mumc+ GOED

Folder

Communicatieproblemen bij niet- aangeboren hersenletsel

Onderzoek en advies

Communicatieproblemen bij niet- aangeboren hersenletsel

U bent door uw huisarts of medisch specialist verwezen naar de polikliniek Logopedie in verband met communicatieproblemen bij een niet- aangeboren hersenletsel. Naar aanleiding hiervan is een afspraak ingepland. Op dit blad krijgt u meer informatie over de meest voorkomende communicatieproblemen en wat de logopedist voor u kan betekenen.

U vindt de polikliniek Logopedie op niveau 0. Volg B Niveau 0 (paars).

Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging in de hersenen die op latere leeftijd is ontstaan.
De oorzaak en gevolgen van dit hersenletsel kunnen voor alle getroffenen anders zijn.

Er kunnen zich door dit letsel ook communicatieproblemen voordoen. De ernst en vorm van de problemen zijn onder andere afhankelijk van de plaats en ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.

Mogelijke communicatieproblemen

Door uw niet-aangeboren hersenletsel kunnen zich onderstaande problemen voordoen.

  • Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel, bijvoorbeeld na een beroerte (CVA), bij een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Iemand met afasie heeft vaak moeite met het uiten van de taal, het begrijpen van de taal of met beiden.
  • Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging aan het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het eten en drinken, ademhalen, stemgeven en uitspraak onvoldoende. Mensen met een dysartrie zijn vaak lastig te verstaan waardoor de communicatie wordt bemoeilijkt.
  • Dementie is een hersenaandoening waarbij vaak communicatie- en slikproblemen ontstaan. Meestal beginnen problemen op het gebied van taal. Dit wordt ook wel ‘Primair Progressieve Afasie’ (PPA) genoemd.

Onderzoek/advies

Op de dag van uw onderzoek meldt u zich bij de balie van de polikliniek Logopedie. Tijdens het onderzoek, van maximaal 60 minuten, brengen wij middels taaltesten in kaart welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de communicatieproblemen. Hiermee wordt het spreken, begrijpen van de taal, lezen en schrijven onderzocht. Vervolgens bespreekt de logopedist de resultaten van het onderzoek met u. Wanneer tijdens het onderzoek duidelijk wordt dat u logopedische behandeling nodig heeft, zal de therapie doorgaans plaatsvinden bij een logopedist bij u in de buurt.

Contact

Heeft u na het lezen van dit blad nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers van de polikliniek Logopedie staan u graag te woord.

Polikliniek Logopedie
T: 043-387 71 42
E: secretariaat.logopedie@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1335