mumc+ GOED

Folder

Scholing Centrum voor Thuisbeademing (CTB)

Voor zorgverleners en mantelzorgers

In Nederland zijn 4 centra voor thuisbeademing.
Deze centra zijn allemaal in een Universitair Medisch Centrum. 
Samen hebben deze centra een scholingsprogramma opgezet voor zorgverleners en mantelzorgers die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die chronisch beademd worden.

onderwijsprogramma

Doel van de scholing

Het doel van de 4 centra is om de kwaliteit van de scholing blijvend te verbeteren en de wijze waarop de zorg verleend wordt op elkaar af te stemmen. Het scholingsprogramma is deels online beschikbaar, zodat zelfstudie mogelijk is. Er is ook achtergrondinformatie en naslagwerk beschikbaar, zoals instructiefilms en informatie over de apparatuur en andere benodigdheden.

De bekwaamheidsverklaring die nodig is voor zorg aan chronisch beademde patiënten kan alleen door de CTB’s worden afgegeven.

Programma scholing chronische beademing

Het scholingsprogramma is online beschikbaar op www.ctbscholing.nl, een website van de vier CTB’s gezamenlijk.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor deze scholing via de website www.ctbscholing.nl. Hier vindt u alle informatie over cursussen en data van de praktijkdagen bij de vier CTB’s. We noemen deze praktijkdagen “vaardigheidstrainingen”, omdat er niet altijd sprake is van een hele dag scholing.

Kosten

Het scholingsprogramma bestaat uit:

  • e-learning
  • vaardigheidstraining
  • toetsing

De e-learning is gratis voor zowel professionele zorgverleners als mantelzorgers. Zorgverleners moeten wel betalen voor het volgen van een vaardigheidstraining, toetsing en het certificaat. Wat dit kost staat op de website. Na betaling via de website kunt u starten met de scholing.

Informatie voor de toetser

De zorgverlener krijgt in zijn/haar organisatie een toetser toegewezen. Deze toetst de zorgverlener en tekent handelingen af die met goed gevolg zijn afgelegd.

Alle toetsers krijgen per email het verzoek om gegevens aan te leveren, zodat het CTB een account voor hen kan aanmaken. De toetsers krijgen per instelling (of locatie van een instelling) een account in het systeem voor gezamenlijk gebruik. Aan dit account worden rechten toegekend die bij deze functie en rol horen namelijk het toetsen van de zorgverlener en aftekenen van handelingen die met goed gevolg zijn afgelegd.

Op deze wijze kunnen de toetsers bijhouden wie er bevoegd en bekwaam is voor het uitvoeren van specifieke beademings gerelateerde handelingen.

 

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op. Dit kan 's woensdags en donderdags.

T: +31(0)43-387 63 84 
E: ctbm@mumc.nl

 

Websites

Volg ons op facebook (nl-nl.facebook.com/maastrichtumc) en linkedin (www.linkedin.com/company/azm)

Laatst bijgewerkt op 14 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1395