Maastricht UMC+

Folder

TAVI: Een nieuwe aortaklep via een katheter

Behandeling van een vernauwde aortaklep

U krijgt deze folder omdat u mogelijk een TAVI krijgt.
In deze folder leest u wat een TAVI is en hoe de voorbereiding daarop gebeurt.

Wat is een TAVI?

TAVI is een medische afkorting. Het is een operatie waarbij iemand een nieuwe aortaklep krijgt via een katheter.

TAVI is de afkorting van Transcatheter Aortic Valve Implantation. Deze woorden betekenen het volgende:

 • Transcatheter: via een katheter
 • Aortic Valve: aortaklep
 • Implantation: implantatie

Een hart- longchirurg en de cardioloog doen deze operatie samen.

Uw persoonlijke situatie kan anders zijn dan in deze folder staat. Uw arts kan uw specifieke situatie het beste beoordelen. Overleg met uw arts als u ergens over twijfelt of vragen heeft.

hart kunstklep

Wat is een aortaklep?

De hartkleppen in het hart zorgen dat het bloed naar de goede kant stroomt door op het juiste moment open en dicht te gaan. Er zijn 4 hartkleppen. De aortaklep is 1 van de 4 kleppen.

De aorta is een grote slagader die vanaf het hart door de buik naar beneden loopt. De aorta brengt bloed met zuurstof naar de organen.

De aortaklep bestaat uit drie dunne bladen die precies op elkaar aansluiten.
De aortaklep zorgt dat er geen bloed terug kan lekken van de aorta naar de linkerkamer van het hart.

Bij een vernauwing van de klep kan het bloed niet goed doorstromen. De medische naam voor vernauwing is ‘stenose’.
Een ernstige vernauwing van de aortaklep komt meestal door verkalking van de klep. Dit kan soms klachten geven zoals kortademig zijn, pijn op de borst of flauwvallen.

Een vernauwing van de aortaklep is te zien op een echo van uw hart.

Een TAVI kan op 2 verschillende manieren

1. TAVI via de lies (femoraal)

Bij een TAVI via de lies gebeurt de operatie via de slagader in de lies. De chirurg brengt de nieuwe hartklep via de lies-slagader naar het hart.
Deze operatie heeft als voordeel dat het kan gebeuren met een plaatselijke verdoving.
Na de operatie gaat u naar de recovery afdeling en daarna naar de verpleegafdeling.
Als de operatie en uw herstel zonder complicaties gebeurt, kunt u 3 dagen na de ingreep naar huis.

2. TAVI via de punt van het hart (apicaal)

Soms is het niet mogelijk om de hartklep via de lies-slagader te plaatsen. Dan gebeurt de operatie via een kleine snee aan de linkerkant van de borstkas.
Deze operatie gebeurt onder volledige narcose.
Na de operatie gaat u naar de Intensive Care om te herstellen.

TAVI via de lies
TAVI via de lies (femoraal)
TAVI via de punt van het hart
TAVI via de punt van het hart (apicaal)

TAVI-spreekuur

Op de polikliniek Hart+Vaat Centrum in het MUMC+ is er een TAVI-spreekuur.
Daar bespreekt u samen met de arts wat de verschillende mogelijkheden zijn om u te behandelen.
De keuze voor een behandeling is maatwerk en is een afweging van de voordelen, de nadelen en de mogelijke risico’s. De arts bespreekt dit samen met u en samen beslissen jullie welke behandeling voor u het beste is.

De mogelijke behandelingen bij een vernauwing van de aortaklep zijn:

 • Geen operatie aan de aortaklep. 
  Is het risico van een operatie groter dan het te verwachten voordeel? Dan is het beter voor u om geen operatie te krijgen. 
 • Een vervanging van de hartklep met een openhartoperatie.
  De chirurg opent dan de borstkas, zodat het hart vrij komt. Dit is een grote operatie.
 • Een TAVI via de lies.
 • Een TAVI via de punt van het hart.

Voorbereiding op een TAVI

Als de arts en u kiezen voor een TAVI, dan krijgt u eerst de volgende onderzoeken:

 • Een CT-scan van de aorta en lies-slagaders
  Deze CT-scan gebeurt in het MUMC+. Soms maken we deze CT-scan direct na het TAVI-spreekuur.

Bij de CT-scan gebruiken we contrastmiddel, zodat we de bloedvaten goed kunnen zien.
Op de CT-scan zien de artsen of zij de nieuwe hartklep via de lies kunnen plaatsen.
Ook zien zij op de CT-scan wat de maat moet zijn van de nieuwe klep. 
Het kan gebeuren dat de CT-scan een afwijking laat zien, waarvoor nog een ander, nieuw onderzoek nodig is.

De arts bespreekt de uitslag van de CT-scan met u voordat u de operatie krijgt. Dit gebeurt op het pré-operatieve spreekuur.

 • De meeste patiënten krijgen ook een coronair angiogram(CAG) / hartkatheterisatie.
 • Als dat nodig is, krijgt u ook andere onderzoeken of consulten.

Risico’s en mogelijke complicaties van een TAVI

Bij een vervanging van de aortaklep met een openhartoperatie, opent de chirurg de borstkas en gebruikt hij een hart- longmachine. Bij een TAVI hoeft dit niet. De borstkas blijft dicht. Een TAVI via de lies kan zelfs gebeuren met een plaatselijke verdoving. Hierdoor is een TAVI een minder grote operatie, maar toch heeft deze operatie ook risico’s en mogelijke complicaties. Dit bespreken we met u op het TAVI-spreekuur.

Mogelijke complicaties zijn:

 • Een bloeding of een beschadiging van een bloedvat
 • Herseninfarct
 • Het is nodig dat u een pacemaker krijgt
 • Overlijden
 • Infecties
 • Overige complicaties

Na de operatie

U mag na de operatie 4 weken geen auto rijden en geen motor rijden.
Het herstel en de revalidatie na de operatie hangt af van veel dingen, onder andere of u de klep via de lies kreeg of via de punt van het hart. 

Na de operatie krijgt u een afspraak op de polikliniek Hart+Vaat Centrum van het MUMC+. We bespreken dan samen met u hoe u het beste kunt revalideren. 

Planning

Nadat alle vooronderzoeken gedaan zijn, zoals de CT-scan, krijgt u een afspraak voor het pré-operatieve spreekuur op de polikliniek Hart+Vaat Centrum van het MUMC+. 

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 
Neem dan contact op met: 

Planbureau Hart+Vaat Centrum
Telefoon: 043- 387 7069 
(op werkdagen van 09.00-12.00 uur) 

Websites

Laatst bijgewerkt op 25 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1375