Verspreiding van hoestdruppels

Patiëntinformatie

Aerogene isolatie

U bent opgenomen in het Maastricht UMC+ en wordt verpleegd in aerogene isolatie. Op dit informatieblad leest u wat dit betekent voor u en uw bezoek.

Waarom is bij u aerogene isolatie nodig?

In een ziekenhuis is het belangrijk dat u anderen niet besmet met bacteriën of virussen die u bij zich draagt. Soms is het nodig dat een patiënt geïsoleerd (dus apart van anderen) wordt verpleegd in het ziekenhuis. Dit kan nodig zijn vanwege een besmettelijke infectieziekte of een verlaagde weerstand. Er zijn verschillende vormen van isolatie. Bij u is aerogene isolatie nodig. Hiermee wordt besmetting over langere afstanden door de lucht via hele kleine druppels voorkomen.

Uw arts of verpleegkundige vertelt u waarom u tijdens uw opname in aerogene isolatie wordt verpleegd.

Wat houdt aerogene isolatie in?

  • U verblijft op een eenpersoonskamer met een sluis voordat u de kamer in gaat.
  • De deuren van uw kamer zijn gesloten.
  • Bij de deur van uw kamer hangt een blauwe kaart met instructies voor de medewerkers van het ziekenhuis.
  • De medewerkers die bij u op de kamer komen dragen een FFP2 mondneusmasker.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en maak gebruik van papieren wegwerpzakdoeken
  • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep.
  • U mag uw kamer alleen verlaten als dat noodzakelijk is, in overleg met uw verpleegkundige. Als u de kamer verlaat, desinfecteer dan altijd uw handen met handalcohol en draag een mondneusmasker.
  • Wanneer u tijdens uw ziekenhuisopname voor een onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, dan worden daar dezelfde maatregelen genomen.

Bezoek in het ziekenhuis

Familie en vrienden mogen tijdens uw aerogene isolatie gewoon bij u op bezoek komen. Zij dragen voor hun eigen bescherming een FFP2 mondneusmasker. Bij het binnen komen en het verlaten van de kamer moeten zij de handen wassen of desinfecteren met handenalcohol.

Kinderen mogen, onder begeleiding, alleen komen als ze zich aan de gestelde regels voor bezoekers (kunnen) houden.

Weer thuis

Na ontslag uit het ziekenhuis, hoeft u  thuis geen maatregelen te nemen. Als dit wel zo is, dan informeert uw behandelend arts en/of de GGD u hierover.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Website

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021