Afbeelding ziekenhuis

Folder

Ontslaginformatie; na een frozen shoulder

Informatie voor thuis

Ontslaginformatie

U bent opgenomen geweest op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ (MUMC+) na het door bewegen van uw schouder (frozen schoulder) onder narcose.

Op dit blad krijgt u instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten. Het kan ook zijn dat de arts andere afspraken met u maakt die afwijken van deze aanwijzingen.

Controle

U krijgt van de afdeling een afspraak mee voor controle op de Polikliniek Orthopedie voor ongeveer tien dagen na de operatie. 
U vindt de polikliniek Orthopedie op niveau 1. Volg 7 – 1 blauw.

Douchen en baden

U mag douchen en baden.

Therapie

Volg de richtlijnen die u van de fysiotherapeut hebt gekregen. Soms is het noodzakelijk dat u de dag van ontslag als de eerste afspraak hebt bij een fysiotherapeut bij u in de buurt. U krijgt van ons een machtiging mee voor de fysiotherapeut.

Problemen

Wanneer u thuis problemen ondervindt, neem dan contact op met de Polikliniek Orthopedie, de Spoedeisende Hulp of uw huisarts. De huisarts kan u, als dit nodig is, doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Werken, sporten, autorijden

Het kan zijn dat u zich de eerste dagen thuis nog niet zo lekker en fit voelt. Dit komt omdat u narcose heeft gehad. De eerste 24 uur na de behandeling mag u dan ook niet zelf autorijden. Hervatten van activiteiten zoals werken of sporten moet u overleggen met uw arts.

Problemen die thuis kunnen voorkomen zijn

  • Aanhoudende pijnklachten die niet verdwijnen na het innemen van pijnstillende medicatie.
  • Aanhoudende temperatuur verhoging boven 38 graden.
  • Nabloeding.
  • Roodheid en zwelling van het wondgebied.

Speciale richtlijnen

Frozen schouder

  • Bewegen van de schouder op voorschrift van de orthopeed.
  • Direct goed oefenen van de schouder en zo min mogelijk stilhouden middels een mitella of sling
  • Mogelijk krijgt u een verwijsbrief mee voor fysiotherapie.
  • Neem voldoende pijnstilling.

Pijnmedicatie

........................................................................maal daags..................... tablet(ten)
.......................................................................maal daags..................... tablet(ten)
.......................................................................maal daags..................... tablet(ten)

Regelmatige inname van pijnstilling bevordert het herstel!

Contact

Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de orthopeed tijdens de polikliniek controle.

Polikliniek Orthopedie
043-387 69 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (buiten kantooruren en in het weekend)

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1288