MUMC+

Folder

Rijvaardigheid bij een hersentumor

Veranderingen in uw gezondheidstoestand, moet u melden bij het CBR.

Iedereen die praktijk(rij)examen doet bij Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moet over een Verklaring van Geschiktheid beschikken. Bij wijzigingen in de gezondheidstoestand heeft u als patiënt de morele verplichting om gezondheidsproblemen te melden aan het CBR. U kunt uiteraard ook de auto laten staan en pas melding bij het CBR maken als u het autorijden wil hervatten en voor een verklaring van rijgeschiktheid in aanmerking wilt komen. Daarvoor vult u een ‘Gezondheidsverklaring' in. Deze is beschikbaar bij de rijscholen, de gemeenten en (online bij) het CBR.

Mag u motorvoertuigen besturen na de diagnose hersentumor?

Als u het autorijden wilt hervatten, is het noodzakelijk om de procedure bij het CBR in gang te zetten. Het CBR is de wettelijke instantie die beslist of een patiënt rijgeschikt is. Als u drie maanden stabiel bent, kunt u goedkeuring krijgen om weer te rijden voor de categorieën A1, A2, A, B, B+ E en T voor maximaal 3 jaar. Bespreek met uw verpleegkundig specialist wat u moet doen voor de overige categorieën.

Als het vermoeden bestaat dat er bij u lichamelijke of geestelijke problemen zijn die het besturen van een motorvoertuig beïnvloeden, dan is er een rijtest nodig. Deze rijtest wordt afgenomen door een deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid van het CBR. Het CBR heeft voor de rijtest een uitvoerig protocol.

Vaak is er echter een lange wachttijd bij het CBR, bespreek daarom tijdig met uw arts wanneer u uw rijbewijs terug wilt aanvragen.

Beoordeling rijgeschiktheid door het CBR

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier "Eigen verklaring". Helaas zijn hier kosten aan verbonden. De kosten van de herkeuring en het specialistisch onderzoek worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar en moeten door uzelf betaald worden.  Op basis van deze eigen verklaring bekijkt het CBR of u wel of niet rijgeschikt bent.

Soms moet een arts aanvullende informatie geven op het formulier. U kunt zelf bepalen welke arts u bezoekt, maar deze arts mag niet uw eigen neuroloog zijn.  Bij bepaalde gezondheidsproblemen of beperkingen is een rapport nodig van een medisch specialist. Zoals eerder vermeld kan het CBR ook een rijtest afnemen.

Kijk op de website van CBR voor meer informatie

Epilepsie

Rijgeschiktheid bij epilepsie is duidelijk omschreven in de "Eisen geschiktheid 2000".

 • Patiënten met een eerste epileptische aanval zijn rij-ongeschikt tot zes maanden na de aanval.
 • Patiënten met meer dan één epileptische aanval in de voorgeschiedenis zijn ongeschikt tot één jaar na de laatste aanval.

Na afloop van de aanvalsvrije periode kunnen deze patiënten op basis van een specialistisch rapport, opgesteld door een neuroloog, geschikt worden geacht voor een termijn van één jaar.

Bij blijvende aanvalsvrijheid is de maximale geschiktheid termijn drie jaar, daarna vijf jaar en vervolgens onbeperkt. Na een epileptisch insult is iemand in principe altijd ongeschikt voor beroepsmatig gebruik van het rijbewijs.

Mag u met autovoertuigen rijden na een epileptische aanval?

Wanneer u een epileptische aanval heeft gehad, moet u altijd contact opnemen met het CBR en een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) invullen. De medisch adviseur van het CBR beoordeelt uw Gezondheidsverklaring.

 • Rijbewijs voor categorieën A1, A2, A, B, B+ E en T groep 1:
  - Na één epileptische aanval bent u zes maanden ongeschikt om auto te rijden.
  - Als u meer dan één aanval heeft gehad, bent u twaalf maanden ongeschikt. Deze gaan in vanaf de laatste aanval.
  - Als u door het CBR rijgeschikt wordt bevonden, krijgt u een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur.
 • Rijbewijs groep 2 (vrachtwagens en bussen) en beroepsmatig rijden groep 1 (taxi): als u epilepsie heeft, bent u voor dit rijbewijspermanent ongeschikt.
 • Voor meer informatie omtrent epilepsie en rijgeschiktheid kunt u kijken op de  website van hersentumoren.info of vraag de folder aan uw verpleegkundig specialist.
MUMC+

Contact

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist Mieke Geurts:
043- 387 64 00 sein 6-2552 (aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag)

 

Websites
 

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-131