mumc+

Patiƫntinformatie

Spraaktaal+

Spraak-en taalontwikkelingsonderzoek bij kinderen

Uw kind is verwezen naar het Academisch team SpraakTaal+ door de huisarts, een arts van het MUMC+ of door een organisatie/instelling buiten het ziekenhuis in verband met zijn/haar spraak- en taalontwikkeling. Het Academisch team SpraakTaal+ onderzoekt kinderen bij wie de spraak- en taalontwikkeling niet goed op gang komt of niet goed verloopt. Dit zijn vaak kinderen die helemaal niet zijn gaan praten of die ondanks logopedie, nog steeds niet goed praten. Vaak zijn bij deze kinderen ook zorgen over het gehoor, de ontwikkeling en/of het gedrag. In dat geval kunt u doorverwezen worden naar het Academisch team Spraak Taal+. Op dit blad krijgt u hierover meer informatie.

Wat kunt u verwachten van het Academisch team SpraakTaal+?

Het Academisch team SpraakTaal+ bestaat uit een logopedist, een kinderarts, een kinderneuroloog, een audioloog, een KNO-arts en een psycholoog. Als uw kind bij het team is aangemeld, wordt het voor verschillende onderzoeken opgeroepen. Welke onderzoeken nodig zijn, hangt af van wat er aan de hand is en of het kind al eerder ergens onderzocht is. Bijna altijd zijn er zeker onderzoeken door de logopedist, kinderarts en psycholoog. Ook wordt er meestal een gehoortest afgenomen. Zo nodig wordt het kind gezien door de kinderneuroloog of KNO-arts. Als er voldoende andere gegevens beschikbaar zijn, vindt op dat onderdeel geen onderzoek plaats. Zo nodig wordt met toestemming van de ouders, contact gezocht met school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Voorbereiding

De verwijzing van uw kind wordt besproken in een intakebespreking met alle teamleden. Bepaald wordt welke onderzoeken gedaan zullen worden en welke eventuele aanvullende informatie opgevraagd zal worden.

Onderzoek

Onderzoek

U krijgt schriftelijke afspraken thuisgestuurd voor de verschillende onderzoeken. Op de dagen van de onderzoeken meldt u zich bij de desbetreffende balies. Met behulp van kindvriendelijk testmateriaal wordt tijdens deze afspraken onderzoek gedaan naar taal, spraak, communicatie, gehoor, algemene ontwikkeling en gedrag van uw kind. Ook als uw kind nog helemaal niet spreekt zijn er onderzoeksmethodes om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het kind om te communiceren. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk onderzoeken op dezelfde dag te combineren. Dit is niet altijd mogelijk omdat dit vaak te belastend voor uw kind is.

Na het onderzoek

De resultaten van de onderzoeken worden vervolgens besproken in het Academisch team Spraaktaal+. Hierbij nemen ze ook gegevens van eerdere onderzoeken mee.

Vervolgens zal een arts uit het Academisch team SpraakTaal+ u in een adviesgesprek informeren over de resultaten van de onderzoeken en u het advies voorleggen over het behandeltraject en zorgen voor de juiste doorverwijzingen.

Over het algemeen roepen we u en uw kind na drie tot zes maanden opnieuw op om te kijken hoe de behandeling verloopt/ is verlopen en of er het behandeltraject aangepast moet worden.

Contact

Heeft u na het lezen van dit blad nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers van de polikliniek Logopedie staan u graag te woord.

Balie afdeling Logopedie
043-387 71 42

Secretariaat Logopedie
043-387 51 38

Laatst bijgewerkt op 26 juli 2021