MUMC+

Folder

Zorgpad hoofd-halskanker

Als bij u een verdenking bestaat op kanker in het hoofd-hals gebied, dan wilt u zo snel mogelijk zekerheid omtrent de diagnose en behandelplan. In dit informatieblad vindt u alle informatie die nodig is om u voor te bereiden op uw eerste afspraak.

 Wij streven ernaar voor u de periode van onzekerheid zo kort als mogelijk te houden. Dat wil zeggen dat wij consulten en onderzoeken, die nodig zijn om tot een juiste diagnose te komen, binnen enkele dagen uitvoeren. Aansluitend krijgt u de uitslag en een mogelijk behandelvoorstel. Dit betekent dat u niet één maar meerdere dagen in dezelfde week afspraken heeft in het Maastricht UMC+. Soms zijn aanvullende of meer uitgebreide onderzoeken nodig en volgt de uitslag een week later. 

Onderzoeken

De eerste onderzoeksdag vindt altijd plaats op maandag. Het precieze tijdstip wordt u telefonisch of per brief doorgegeven. Let op: we plannen de afspraken vanaf 8.00 uur.
In de loop van de ochtend volgen er nog onderzoeken, bijvoorbeeld op de afdeling radiologie. Een vrijwilliger begeleidt u zo nodig door het ziekenhuis naar deze afdelingen.

Op de polikliniek maakt u kennis met de oncologieverpleegkundige die u gedurende de diagnostische fase gaat begeleiden. Zij regelt tevens uw afspraken en is uw aanspreekpunt bij vragen.

Op de polikliniek wordt u deze ochtend gezien door meerdere artsen, waaronder: de KNO arts, de radiotherapeut en een mond-kaak- en aangezichtschirurg. Hierna krijgt u uitleg en worden de noodzakelijke onderzoeken met u afgesproken. Neemt u tijdens dit overleg rustig de gelegenheid om vragen te stellen.

Nadat alle onderzoeken zijn uitgevoerd en besproken in het patiënten overleg (waar alle bij uw diagnose betrokken artsen aan deelnemen), krijgt u de uitslag en een voorstel voor een behandeling. Soms zijn vervolgonderzoeken noodzakelijk. 

Ter voorbereiding

Helaas kunnen wij het tijdstip van uw afspraak niet aanpassen. Om alle diagnostiek af te ronden, is soms een vroege afspraak noodzakelijk.

Houdt u rekening met de verkeersomstandigheden in de buurt van Maastricht. Kijk voor actuele informatie op www.maastrichtbereikbaar.nl.

U hoeft voor uw eerste afspraak niet nuchter te zijn.  U kunt een lunchpakket meenemen voor u en uw begeleider(s) of tussendoor een hapje gaan eten in ons bezoekersrestaurant in het hoofdgebouw van het Maastricht UMC+. Het kan wel zijn dat wij u in de loop van de ochtend vragen om niet meer te eten of te drinken in verband met een noodzakelijk onderzoek in de middag.

Neemt u voor een goed overzicht een lijst van alle door u gebruikte medicijnen mee.

Uitslagen

U krijgt een afspraak voor de uitslagen nadat alle onderzoeken zijn besproken in het multidisciplinaire overleg.

Wij willen dat u goed voorbereid bent op uw eerste afspraak. Wij raden u daarom aan om onderstaande korte film te kijken waarin u kunt zien hoe uw eerste bezoek ongeveer verloopt. 

Sneldiagnostiek bij hoofd-halskanker

Hoofdhals oncologie snelpoli 6400
MUMC+

Contact

Heeft u vragen of heeft u klachten, dan kunt u via onderstaande telefoonnummers contact opnemen met de oncologieverpleegkundige (tijdens kantooruren).

Polikliniek KNO                        043-387 54 00                  

Polikliniek Oncologie             043-387 64 00                

Polikliniek MKA                         043-387 52 00                  

Websites

Laatst bijgewerkt op 18 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-132