foto voorkant MUMC

Folder

Het Poseybed

Informatie voor familie en betrokkenen

Onlangs is uw familielid opgenomen in het ziekenhuis. Sommige patiënten zijn direct na een operatie of om een andere reden verward. Ook bij uw familielid is sprake van verwardheid. Patiënten die verward zijn, proberen vaak zonder hulp uit bed te komen en lopen daarbij het risico te vallen. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van het Poseybed (spreek uit ‘Poosie-bed’). Omdat uw familielid in deze situatie niet goed zelf een beslissing kan nemen, is in overleg met u afgesproken dat het voor uw familielid beter is om in het Poseybed te liggen.

Wat is een Poseybed?

Een Poseybed is een soort ‘tent-bed’. Patiënten die in een Poseybed liggen, kunnen er niet zelf uit komen omdat het aan alle kanten is dichtgeritst. De zijwand bestaat uit doorzichtig gaas. Verder is het een gewoon bed met een matras, een kussen en dekens. ‘Posey’ is de naam van een Amerikaans bedrijf dat het bed ontworpen heeft.

Foto van Poseybed
Voorbeeld Poseybed

Waarom een Poseybed?

De verwardheid die uw familielid doormaakt, brengt verschillende risico’s voor zijn of haar veiligheid met zich mee. Als uw familielid in het Poseybed ligt, kan hij of zij er niet zelf uit komen en is er minder kans op vallen. Daarmee is de kans klein dat uw familielid door het vallen letsel oploopt. Ook kan uw familielid niet meer ‘weglopen’ en gaan dwalen op de afdeling of in het ziekenhuis. Het Poseybed draagt op deze manier bij aan een veilige zorg. Een ander doel van het Poseybed is het bieden van een veilige en rustige omgeving voor uw familielid.

Patiëntvriendelijk

Het Poseybed valt onder de ‘vrijheidsbeperkende interventies’ en mag niet zomaar worden ingezet. De artsen en verpleegkundigen van de afdeling overleggen hierover met elkaar en bespreken het met u. Het Poseybed is een patiëntvriendelijker alternatief dan een onrustband. In tegenstelling tot de onrustband kan uw familielid zich vrij bewegen in het Poseybed.  De artsen en verpleegkundigen van de afdeling overleggen elke dag of de inzet van het Poseybed nog noodzakelijk is. De meeste patiënten ervaren het bed als prettig. Ook voor de familie is het fijn om te zien dat het de patiënt rust biedt en dat er niets kan gebeuren (zoals vallen of weglopen).

 

Familieparticipatie

Als familie speelt u een belangrijke rol bij de ondersteuning van uw familielid tijdens deze kwetsbare periode. Het is van belang dat er weinig prikkels van buiten zijn. Dit betekent geen onnodige drukte, niet te veel bezoek en een rustige benadering. Verder is het belangrijk dat de oriëntatie van uw familielid wordt gestimuleerd. Neem bijvoorbeeld foto’s mee, het eigen kussen of horloge. Dit kan bijdragen aan het verminderen van de ernst en / of de duur van de verwardheid. Als u de kamer verlaat en het bed is nog open, meld dit dan altijd aan de verpleging. Gaat u graag even met uw familielid over de afdeling wandelen of van de afdeling af, overleg dit dan eerst met de verpleging. Zij kunnen samen met u inschatten of dit verantwoord is of niet.

Contact

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, stel deze gerust aan de arts of aan de verpleegkundige van de afdeling.

Website

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1232