MUMC+

Folder

Cochleair Implantaat, de revalidatie

Ongeveer 4 tot 6 weken na de operatie wordt het uitwendige deel van het cochleair implantaat aangesloten. U hoort dan voor  het eerst geluiden via het cochleair implantaat: de revalidatie kan beginnen!

De afregeling van het cochleair implantaat

Tijdens de afregelingen wordt de processor van het cochleair implantaat door de audioloog ingesteld  De noodzakelijke instelling wisselt van persoon tot persoon en wordt tijdens de eerste maanden van de revalidatie regelmatig aangepast.

Wanneer de processor voor het eerst wordt ingeschakeld, hoort u geluiden. Die geluiden klinken erg vreemd in het begin. Dat is normaal. Uw hersenen moeten wennen aan deze nieuwe manier van horen. De eerste dagen draagt u de processor dan ook niet de hele tijd. U bouwt het dragen geleidelijk aan op.

Bij de eerste afregeling krijgt u ook uitleg over de werking en de bediening van de processor en de accessoires die erbij horen.

Med-el,  afregeling cochleair implantaat
Bron: MED-EL

De hoortraining

Vanaf de tweede week start u ook met hoortraining. Hoortraining wordt wekelijks gegeven door een logopedist en duurt ongeveer 12 weken.

Tijdens de hoortraining ontdekt u samen met de logopedist wat u met het cochleair implantaat kunt. 
U kunt 
dit geleidelijk aan uitbreiden door middel van oefeningen. Het geluid dat u hoort met het cochleair implantaat, lijkt in het begin namelijk absoluut niet op het geluid dat u misschien nog van vroeger kent. U moet eraan leren wennen, of beter gezegd: u moet het geluid opnieuw leren herkennen. Als eerste  wordt geoefend met geluiden, vervolgens met woorden, zinnen en teksten: het is een echt leerproces.

Het leren horen met het cochleair implantaat betekent dus vooral veel oefenen, niet alleen met de logopedist, maar ook thuis. Het is dan ook heel belangrijk dat u een gemotiveerde co-therapeut heeft die dagelijks met u oefent. U kunt zelf uw co-therapeut kiezen. Dat kan een partner, vriend of buurvrouw zijn. De taak van de co-therapeut bestaat erin mee te komen naar de hoortrainingen in het audiologisch centrum en dagelijks thuis met u te oefenen. Het is belangrijk dat uw co-therapeut goed kan horen. 

Na ongeveer 12 weken eindigt de hoortraining en gaat het leven weer zijn gewone gang. U als drager van een cochleair implantaat zal in veel communicatieve situaties aanmerkelijk beter uit de voeten kunnen dan voorheen. In een aantal situaties heeft u nog steeds problemen, bijvoorbeeld bij een gesprek in een rumoerige omgeving of bij telefoneren.

De afregelingen en hoortrainingen vinden plaats in het Audiologisch Centrum van het Maastricht UMC+, in het Audiologisch Centrum van Adelante te Venlo-Blerick of in het Audiologisch Centrum van Libra te Eindhoven. De locatie van de revalidatie hangt af van uw persoonlijke voorkeur en van de beschikbare revalidatieplaatsen op dat moment.

Med-el de revalidatie
Bron: MED-EL

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of contact opnemen met het cochleaire implantteam van het Maastricht UMC+ via 043 – 387 54 00.

U kunt ook een e-mail sturen naar: ci.kno@mumc.nl

 

Website

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1355