MUMC

Folder

Galblaasoperatie

Verwijdering van de galblaas, inclusief galstenen

U hebt samen met uw arts besproken dat wij u opnemen voor een galblaasoperatie waar bij uw galblaas wordt verwijderd. Op dit informatieblad vindt u informatie over verschillende operatietechnieken die wij hanteren, de complicaties en leefregels na de operatie. Voor meer informatie over de galblaas en een galblaasoperatie kijkt u op de vermelde websites op de achterkant van dit blad.

De operatie

Er zijn twee methoden om de galblaas te verwijderen, een laparoscopische operatie (kijkoperatie) of een open operatie. De chirurg bespreekt met u wat in uw geval de beste methode is. Bij beide methoden is een volledige verdoving (narcose) noodzakelijk.
De laparoscopische operatie (kijkoperatie) heeft in het algemeen de voorkeur, omdat er minder kans is op pijn en de opnameduur korter is.

Bij de kijkoperatie wordt CO2-gas in de buikholte geblazen. Hierdoor ontstaat ruimte en heeft de chirurg een goed overzicht op de organen in de buik. Door kleine sneetjes (van 0,5 á 1 cm) in de buikwand worden instrumenten ingebracht om uiteindelijk de hele galblaas, inclusief galstenen, te verwijderen. Het gas wordt uit de buik weggezogen en de wonden worden met oplosbare hechtingen gesloten. Soms is het nodig om voor korte tijd een wonddrain (slangetje in de wond voor het overtollige wondvocht) achter te laten. Een kijkoperatie duurt ongeveer één uur. De meeste mensen verblijven na de operatie één nacht in het ziekenhuis.

Deze illustratie is met toestemming overgenomen van de Maag Lever Darm Stichting.
Deze illustratie is met toestemming overgenomen van de Maag Lever Darm Stichting.

In een klein aantal gevallen blijkt tijdens de operatie dat het niet mogelijk is om op deze manier veilig de galblaas te verwijderen. De galblaas kan bijvoorbeeld te sterk vergroeid zijn met de omgevende weefsels, door eerdere ontstekingen of buikoperaties. Er wordt dan overgegaan tot een open operatie. U moet er altijd rekening mee houden, dat dit ook bij u het geval kan zijn.
Bij de open operatie maakt de chirurg een snede in de buikwand, die meestal schuin onder de rechter ribbenboog loopt. Meestal is een snede van 10-15 cm voldoende om bij de galblaas te kunnen komen. Het verwijderen van de galblaas zelf gaat in principe op dezelfde wijze als tijdens de kijkoperatie. Deze operatie duurt iets langer dan een kijkoperatie, en patiënten moeten ook langer in het ziekenhuis verblijven. Doorgaans gaat het dan om zo’n vijf nachten.

Complicaties

Net als bij elke andere operatie kunnen ook bij een galblaasoperatie complicaties optreden zoals trombose, longontsteking, nabloeding of infectie. De kans hierop is echter klein. Een ernstige mogelijke complicatie is een beschadiging van de galwegen. Dit gebeurt bij minder dan 1 op de 100 operaties.

Weer thuis

Bij normale genezing heeft de operatiewond geen speciale verzorging nodig. U kunt zich gewoon wassen of douchen. U hoeft geen speciaal dieet te volgen. Wees wel voorzichtig met grote hoeveelheden vet; de ontlasting kan dan dunner worden. De wondjes, met name bij de navel, kunnen nog zo’n drie weken gevoelig zijn.
Na een kijkoperatie kunnen de meeste patiënten binnen een paar weken alle gebruikelijke activiteiten weer hervatten, na een open operatie kan dit langer duren.

Wachtlijst

Kijkt u voor de meest actuele informatie over de wachtlijst op www.mumc.nl > specialismen > chirurgie > wachtlijst. De wachtlijst voor een galblaasverwijdering bedraagt op dit moment zo’n 6- 8 weken.

Contact

Bij vragen of problemen vóór uw behandeling, kunt u zich het beste wenden tot de huisarts of uw behandelend arts in het ziekenhuis. Wanneer zich na de operatie thuis problemen voordoen, neem dan contact met ons op. 

Polikliniek Chirurgie
op werkdagen
043 - 387 49 00
E-mail: poli.chirurgie@mumc.nl

Spoedeisende Hulp (SEH)
`avonds en in het weekend; vraag naar de dienstdoende chirurg
043 - 387 67 00

Voor informatie over de wachtlijst belt u met 043 - 387 57 51.

Websites

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1226