MUMC

Folder

Pijnbestrijding tijdens uw bevalling

Informatie over de epidurale verdoving (ruggenprik)

Voordelen van epidurale verdoving

 • Biedt meestal uitstekende pijnverlichting.
 • De dosis of het type lokale verdoving kan soms variëren, zodat u de benen in meer of mindere mate nog kunt bewegen.
 • Over het algemeen heeft een epidurale verdoving geen invloed op uw baby.
 • Als een keizersnede noodzakelijk is, kan de anesthesioloog de verdoving via de katheter aanvullen of versterken en is meestal geen extra prik nodig.

Pijnbestrijding tijdens uw bevalling

Inbrengen van de epidurale katheter

 • Soms duurt het even, tot een half uur na telefonisch contact, voordat er een anesthesioloog (in opleiding) beschikbaar is om de epiduraal te prikken.
 • Vooraf krijgt u een infuus ingebracht.
 • Tijdens het inbrengen van de epidurale katheter mag u niet bewegen en moet u de anesthesioloog waarschuwen als u een wee krijgt.
 • Het inbrengen van de epidurale katheter varieert van 10 minuten tot ruim een half uur; soms zijn er meerdere prikpogingen nodig voordat de epidurale katheter goed zit. Daarna duurt het nog eens 5 tot 15 minuten voor de verdoving werkt.
 • In sommige gevallen werkt de epidurale katheter niet goed en moet deze worden aangepast of vervangen.

Mogelijke problemen bij epidurale verdoving

 • Herhaalde toediening van sterkere lokale verdoving kan leiden tot een tijdelijk slap gevoel in de benen en vergroot mogelijk de kans dat de bevalling met behulp van een verlostang of vacuümextractie moet worden uitgevoerd.
 • De epidurale verdoving kan de tweede fase van de bevalling mogelijk iets vertragen.
 • Temperatuursverhoging (38° of hoger) treedt in ongeveer 20% op na epidurale verdoving. Het is meestal niet goed mogelijk om een onderscheid te maken tussen een infectie als oorzaak, of de epidurale anesthesie zelf. Epidurale anesthesie heeft namelijk effect op de lichaamstemperatuur (zonder dat dit een echt probleem lijkt te zijn).
 • Vaak wordt zekerheidshalve antibiotica gestart, soms al tijdens de bevalling, en uw kind zal meestal geobserveerd worden voor tekenen van een infectie, met of zonder antibiotica.
 • Naast temperatuursverhoging kunnen ook jeuk en lage bloeddruk optreden.
 • De plek waar de naald wordt ingebracht kan gevoelig worden. Dit is meestal na een paar dagen over. Rugpijn wordt niet veroorzaakt door de epidurale verdoving en is na elke zwangerschap een normaal verschijnsel.

Op de achterkant van deze kaart worden de belangrijke risico’s van de epidurale verdoving vermeld.

Type risico
*De genoemde cijfers betreffen schattingen uit de literatuur en zijn variabel gezien de zeldzaamheid van sommige complicaties. Ze kunnen verschillen per land/regio/ziekenhuis.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze gerust.

Polikliniek Anesthesie
043-387 45 00

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1220