mumc+ GOED

Folder

Aandacht voor familie en/of vrienden op de Intensive Care

Persoonlijke ondersteuning rondom de patiënt

Uw familielid of vriend(in) is opgenomen op de afdeling Intensive Care. Dat is voor u als naaste familie of vriend(in) mogelijk erg aangrijpend. Het veroorzaakt vaak onzekerheid, zorgen, praktische problemen, zware emoties en stress. U bent waarschijnlijk veel in ons ziekenhuis en ver van uw vertrouwde omgeving en dat is misschien extra moeilijk voor u.

Gespecialiseerde medewerkers van het MUMC+ kunnen u ondersteunen bij deze ongewone situatie. Ze kunnen hulp bieden bij praktische zaken, maar ook bij het hanteren van wat u meemaakt, beleeft en ervaart. Samen met u kunnen ze nadenken over bijvoorbeeld:

Intensive Care

De vragen die u bezighouden

Wat gaat er gebeuren; komt het nog goed en kan hij/zij straks weer gewoon naar huis? Hoe ziet de toekomst er dan uit? Wat betekent deze situatie voor uzelf of voor het gezin? Wat kunt u tijdens het verblijf op de Intensive Care voor hem/haar betekenen?

Keuzes maken en beslissingen nemen

Hoe ver gaan ze met de behandelingen en hoelang gaan de artsen door? Wordt er nog gereanimeerd bij een hartstilstand? Moeten er zaken geregeld worden?

Zorgen voor uzelf

Hoe kunt u uzelf blijven, ook in het ziekenhuis? Op welke manier kunt u uw aandacht verdelen tussen thuis en het ziekenhuis? Wat betekent deze situatie voor uw werk en inkomen, voor de huisvesting, vergoedingen en de organisatie van zorg? Zoekt u misschien hulp voor andere familieleden die het moeilijk hebben met deze situatie?

Zin en zinloosheid

Hoe gaat u om met het ‘waarom’? Waaruit kunt u vertrouwen en houvast putten en waarin vindt u de zin van het leven? Welke invloed heeft uw eigen cultuur, omgeving of religie in uw situatie? Wat zijn uw overtuigingen, waarden en normen? Binnen een gezin of familie kunnen mensen vaak op heel verschillende manieren tegen een situatie aankijken. Als de situatie van uw familielid of vriend(in) erg onzeker is, kan het soms enorm opluchten om eens met iemand over uw gevoelens, indrukken, ervaringen en zorgen te praten. Ook naderhand als u weer thuis bent.

Kunt u bij dit soort vragen wat hulp gebruiken?
Geef dit dan aan bij de arts of verpleegkundige van de afdeling Intensive Care.

Ons team

Het vaste ondersteunende team op de Intensive Care bestaat uit een medisch maatschappelijk werker en een geestelijke verzorger. Beiden hebben ruime ervaring met patiënten en hun familie/vrienden op onze afdeling. Het is gebruikelijk dat u een kennismakingsgesprek hebt met deze medewerkers.

De medisch maatschappelijk werker heeft veel kennis en ervaring op het gebied van psychische, emotionele en alle soorten van praktische problemen rondom patiënten op de afdeling Intensive Care.

De geestelijke verzorger kan u met kennis en ervaring goed ondersteunen bij uw vragen over zingeving, levensovertuiging en ethische vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe u aankijkt tegen de situatie rondom uw zieke familielid of vriend(in) en bij de overtuigingen, belangen en normen die voor u een rol spelen. Hebt u behoefte aan contact met een pastoor, dominee, imam, iemand met een humanistische achtergrond of een andere religie, dan kunnen wij hierin bemiddelen. Desnoods gaan wij voor u op zoek naar een geestelijk verzorger in uw eigen taal.

Als u behoefte hebt aan andere gespecialiseerde hulp of zorg, bijvoorbeeld van een psycholoog, dan kunnen wij u daarmee rechtstreeks in contact brengen. Wij weten meestal wel wie u verder kan helpen.

Contact

Wilt u graag een gesprek met iemand van ons team? Vraag hier dan naar op de afdeling Intensive Care. U wordt dan rechtstreeks met ons in contact gebracht. Hebt u later thuis nog vragen of behoefte aan ondersteuning, dan kunt u altijd nog telefonisch een afspraak met ons maken. Ook als uw familielid of vriend(in) inmiddels niet meer op de afdeling Intensive Care verblijft. Onze diensten en ook de nazorg op langere termijn zijn kosteloos voor u.

medisch maatschappelijk werker  
043-387 51 18  tijdens kantooruren
De geestelijke verzorger  
043-387 53 38.

Buiten kantooruren kunt u via deze nummers uw naam en telefoonnummer inspreken, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Websites

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1345