https://info.mumc.nl/sites/default/files/styles/crop_thumbnail/public/2021-02/Mumc%2B.jpg?itok=1az92HRc

Folder

Ingreep aan een fistel bij de anus

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een chirurgische ingreep te laten verrichten aan een fistel bij de anus (peri-anale fistel). In dit informatieblad vindt u alles wat voor u van belang is in verband met deze operatie

Wat is een peri-anale fistel?

Een fistel is een onnatuurlijke verbinding tussen een lichaamsholte of klier en de huid. Meestal ontstaat een fistel na een ontsteking. Wanneer de ontstekingsverschijnselen zijn verdwenen, kan er een fistel overblijven. Een fistel bij de anus of peri-anale fistel veroorzaakt meestal verontreiniging: regelmatig komt er vuil of vocht uit. Soms lijkt het erop of het fistelwondje is genezen, maar na enige tijd komt er toch weer pus uit.

Voorbereiding

Op de dag van de operatie moet u nuchter zijn. U krijgt daarover een aparte brief. In die brief staat ook wat u moet doen met medicijnen die u mogelijk gebruikt.

Het is raadzaam voor de ingreep al een eenvoudige pijnstiller (paracetamol) in huis te hebben.

Na afloop van de operatie kunt u niet alleen naar huis. U moet er dus voor zorgen dat u opgehaald wordt.

De ingreep

Voor de ingreep wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de betreffende afdeling.

Afhankelijk van de omstandigheden vindt de ingreep plaats onder volledige narcose of plaatselijke verdoving.

Tijdens de operatie bekijkt de chirurg hoe de fistelgang loopt en legt deze vervolgens helemaal open, zodat de pus eruit kan. Wanneer de fistel door het onderste deel van de sluitspier van de anus loopt (wat meestal het geval is), wordt ook dit deel van de sluitspier opengelegd. Er blijft echter genoeg sluitspierweefsel over om incontinentie te voorkomen.

De ingreep duurt gemiddeld ongeveer 30 minuten. Meestal kunt u op de dag van de ingreep alweer naar huis, en anders de dag erna.

.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is volledig zonder risico. Zo kunnen zich ook bij deze ingreep de normale complicaties van een operatie voordoen zoals trombose, nabloeding of wondinfectie.

Doordat de ingreep plaatsvindt in een bloedvatrijk gebied (de anus), kan na de behandeling enig bloedverlies optreden. De kans op wondinfectie is echter nauwelijks aanwezig, aangezien de wond geheel wordt opengelaten.

Bij deze ingreep wordt geopereerd in de nabijheid van of aan een deel van de sluitspier bij de anus. Dit kan tijdelijke of blijvende gevolgen hebben voor de continentie. Onder continentie van de anus verstaan we: het vermogen om lucht (winden) en vocht (slijm, diarree en ontlasting) onder controle te houden. In het begin kan er sprake zijn van enig verlies van controle van de sluitspier, vooral wat betreft winden, maar mogelijk ook wat betreft vocht.

Dat komt mede doordat de wond nog open is. Dat betekent dat u, wanneer u een wind of wat vocht voelt aankomen, bewust de sluitspier moet aanspannen, terwijl dat voorheen moeiteloos en bijna onbewust ging. U moet de continentie dus meer bewust gaan beheersen. Meestal is dit van tijdelijke aard. Helaas kan in een klein aantal gevallen het verlies van deze controle blijvend zijn.

Weer thuis

De operatiewond wordt opengelaten en geneest spontaan in de loop van een paar weken. Het wondgebied moet u regelmatig schoonspoelen. Vooral na de stoelgang, maar ook tussendoor. Twee à drie keer per dag is doorgaans voldoende. Ook kunt u een zitbadje nemen.

Omdat de operatiewond wordt opgelaten, zult u na de operatie zeker wat ongemak ondervinden. Het wondgebied bij de anus zal bedekt zijn met een gaasje; meestal krijgt u een recept voor gazen mee naar huis. Er kunnen zich zeker ook pijnklachten voordoen. Het innemen van een eenvoudige pijnstiller (paracetamol) is meestal voldoende. Het is raadzaam om deze pijnstillers voor de operatie al in huis te hebben.

Na de operatie moet u de ontlasting zacht houden. U krijgt hiervoor een recept mee naar huis.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft of er zijn na de ingreep thuis problemen, neem dan contact met ons op.

Polikliniek Chirurgie 043-387 49 00 (tijdens kantooruren)

E-mail poli.chirurgie@mumc.nl

Spoedeisende Hulp (SEH) 043-387 67 00 (’s avonds en in het weekend; vraag naar de dienstdoende chirurg)

Website

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1207