Hoofdingang Maastricht UMC+

Folder

Echocardiogram: dobutamine stress echocardiogram

Samen met  uw behandelend arts is besloten dat u een dobutamine stress echocardiogram krijgt. Voor dit onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Hart+Vaat Centrum in het Maastricht UMC+ (MUMC+). Volg hiervoor route 5 (blauw) op niveau 1.

 

Wat is een dobutamine stress echocardiogram?

Bij een dobutamine stress echocardiogram wordt de hartspier gestimuleerd. Dit doen we door het medicijn  Dobutamine toe te dienen. Dit middel heeft hetzelfde effect op de hartspier als een zware lichamelijke inspanning. Tijdens de toediening van het medicijn worden er echobeelden gemaakt om het effect van de ‘nagebootste’ inspanning op de hartspier te beoordelen.

Voorbereiding op het onderzoek

 • Gebruik geen bodylotion op de dag van het onderzoek.  U krijgt elektroden (plakkers) op de huid en met bodylotion plakken deze niet goed.  
 • Medicatie mag u gewoon innemen. Ook op de dag van het onderzoek. 
 • 2 uur voor het onderzoek dient u inspanning te vermijden. 

Het onderzoek

Meldt u minimaal 5-10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek Hart+Vaat Centrum. De laborant of de cardioloog brengt u naar de echokamer.

Voor het onderzoek dient u het bovenlichaam vrij te maken van kleding. Vervolgens mag u op de onderzoeksbank gaan liggen op uw linkerzij met de linkerhand onder uw hoofd. U krijgt drie elektrodes (plakkers) op uw borstkas geplakt. Er wordt een infuusnaald ingebracht in uw hand, zodat het medicijn Dobutamine kan worden toegediend (via een infuuspomp). 

Om goed contact te krijgen tussen uw huid en het echoapparaat/de geluidskop brengen wij gel aan. Dit voelt koud aan. Door de geluidskop op verschillende plekken op de borstkast te plaatsen, krijgt de arts en/of de laborant een goed beeld  van uw hart.

Echocardiogram

Mogelijke complicaties

Dit onderzoek is een veilig onderzoek. Ernstige complicaties komen bijna nooit voor en zijn met u besproken. 

Na het onderzoek

U kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis, nadat het medicament uitgewerkt is. Dit duurt ongeveer een half uur.

De uitslag

Uw arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

In het kort

 • Het onderzoek duurt 30 minuten
 • Gebruik geen bodylotion op de dag van het onderzoek
 • Uw dagelijks medicatie mag u gewoon blijven gebruiken. Ook op de dag van het onderzoek. 
 • Verricht geen inspanning 2 uur voor het onderzoek. Het hart moet volledig in rust zijn.  
 • Gebruik voor het onderzoek een lichte maaltijd.
 • Draag gemakkelijke bovenkleding. 

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot dit onderzoek en of kan u niet naar de afspraak komen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met:  

 • Polikliniek Hart+Vaat Centrum
  T: 043 387 27 27
  E: poli.hvc@mumc.nl (polikliniekhartenvaatcentrum@mumc.nl)

 

 

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1391