poli vrouw, moeder en kindcentrum

Folder

Uw opname in het Vrouw, Moeder en Kind Centrum

Welkom in ons Vrouw, Moeder en Kind Centrum. De komende tijd kan voor u een emotionele tijd zijn. Een tijd vol met mooie, spannende, maar soms ook verdrietige momenten. Wij proberen u hier zoveel mogelijk bij te helpen. Er zijn een aantal zaken van belang rondom uw opname. In deze patiëntenfolder vertellen we u hier graag meer over.

Bent u opgenomen in verband met een dreigende vroeggeboorte?

Het is mogelijk dat u te vroeg zal gaan bevallen. Om die reden nemen wij u al tijdens uw zwangerschap op op onze afdeling. Dit kan zijn wanneer uw vliezen al vroegtijdig zijn gebroken, u soms bloedingen heeft of dat uw baarmoederhals te kort is. Daarnaast is het mogelijk dat u zelf ziek bent (denk bijvoorbeeld aan pre-eclampsie) of dat er zorgen bestaan rondom de groei van uw baby.

Kinderen geboren vóór de 32 weken worden opgevangen in een academisch ziekenhuis, zoals het Maastricht UMC+, of in een ziekenhuis waarin een NICU (neonatale intensive care unit) aanwezig is.

Wat gebeurt er na die 32 weken?

Is er geen medische reden meer voor academische zorg? Dan zullen wij de zorg voor u overdragen aan uw verwijzer. Dit is vaak het geval na de 32 weken zwangerschapsduur. We willen namelijk onze academische zorg voor zoveel mogelijk mensen mogelijk houden. Na de 32 weken kunnen pasgeboren kinderen worden opgevangen en behandeld in een niet-academisch ziekenhuis. In bijzondere omstandigheden wordt maatwerk gevraagd en zal er altijd met u (en uw mogelijke partner) worden overlegd. Wij hopen op uw begrip en wensen u een zo goed mogelijk verblijf in ons Vrouw, Moeder en Kind Centrum.

Heeft uw kind extra zorg nodig van onze kinderafdeling tijdens uw opname?

Heeft uw kind extra zorg nodig na de geboorte? Dan zal hij of zij opgenomen worden op onze kinderafdeling. Na uw bevalling kunt u een aantal dagen in ons ziekenhuis verblijven. Bent u zelf verder gezond, dan verblijft u op onze afdeling Verloskunde. Wij bieden helaas nog geen mogelijkheden tot ‘rooming in’ (het 24 uur samen zijn van moeder en baby). U kunt tot 3 dagen na de geboorte op de afdeling Verloskunde verblijven. De dag van de bevalling en de dag van ontslag worden meegeteld als 2 dagen. Is er sprake van een medische noodzaak? Dan houden we hier uiteraard rekening mee.

Wat moet ik doen wanneer mijn kind langer dan 3 dagen moet worden opgenomen?

Wordt uw kind langer dan 3 dagen opgenomen in ons ziekenhuis? Dan kunt u gebruik maken van de faciliteiten van het Ronald McDonald Huis, dat direct naast het Maastricht UMC+ ligt. De kosten voor een verblijf bedragen 15 euro per nacht per kamer (dit kunt u in veel gevallen geheel of gedeeltelijk declareren bij uw zorgverzekeraar). 
In het Ronald McDonald Huis heerst een huiselijke sfeer, dichtbij het ziekenhuis. Er wordt nauw samengewerkt met een vaste verloskundigenpraktijk en een kraamzorgorganisatie die nazorg aan mama kunnen bieden. Aanmelden voor het Ronald McDonald Huis gaat via een verpleegkundige van de afdeling waar uw kind is opgenomen.

Wordt uw kind vanuit een ander ziekenhuis verwezen naar onze NICU?

Het kan zijn dat u met uw kind vanuit een ander ziekenhuis naar onze NICU (neonatale intensive care unit) wordt doorverwezen. Bent u zelf verder gezond, dan is het mogelijk dat er kosten zijn voor uw verblijf als ‘gezonde moeder’. Vraag dit voor de zekerheid na bij uw eigen zorgverzekeraar. Ook in dit geval kunt u tot 3 dagen verblijven in ons ziekenhuis op de afdeling Verloskunde. De dag van de opname en de dag van ontslag worden meegeteld als 2 dagen.

Wij weten als geen ander hoe belangrijk het hechtingsproces tussen kind en ouders is. Tegelijkertijd willen we onze academische zorg voor zoveel mogelijk mensen mogelijk houden. In bijzondere omstandigheden wordt maatwerk gevraagd en zal er altijd met u (en uw mogelijke partner) worden overlegd. Wij hopen op uw begrip en wensen u een zo goed mogelijk verblijf in ons Vrouw, Moeder en Kind Centrum.

Contact

De verloskamers zijn bereikbaar op       043-387 62 40

Laatst bijgewerkt op 6 april 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1324