mumc+ GOED

Folder

Knieboek: uw knieoperatie

Gang van zaken zodra besloten is dat u een knieprothese krijgt

In overleg met uw arts hebt u besloten uw kniegewricht te laten vervangen door een knieprothese. In deze folder beschrijven wij de gang van zaken ter voorbereiding op de operatie.

Zodra samen met uw arts op de polikliniek besloten is dat u een knieprothese krijgt, wordt u meteen doorgestuurd naar verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis voor
voorbereidende gesprekken en onderzoeken. Houdt u er rekening mee dat dit bij elkaar enkele uren in beslag neemt. Neem bij voorkeur iemand mee die u als uw persoonlijke coach kan begeleiden en meeluisteren, want u krijgt veel informatie. Breng ook uw medicijnen of een lijst van alle medicijnen mee die u gebruikt. Hebt u zelf röntgenfoto’s van uw knie die bij een ander ziekenhuis gemaakt zijn, neem deze dan eveneens mee.

Knie

06-nummer
Om u zo goed mogelijk te informeren over uw opname(datum) vragen wij u, indien mogelijk, uw mobiel telefoonnummer bij de balie van de polikliniek orthopedie door te geven.

Röntgen / Radiologie
Indien nodig zal de arts op de polikliniek u nog doorverwijzen naar de afdeling Röntgen/Radiologie voor een nieuwe foto van uw knie. Volg hiervoor route H op niveau 3 (rood).

Bureau Opname
Als eerste dient u zich te melden bij Bureau Opname. Volg hiervoor route 6 op niveau 1 (zwart). U wordt hier ingeschreven en komt op de wachtlijst. U ontvangt een vragenlijst in verband met de anesthesie. Deze lijst kunt u thuis invullen.

Centrale Bloedafname
Voor de operatie is het nodig dat er twee of meer buisjes bloed bij u afgenomen worden. Hiervoor dient u zich te melden bij de Centrale Bloedafname. Volg hiervoor route 6 op niveau 1 (blauw).

Verpleegafdeling C4
Ook wordt u verwacht op verpleegafdeling. Volg hiervoor route C op niveau 4 (oranje). Hier krijgt u van de gespecialiseerde verpleegkundige uitgebreide informatie over uw operatie, de nazorg en de revalidatie. Samen met de verpleegkundige vult u een vragenlijst in. Ook krijgt u het ‘Knieboek’, een speciale verzamelmap om alle informatie overzichtelijk in te bewaren. De verpleegkundige zal u vervolgens doorverwijzen voor bloedafname.

Nadat de hierboven genoemde zaken zijn afgehandeld, kunt u weer naar huis gaan.

Afspraak bij de anesthesioloog

U krijgt binnen twee weken een brief thuisgestuurd voor een afspraak met de anesthesioloog. Neem voor deze afspraak de ingevulde vragenlijst mee die u eerder ontving bij Bureau Opname en een lijst met alle medicijnen die u gebruikt.

Wanneer de anesthesioloog vindt dat de operatie bij u op een veilige manier kan plaatsvinden, ontvangt u thuis via Bureau Opname een brief met de datum van uw operatie. Ook staan in deze brief enkele zaken genoemd die u vóór uw operatie dient te regelen, waaronder krukken, verzorging thuis en speciale fysiotherapie.

Let op: Revalidatie in een instelling is slechts in enkele heel specifieke gevallen mogelijk.

Alternatieven en aanvullingen voor de mantelzorg thuis zijn de Thuiszorg (hulp bij lichaamsverzorging en aankleden en/of wondzorg) of een zorghotel. Onder bepaalde specifieke voorwaarden kunt u mogelijk ook terecht bij azM Herstelzorg. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Een zorghotel wordt bijvoorbeeld niet binnen alle zorgverzekeringen vergoed. Het traject voor de thuissituatie na uw operatie wordt tijdens uw opname met iemand van het Transferpunt Patiëntenzorg met u besproken en in gang gezet.

Contact

Hebt u nog vragen, dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden.

De polikliniek Orthopedie
043-387 69 00
 werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur 

De gespecialiseerde verpleegkundige
043-387 44 30

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1382