MUMC

Folder

De stomaverpleegkundige

Informatie over een stoma

U bent door uw medisch specialist van het Maastricht UMC+ of via de verpleegkundige van de verpleegafdeling doorverwezen naar de stomaverpleegkundige.
De reden hiervoor is:

 • u wordt geopereerd waarbij u een stoma krijgt aangelegd
 • de kans bestaat dat u een stoma krijgt
 • u heeft al een stoma

Op dit blad krijgt u informatie over de stomaverpleegkundige. U vindt de stomaverpleegkundige bij de polikliniek Chirurgie. Volg 7-1 blauw.

Waarom een stoma?

Een stoma wordt aangelegd als, door de gevolgen van een ziekte, de ontlasting (darmstoma) of urine (urinestoma) niet meer via de normale weg uw lichaam kan laten verlaten.

Verder wordt er ook een stoma aangelegd als u geopereerd moet worden en het operatiegebied tijdelijk moet worden ontlast. Het is afhankelijk van de aard van de aandoening en de daarbij behorende operatie of u een blijvend of tijdelijk stoma krijgt.

Soorten stomamateriaal
Soorten stomamateriaal

De stomaverpleegkundige

Een stoma is een ingrijpende verandering in uw leven en dit kan veel vragen bij u oproepen. Hoe ziet een stoma er uit en welke maatregelen moet u nemen om de urine of de ontlasting op te vangen? Dit soort vragen kunnen voor veel onzekerheid zorgen. Het is niet gemakkelijk maar er is wel heel goed mee te leven. De stomaverpleegkundige geeft u daarom duidelijke voorlichting, bereidt u voor op de operatie en begeleidt u na de operatie.

Uw afspraak bij de stomaverpleegkundige

U maakt een afspraak bij de stomaverpleegkundige via de polikliniek Chirurgie. Geef aan als u voor de eerste keer komt. Wij plannen dan meer tijd in om u goed te informeren. Neem uw partner, een familielid of iemand anders mee zodat u er achteraf nog eens samen over kunt praten. In het gesprek informeren wij u over:

 • Wat er gebeurt tijdens de operatie waarbij een stoma aangelegd wordt.
 • De stomaverpleegkundige informeert u over de verschillende soorten stoma’s, de hulpmiddelen, hoe u deze materiaal kunt krijgen en hoe u de materialen vergoed krijgt via uw zorgverzekeringverzekeraar.
 • Praktische zaken zoals het verzorgen van het stoma en de plaats waar het stoma aangelegd wordt.

In overleg met u beoordeeld de stomaverpleegkundige of de arts op welke plaats het stoma wordt aangelegd. Hierbij houden wij rekening met uw persoonlijke voorkeur, uw lichaamsbouw, kleding, eventuele hobby’s, beroep of andere persoonlijke omstandigheden.

Na de operatie

Enkele dagen na de operatie leert u op de verpleegafdeling hoe u de stoma verzorgt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat u dit zoveel mogelijk zelfstandig doet. Voordat u naar huis gaat, komt de stomaverpleegkundige bij u langs en kunt u nog vragen stellen. Het is handig om uw vragen op te schrijven zodat u niets vergeet.

De stomaverpleegkundige bespreekt met u onderwerpen als:

 • de verzorging van de stoma
 • hoe draag ik mijn kleding met een stoma?
 • de voeding bij een stoma
 • uw werksituatie
 • de materialen die u nodig hebt bij de verzorging van de stoma
 • sporten en seksualiteit
 • Waar moet ik op letten?

Controle

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een informatie map van de Nederlandse Stomavereniging mee naar huis en een afspraak voor controle op de polikliniek Chirurgie. Als dit nodig is krijgt u ook een overdracht mee voor de wijkverpleging.
Ongeveer twee weken na ontslag, komt u terug bij de stomaverpleegkundige. Tijdens deze controle bespreekt zij met u hoe het thuis gaat en bekijkt zij het stoma en de huid rondom. Neem (eventueel) nieuw stomamateriaal mee naar deze afspraak zodat de verpleegkundige het oude materiaal kan vervangen.
De stomaverpleegkundigen kan u helpen met informatie over ander opvangmateriaal.

Weer thuis

Hebt u problemen met de stoma bijvoorbeeld met het materiaal, lekkages, huidproblemen of andere onduidelijkheden? Neem dan contact op met de stomaverpleegkundige of maak een afspraak via de polikliniek Chirurgie bij de stomaverpleegkundige.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de stomaverpleegkundige.

De stomaverpleegkundige
043-387 45 01: maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur
043-387 65 43: b.g.g. vraag naar sein 4361
E-mail: stomazorg@mumc.nl

Polikliniek Chirurgie
043-387 49 00

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (buiten kantooruren vrijdag en weekend)

Huisartsenpost
043-387 77 77 (buiten kantooruren vrijdag en weekend)

Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1229