mumc+ GOED

Folder

Hartritmestoornissen: onderzoek en behandeling

Uw opname

U wordt voor een onderzoek en/of behandeling in verband met hartritmestoornissen opgenomen op verpleegafdeling D4, Kort Verblijf van het Hart+Vaat Centrum/MUMC+. Deze afdeling bevindt zich op niveau 4, volg D-4 oranje.

De opname

In uw opnamebrief staat hoe laat wij u verwachten. Bij aankomst meldt u zich bij de verpleging op de afdeling. Tijdens het voorbereidende gesprek op de polikliniek is uw medische achtergrond besproken. Afhankelijk van uw medische achtergrond wordt de opnameduur bepaald. 

Verpleegafdeling D4
Verpleegafdeling D4

Voorbereiding

Lees voor uw opname de informatie op dit blad goed door. 

Bloedverdunnende middelen

Als u bloedverdunners gebruikt, dan vragen wij u onderstaande informatie goed te lezen.

 • acenocoumarol (Sintrommitis®); dit medicijn blijft u in overleg met de trombosedienst innemen zodat op de dag van uw ingreep de INR waarde tussen de 2 en de 3 is. De arts geeft dit aan de trombosedienst door. De trombosedienst neemt hierover met u contact op.
 • fenprocoumon (Marcoumar®); dit medicijn blijft u in overleg met de trombosedienst innemen zodat op de dag van uw ingreep de INR waarde tussen de 2 en de 3 is. De arts geeft dit aan de trombosedienst door. De trombosedienst neemt hierover met u contact op.
 • dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®),apixaban (Eliquis®), edoxaban (Lixiana®); kunt u blijven innemen tenzij uw arts anders adviseert.
 • Overige bloedverdunnende medicatie zoals Carbasalaatcalcium (Ascal®), acetylsalicylzuur, ticagrelor (Brilique®), prasugrel (Efient®), clopidogrel (Plavix®, Grepid®, Iscover®, Vatoud®) kunt u blijven innemen tenzij uw arts anders adviseert.

Bent u onder behandeling bij de trombosedienst en heeft u nog geen bericht gehad van hun en weet u wel al uw opnamedatum? Wij vragen u dan vriendelijk zelf contact op te nemen met de trombosedienst.

NB. Als u van uw arts andere instructies over het gebruik van uw bloedverdunners heeft gekregen, volg dan die instructies.

Diabetes

 • Als u diabeet bent en insuline afhankelijk bent, dan wordt u een dag voor de ingreep opgenomen in het ziekenhuis. Op de afdeling ontvangt u instructies voor uw diabetesmedicatie.
 • Gebruikt u insuline, neem dan uw insulinepen en uw spullen voor het meten van uw bloedsuikers mee naar het ziekenhuis. U doet uw controles zelf. Eventueel wordt dit voor u gedaan op de afdeling.
 • Diabetes medicatie in tabletvorm mag u op de dag van de behandeling voor het onderzoek niet innemen. Na het onderzoek kunt u deze wel weer innemen.
 • Gebruikt u metformine dan mag u deze niet innemen op de dag van het onderzoek. De dag na het onderzoek mag u weer starten met het gebruik van metformine.

Overige medicatie

 • In overleg met uw cardioloog wordt, afhankelijk van de ingreep die u ondergaat, eventueel uw hartritme medicatie tijdelijk gestopt. De afspraken hierover staan vermeld in bijgevoegde opnamebrief.
 • Overige medicatie kunt u gewoon innemen met een slokje water. 

Eten en drinken 

 • U moet helemaal nuchter zijn vanaf 0.00 uur de nacht voor de behandeling. Dit betekent helemaal niet eten en drinken. 

Begeleiding en vervoer

Neem op de dag van uw opname één begeleider, bijvoorbeeld uw partner of een familielid, mee. Tijdens uw ingreep kan uw begeleider wachten in  het bezoekersrestaurant op niveau 1.

Wij raden u af om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Ook alleen reizen met het openbaar vervoer raden wij af. Zorg dus altijd voor een begeleider. 

Wat neemt u mee naar ziekenhuis

Het is belangrijk dat u de volgende spullen meeneemt:

 • Nachtkleding, een extra paar sokken en eventueel iets te lezen. Laat geld, sieraden en andere waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.
 • Uw medicatie in originele verpakking.

De opname

Bij aankomst op de afdeling wordt een kort opnamegesprek met u gevoerd door de verpleegkundige. Hier meldt u eventuele bijzonderheden.

 • Bent u overgevoelig voor contrastvloeistof, jodium, antibiotica of andere medicijnen, meld dit dan nogmaals bij uw opname.
 • Een actueel medicatie overzicht geeft u aan de verpleegkundige. Hij/zij bereidt u voor en geeft u verdere uitleg over het onderzoek/ de behandeling.

Wij streven ernaar om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Het exacte tijdstip van uw behandeling kunnen wij u echter niet geven. Door spoedgevallen kan het gebeuren dat uw geplande behandeling niet doorgaat. Wij proberen dit zo veel als mogelijk te voorkomen, maar als dit toch gebeurt,  vragen wij hiervoor uw begrip. Wij zoeken samen met u naar een voor u geschikte oplossing.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt een drukverband aangelegd in de liezen en moet u 6 uur plat op uw rug blijven liggen. Terug op de verpleegafdeling wordt regelmatig uw bloeddruk gecontroleerd. Ook worden u liezen gecontroleerd op een eventuele nabloeding. Nadat het drukverband is verwijderd, houdt u bedrust tot de volgende ochtend. Hierbij mag u wel rechtop zitten, op uw zij liggen en naar het toilet gaan. Na de behandeling mag u weer gewoon eten en drinken. Medicijnen neemt u in overleg met de verpleegkundige en arts op de afdeling.

Weer thuis

Waar moet u thuis rekening mee houden.

 • Na 24 uur mag u weer douchen, maar de eerste vier dagen mag u niet in bad of in de sauna. De wondjes in de liezen dept u voorzichtig droog.
 • De eerste week na het onderzoek of behandeling adviseren wij u om het rustig aan te doen. Dit betekent dat u niet zwaarder mag tillen dan vijf kilo en niet intensief mag bewegen; voorzichtig met bijvoorbeeld traplopen, stofzuigen, ramen zemen, fietsen en sporten.
 • Autorijden en fietsen raden we u zeker de eerste 3 dagen af. Tijdens het autorijden en fietsen komt er veel druk op de lies met het risico op nabloeding.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem dan contact met ons op:

Bij klachten belt u de Eerste Hart Hulp:
Telefoon: 043 - 3877892 
24 uur bereikbaar

Voor vragen met betrekking tot de planning belt u Planbureau Hartkatheterisatie
Telefoon: 043-387 52 64 
(op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur)

Websites

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1394