neuroom zorgt voor een zeer pijnlijk plek en dat kunt u aan de hand niet gebruiken. Indien een bloedvat wordt hersteld in de hand of pols dan duurt het ongeveer een week voordat het herstel waarschijnlijk blijvend is. Het is dan belangrijk om de hand rust te geven en druk op de vinger/hand te vermijden.

Peesletsel2

Risico’s en complicaties

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding, wondinfectie, weefselversterf, openvallen van de wond, wondgenezingsstoornissen, trombose (bloedpropje) of een longontsteking. Deze complicaties komen zelden voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden.
Wat wel vaak voorkomt is een verkleving van een pees. Dit is het ‘plakken’ van de oppervlakkige en diepe buigspieren aan elkaar of aan de omgeving. Hierdoor kunnen de pezen niet glijden en is beweging moeilijk; verminderd en vaak pijnlijk. Om de kans op verklevingen te verkleinen, wordt als het operatiegebied dit toelaat, zo snel mogelijk gestart met handtherapie. Ook wordt erop gelet dat de gewrichten zo soepel mogelijk blijven. Bij onvoldoende beweging in gewrichten een lange tijd, zullen ook deze gewrichten aan elkaar gaan groeien.schade zo klein mogelijk.

U heeft als patiënt dus een zeer grote rol in het soepel houden van de gewrichten en de glijbeweging van de pezen na de operatie. Bij operaties in de vinger is er altijd een kleine kans dat er meer schade ontstaat dan vóór de operatie. Bijvoorbeeld een zenuw of bloedvat kan geraakt worden.
Vrijwel alle operaties worden dan ook gedaan met een loepbril om zo goed mogelijk kleine structuren in de hand te kunnen zien. Hierdoor is de kans op meer

Nabehandeling

 • U moet uw hand hoog houden;
 • Het kan zijn dat u een drukverband of een tijdelijk gips of spalk krijgt;
 • U mag niet autorijden of fietsen indien u verband of een tijdelijk gips of spalk heeft;
 • U mag de eerste weken na de operatie niet sporten;
 • Volg de instructies op over het bewegen van vingers eventueel met een handtherapeut.
 • Als pijnstiller na de operatie kunt u als basismedicatie paracetamol nemen.

Mocht u een plaatselijke verdoving van de oksel en arm hebben gekregen voor de operatie door de anesthesist; start dan met het innemen van pijnstillers zodra u thuiskomt. Vaak werkt de verdoving uit in de nacht na de operatie. Als u uw arm niet voelt, houdt dan een mitella aan totdat het gevoel weer is teruggekeerd.
Verklevingen kunnen het verschuiven en het bewegen van de pezen tegenhouden, waardoor de vinger niet meer volledig kan buigen of strekken. Daarom is het belangrijk om zo spoedig mogelijk op een verantwoorde manier met uw vinger te gaan oefenen onder begeleiding van een handtherapeut. Pijn tijdens bewegen van de hand en of vingers is normaal. Het gehele hersteltraject duurt enkele maanden.

Problemen

Wanneer u thuis problemen ondervindt, neem dan contact op met de Polikliniek Plastische Chirurgie of de Spoedeisende Hulp (SEH) in de avonden of de weekenden.
Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn:

 • aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillende medicatie en de hand rust gunnen en hoog leggen;
 • aanhoudende temperatuursverhoging boven 38 graden;
 • nabloeding;
 • roodheid en zwelling van het wondgebied;
 • geurend wondvocht.

Polikliniekbezoek

De hechtingen worden op de polikliniek verwijderd. Meestal is dit na twee weken.
Na de operatie krijgt u de datum voor deze afspraak op de polikliniek. Meestal komt u ongeveer zes weken na de operatie opnieuw voor controle naar de polikliniek.

Contact

Hebt u nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren via de betreffende polikliniek, telefonisch contact opnemen met degene die u heeft geopereerd.

Polikliniek Plastische chirurgie
043-387 70 00

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (buiten kantooruren)

Website

Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1174