mumc+ GOED

Folder

Knieboek : wat verwacht u van uw knieprothese?

Om de behandeling goed te kunnen afstemmen op uw behoeften is het zowel voor u als voor uw behandelaars van belang om te weten wat u verwacht van uw knieprothese, het herstel na de operatie en het eindresultaat.

Wij verzoeken u daarom de volgende 3 vragen te beantwoorden:

1)  Vanwege uw knieproblemen zullen een aantal activiteiten al een tijdje niet meer mogelijk zijn voor u. Welke van deze activiteiten hoopt u met uw nieuwe knieprothese weer te kunnen ondernemen?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2)  Hoeveel tijd verwacht u na de operatie nodig te hebben om deze activiteiten weer te kunnen ondernemen?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3)  Wanneer beschouwt u voor uzelf de operatie als geslaagd?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1384