mumc+ GOED

Folder

Hartkatheterisatie: Rechts katheterisatie

Drukmeting in het hart en de longslagader

Wat is een rechts katheterisatie?

Een rechts katheterisatie is een onderzoek waarbij er via een ader (vene) een dun flexibel slangetje, oftewel katheter, tot in het hart wordt gebracht. Hiermee wordt de druk in het hart en in de longslagader gemeten. Op deze manier kan men informatie krijgen over mogelijke aandoeningen van het hart, de hartkleppen en de longen. Meestal wordt dit onderzoek via een ader in de hals of lies gedaan.  

Hartkatheterisatie Hart+Vaat Centrum MUMC+

Voorbereiding

Bloedverdunners
Gebruikt u bloedverdunners van de Trombosedienst
(acenocoumarol, fenprocoumon), dan dient u deze 3 dagen voor de ingreep te stoppen.
Na de ingreep kunt u de bloedverdunners  weer innemen. Neem eventueel contact op met de Trombosedienst voor een nieuwe afspraak.

Als u een kunstklep van het hart heeft, of in het verleden een longembolie of herseninfarct (TIA/CVA) heeft doorgemaakt, dan stopt u niet met de bloedverdunners, maar moet uw INR tussen de waarden 2.0 en 3.0 zijn op de dag van het onderzoek.
Neem contact op met de Trombosedienst zodra u weet op welke dag uw onderzoek plaatsvindt. Zij passen uw inname schema dan indien nodig aan. In alle overige gevallen kunt u gewoon even stoppen met de bovenstaande bloedverdunners.

Gebruikt u nieuwe bloedverdunners (dabigatran, rivaroxaban of apixaban), dan stopt u deze 24 uur voor het onderzoek, dus u neemt deze niet in de dag voor de ingreep.

 

Diuretica/plasmedicatie
Alle plasmedicatie bijvoorbeeld bumetanide die u normaal inneemt, mag u niet innemen op de dag van de procedure.

Metformine
Gebruikt u metformine, dan mag u het medicijn niet innemen de dag van het onderzoek. De dag na de ingreep kunt u weer starten met het gebruik van metformine.

Ontbijt
U mag op de dag van de ingreep een licht ontbijt nuttigen. U hoeft dus niet helemaal nuchter te zijn.

Nierfunctiestoornissen
Bij dit onderzoek wordt geen contrastmiddel gebruikt. Dit onderzoek heeft dus geen effect op eventuele nierfunctiestoornissen.

Suikerziekte
Neem uw insulinepen en uw spullen voor het meten van uw bloedsuiker mee naar het ziekenhuis. U kunt de controles zelf blijven uitvoeren. Eventueel wordt dit gedaan op de afdeling.

 

Naar het ziekenhuis

Indien er geen specifieke voorbereiding noodzakelijk is, krijgt u ongeveer 1 week voor de ingreep een oproep thuis gestuurd. Voor een rechts katheterisatie wordt u meestal ’s ochtends opgenomen en kunt u vaak dezelfde dag weer naar huis. Moet u langer opgenomen worden, dan krijgt u hiervan bericht.

Hoe wordt een rechts katheterisatie uitgevoerd?

Dit onderzoek gebeurt op de ‘hartkatheterisatiekamer’ in het functiecentrum en duurt meestal één uur, maar kan soms uitlopen. Allereerst wordt een klein gebied in de hals plaatselijk verdoofd, u blijft dus bij bewustzijn. Vervolgens wordt een buisje geplaatst in de halsader. Door dit buisje wordt een flexibel slangetje/katheter opgeschoven tot in het hart. Daar worden de drukken gemeten en kan bepaald worden hoeveel bloed het hart per minuut rondpompt. Soms meet de arts de drukken opnieuw na toediening van medicijnen of zuurstof. Wij vragen u uw hoorapparaat mee te nemen, zodat wij kunnen communiceren met u tijdens het onderzoek.

Na het onderzoek

U krijgt een pleister op de insteekopening. Daarna ligt u één uur recht op in bed of zit rechtop in de stoel. Hierna mag u weer voorzichtig gaan lopen.

De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog tijdens uw eerstvolgende polikliniek controle.

Mogelijke complicaties

Rechts katheterisaties verlopen meestal zonder problemen, het complicatie percentage bij deze ingrepen is kleiner dan 1%. Echter een enkele maal treden bijverschijnselen op zoals een bloeduitstorting op de plaats waar de katheter werd ingebracht of afwijkingen van het hartritme. Zeer zelden treden er ernstige bijverschijnselen op zoals een longbloeding. De cardioloog die de hartkatheterisatie voorstelt, weegt altijd de kans op bovenstaande complicaties af tegen de informatie die door het onderzoek wordt verkregen.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met het planbureau.

Planbureau Hart+Vaatcentrum
Telefoon: 043 387 52 02 (op werkdagen van 09.00 uur -12.00 uur). 

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1331