MUMC+

Folder

Wetenschappelijke studies - Longoncologie

In Nederland wordt er continu onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van kanker. Dit noemen we klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Alle medicijnen die nu worden gebruikt voor de behandeling van kanker zijn door middel van soortgelijk wetenschappelijk onderzoek getoetst en uiteindelijk geregistreerd. Dit gebeurt zeer zorgvuldig en stap voor stap. De ontwikkeling van een nieuw medicijn of behandelingsmethode neemt dan ook jaren in beslag. Om de behandeling van kanker nog verder te verbeteren en te zoeken naar nieuwe behandelmethoden en medicijnen wordt er wetenschappelijk onderzoek opgezet en uitgevoerd. Het kan dan ook zijn dat u door uw arts wordt gevraagd om deel te nemen aan zo'n onderzoek. U kunt ook altijd zelf vragen of er in het Maastricht UMC+ of elders in het land mogelijke studies voor u zijn. Uw behandelend arts kan dit voor u nakijken.

Hoe werkt deelname?

Uw arts zal u informeren over het onderzoek en u schriftelijke informatie meegeven. Neemt u de tijd om deze rustig door te nemen en eventueel te bespreken met anderen. De voor- en nadelen, hoe het onderzoek in zijn werk gaat, gevolgen, bijwerkingen en extra belasting die het voor u kan hebben worden allemaal met u besproken.

Deelname is uiteraard geheel vrijwillig. Als u besluit om mee te doen wordt u gevraagd uw handtekening te zetten. Deze wordt in uw medisch dossier bewaard. U kunt uw instemming op elk door u gekozen moment weer intrekken. Alle gegevens die tijdens een onderzoek verzameld worden, worden vertrouwelijk behandeld. De verzamelde gegevens worden los gekoppeld van naam en adres en opgeslagen onder een nummer. Externe onderzoekers hebben geen toegang tot persoons- gegevens.

Wat kunt u verwachten?

De behandeling die u krijgt is vaak nieuw en wordt nog onderzocht. Of er worden verschillende standaardbehandelingen met elkaar vergeleken om te kijken welke het beste is in uw specifieke geval. Hierdoor loopt u soms een risico, hier wordt een extra verzekering voor afgesloten. Vaak zijn niet alle effecten en bijwerkingen al bekend. Ook kan het zijn dat u vaker op controle moet komen. Tijdens deze controle worden er soms extra testen gedaan. Dit wordt meestal gedaan om de veiligheid in de gaten te houden. Ook kan het zijn dat u een vragenlijst moet invullen of bijhouden. Meedoen kost u dan ook vaak extra tijd en inspanning. Nadat uw arts u heeft gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek, zullen wij al uw vragen trachten te beantwoorden.

MUMC+

Contact

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de researchverpleegkundigen longoncologie van de polikliniek Oncologie (maandag t/m donderdag aanwezig).

Polikliniek Oncologie:  043 - 387 6400
E-mail researchverpleegkundigen: lungstudy.nurses.onco@mumc.nl

Websites

Onderzoeksteam

Longartsen gespecialiseerd in thoracale oncologie
Dr. Hendriks 
Dr. Hochstenbag
Drs. Schoenmakers
Drs. Dursun

Researchverpleegkundigen
Inge Geurts
Sara Verstappen

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1215