Maastricht UMC+

Folder

Hartbiopsie

Onderzoek bij hartfalen

Uw cardioloog of huisarts heeft u verwezen voor een hartbiopsie, omdat de oorzaak van uw hartfalen niet gevonden is tijdens andere onderzoeken. Hartbiopten zijn kleine stukjes hartweefsel van de binnenzijde van het hart. Op dit blad krijgt u meer informatie over de hartbiopsie.

Voorbereiding

Bloedverdunners

  • Gebruikt u bloedverdunners van de trombosedienst (acenocoumarol, fenprocoumon), dan stopt u hiermee 3 dagen voor de ingreep.
  • Gebruikt u nieuwe bloedverdunners (dabigatran, rivaroxaban of apixaban), dan stopt u hiermee de dag voor het onderzoek.
  • Heeft u een kunstklep van het hart of heeft u in het verleden een longembolie of herseninfarct (TIA/CVA)  doorgemaakt, dan stopt u niet met de bloedverdunners. Uw INR moet een waarde hebben tussen de 2.0 en 3.0 op de dag van het onderzoek. Neem contact op met de trombosedienst zodra u weet op welke dag uw onderzoek plaatsvindt. Zij passen eventueel uw inname schema aan.Diuretica/plasmedicatie
Alle plasmedicatie (bijvoorbeeld bumetanide) die u normaal inneemt, mag u niet innemen op de dag van het onderzoek.

Ontbijt
Eet op de dag van het onderzoek een licht ontbijt.

Suikerziekte
Neem uw insulinepen en uw spullen voor het meten van uw bloedsuiker mee naar het ziekenhuis. U voert zelf de controles uit. Eventueel wordt dit gedaan op de afdeling. Gebruikt u metformine, dan mag u het medicijn niet innemen de dag van het onderzoek.

Overig
Heeft u een hoorapparaat? Dan vragen wij u dit mee te nemen, zodat wij met u kunnen praten tijdens het onderzoek.

Naar het ziekenhuis

Als er geen speciale voorbereiding nodig is, krijgt u ongeveer 1 week voor de ingreep een oproep thuisgestuurd. Voor hartbiopten wordt u meestal ’s ochtends opgenomen en kunt u vaak dezelfde dag weer naar huis. Moet u langer opgenomen worden, dan krijgt u hierover bericht.

Onderzoek

Onderzoek

 

De hartbiopsie vindt plaats op de ‘hartkatheterisatiekamer’ van het Hart+Vaat Centrum. Eerst wordt een klein gebied in uw hals plaatselijk verdoofd, u blijft dus bij bewustzijn. Vervolgens wordt een buisje geplaatst in de halsader. De cardioloog gaat via dit buisje door de vene/ader (niet de slagader) naar het hart waar de hartspierstukjes worden afgenomen. Dit voelt u in principe niet. U kan het hart wel voelen overslaan. Dit is normaal bij deze ingreep en heeft geen verdere gevolgen. Gemiddeld genomen duurt het onderzoek 1 uur.

Na het onderzoek

U krijgt een pleister op de insteekopening. Daarna ligt u één uur rechtop in bed of zit rechtop in de stoel. Hierna mag u weer voorzichtig gaan lopen.

Houdt u er rekening mee dat u na het onderzoek nog ongeveer 2 tot 3 uur in het ziekenhuis bent ter observatie. Daarna mag u naar huis. We raden af om zelf te gaan rijden na dit onderzoek. Zorg dat u iemand meeneemt of dat iemand u komt ophalen.

De uitslag

De uitslag krijgt u van de cardioloog tijdens uw eerstvolgende poliklinische controle of wij bellen u om u de uitslag te vertellen.

Mogelijke complicaties

Hartbiopten verlopen meestal zonder problemen. In enkele gevallen komt het voor dat er een bloeduitstorting ontstaat op de plaats waar de katheter werd ingebracht of afwijkingen van het hartritme. Zeer zelden komen er ernstige bijverschijnselen voor  zoals een bloeding in het hartzakje.

Contact

Hebt u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, neem dan contact met ons op.

  • Planbureau Hart+Vaat Centrum
    T: 043 387 5202 (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur)
Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1393