MUMC

Folder

Liesbreukoperatie

Behandeling van een liesbreuk, met behulp van een kunststof matje

Er is een liesbreuk bij u geconstateerd en u hebt met uw arts besproken dat u hieraan geopereerd zult worden. Op dit blad vindt u informatie over onder andere de verschillende operatietechnieken, complicaties en leefregels na de operatie.

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. Deze kan ontstaan door verhoogde druk in de buik door bijvoorbeeld hoesten, niezen of persen voor ontlasting of urineren. De uitstulping veroorzaakt een zwelling in de lies. De meeste liesbreuken komen voor bij mannen. Een op de vier mannen krijgt een liesbreuk in de loop van zijn leven, tegen een op de 100 vrouwen.

De operatie

Tijdens de operatie wordt de breuk bedekt met een kunststof matje. Dit matje groeit vast waardoor de uitstulping wordt verholpen. Er zijn twee methoden om de liesbreuk te verhelpen, namelijk een laparoscopische (kijk-)operatie of een open operatie. De chirurg bespreekt met u wat in uw geval de beste methode is.

Kunststof matje
1. Voorbeeld kunststof matje

Bij de kijkoperatie maakt de chirurg drie kleine sneetjes van ongeveer 1 cm in de buikwand. Via een van de buisjes die wordt ingebracht, wordt het matje op de juiste plek neergelegd. De operatie kan alleen plaatsvinden onder volledige verdoving (narcose). De kijkoperatie is echter niet voor iedereen geschikt omdat bijvoorbeeld de uitstulping te groot is of omdat iemand eerder al een buikoperatie heeft gehad. Een andere reden is dat een volledige verdoving niet geschikt is voor alle patiënten.

Bij de open operatie maakt de chirurg een snede van ongeveer 8 cm in de huid, ter hoogte van de lies. De chirurg bedekt de uitstulping met het matje en sluit de wond (dit is de zogenoemde ‘Lichtenstein-techniek’). Deze operatie vindt plaats via een ruggenprik of onder plaatselijke verdoving. De operatie duurt gemiddeld een half uur tot een uur. Meestal vinden beide operaties plaats op het Dagcentrum. Dit betekent dat u dezelfde dag - als u weer enigszins hersteld bent – naar huis mag. Als u onder plaatselijke verdoving wordt geholpen, kunt u na 1 uur weer naar huis.

Operatiegebied liesbreuk
2. Operatiegebied liesbreuk

Complicaties

Net als bij elke andere operatie kunnen ook bij een liesbreukoperatie complicaties optreden zoals nabloeding, infectie, trombose of longontsteking. De kans hierop is echter klein. Een geringe uiting van een bloeding kunt u na enkele dagen herkennen in de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied, die kan uitzakken naar de basis van de penis en de balzak bij de man en naar de grote schaamlip bij de vrouw. Dit verdwijnt na 2 á 3 weken vanzelf en het is niet verontrustend. Omdat in het operatiegebied enkele zenuwen lopen, bij de man  ligt hier ook nog de zaadstreng, is een beschadiging van deze structuren denkbaar.

Ongeveer 10% van de patiënten na een liesbreukoperatie blijft het matje voelen. Daarbij heeft 1% er zoveel last van dat een nieuwe operatie nodig kan zijn om de zenuw vrij te maken. Dit heeft meestal geen invloed op de erectie. Bij 5% van de patiënten ontstaat op dezelfde plaats opnieuw een breuk. In de tijd dat we nog geen matjes gebruikten voor deze operatie was dit 30%. Bij een nieuwe breuk is meestal een nieuwe operatie nodig.

Weer thuis

Bij normale genezing heeft de operatiewond geen speciale verzorging nodig. U kunt zich gewoon wassen of douchen. Een bad nemen of zwemmen kunt u beter 2-3 weken uitstellen. Het operatiegebied blijft nog een aantal dagen pijnlijk. Wij adviseren u de eerste drie dagen na de operatie pijnstillers (paracetamol) te nemen. Het is raadzaam het wondgebied wat te ondersteunen met uw hand, met name bij drukverhoging (hoesten, persen). Verder is het verstandig om in elk geval een week na de operatie niet zwaar te tillen zodat het matje goed kan ingroeien. Na een week mag u weer alles langzaam gaan proberen.

Wachtlijst

Meestal kunt u binnen 3 weken onder plaatselijke verdoving worden geholpen. Onder volledige verdoving of met een ruggenprik duurt het langer.

Contact

Bij vragen of problemen vóór uw behandeling, kunt u zich het beste wenden tot uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis. Wanneer zich na de operatie thuis problemen voordoen, neem dan contact met ons op. 

Polikliniek Chirurgie
T. 043- 387 49 00

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Bezoek op afspraak van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
E-mail: poli.chirurgie@mumc.nl

Spoedeisende Hulp (SEH)
`avonds en in het weekend; vraag naar de dienstdoende chirurg.
T. 043 - 387 67 00

Voor informatie over de wachtlijst belt u met het Electief Snijdend Centrum

 T. 043 - 387 57 51.

Websites

  • www.mumc.nl
  • www.websurg.com, op deze Engelstalige site kunt u een filmpje bekijken. Type ‘inguinal hernia’ in bij de zoekfunctie.
Laatst bijgewerkt op 2 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1227