mumc+

Folder

Trombosebeen:Behandeling met Apixaban (Eliquis®)

Er is een trombosebeen bij u vastgesteld. Een trombose ontstaat door een bloedstolsel in de diepe aders van uw been, waardoor het bloedvat (gedeeltelijk) kan verstoppen. Hierdoor kan het been dikker worden, de huid glanzend, rood en gespannen en kunnen pijnklachten ontstaan. Op dit blad krijgt u meer informatie over de behandeling van een trombosebeen met Apixaban (Eliquis®).

Wat zijn de oorzaken van een trombosebeen?

Wat zijn de oorzaken van een trombosebeen?

Een trombosebeen ontstaat door verschillende oorzaken. Bekende risicofactoren zijn operaties, langdurige bedrust, lange reizen, een been dat langere tijd in een gipsverband zit, het gebruik van de anticonceptiepil, zwangerschap of kraambed. Trombose kan ook optreden doordat het bloed sneller stolt dan normaal, dit kan aangeboren zijn. Meestal zal er een combinatie zijn van erfelijke-en omgevingsfactoren.

Mogelijke complicaties en klachten

 • Er bestaat een risico dat het stolsel losschiet en via de bloedsomloop in de longen terechtkomt en zo een longembolie veroorzaakt. Dit kan kortademigheid, pijn bij zuchten en hoesten veroorzaken.
 • Een andere mogelijke complicatie, die meestal pas later optreedt, zijn spataderen en huidverschijnselen (verkleuring van de huid en roodheid). Door een te hoge druk in de aderen van het been kan op termijn een post-trombotisch syndroom ontstaan. Dit is een combinatie van klachten zoals pijn, een zwaar gevoel in het been, zwelling en huidverschijnselen.
 • Bloedingscomplicaties bijvoorbeeld rode urine, neusbloedingen of bloed bij de ontlasting.
 • Overgevoeligheidsreacties: jeuk en/of huiduitslag.
 • Uitbreiding van uw beenklachten tijdens de behandeling.

Neem in deze gevallen direct contact op met de dienstdoende arts via de centrale van het Maastricht UMC+: 043 3876543.

Behandeling van een trombosebeen

De behandeling van een trombosebeen kan veilig en verantwoord plaatsvinden in de thuissituatie en bestaat uit twee delen:

 1. Bloedstolling remmende geneesmiddelen
 2. Struva 35 ® kous of zwachtelen van het been en aanmeten van een elastische kous

De eerste 7 dagen wordt gestart met tweemaal daags 2 tabletten van 5 mg. Vanaf de 8e dag slikt u tweemaal daags 1 tablet van 5 mg. U moet zich altijd precies aan het voorschrift van uw arts houden om te zorgen dat Apixaban (Eliquis®) voor u werkt. Apixaban (Eliquis®) moet twee keer per dag worden ingenomen. Bijvoorbeeld ’s morgens en ’s avonds. Neem hierbij de tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip in. De tablet kan met of zonder (allerlei soorten) voedsel worden ingenomen. Tablet mag (ook) fijn gemaakt worden als doorslikken lastig is. Regelmatige controle van de stolling is niet nodig. Aanvullende informatie kunt u vinden in de Apixaban (Eliquis®) brochure. Deze ontvangt u tijdens uw ontslag uit het ziekenhuis. Na 2-3 weken heeft u een controle afspraak op de polikliniek Hart+Vaat Centrum. Hieruit zal het vervolg worden bepaald, eventueel aanvullend onderzoek en/of aanpassing van de duur van de bloedstolling remmende tabletten.

 

Naar huis: waar moet u op letten!

 • Sommige geneesmiddelen versterken het effect van bloedstolling remmende geneesmiddelen. Het risico is het grootst bij pijnstillers. Een veilige pijnstiller is paracetamol al dan niet met codeïne.
 • In het begin kan de behandelend arts u aanraden dat u uw trombosebeen zo weinig mogelijk belast zodat de zwelling afneemt. Het is niet noodzakelijk om strikte bedrust te houden. Zodra de zwelling is afgenomen, kunt u langzaam uw been weer meer gaan belasten.
 • Om een goed herstel te bevorderen en post-trombotisch syndroom (blijvende klachten van een gezwollen, zwaar en vermoeid been) te voorkomen, krijgt u op de Spoedeisende hulp een Struva 35 ® kous aangemeten. Deze kous dient u overdag te dragen. Let erop dat de kous niet dubbel zit / geen vouwen heeft. Als een Struva 35 ® kous niet mogelijk of wenselijk is, dan wordt zwachteltherapie voorgeschreven. Het zwachtelen gebeurt zo snel mogelijk (binnen 1-3 dagen) na uw bezoek aan het ziekenhuis door de thuiszorg. Indien u niet in Nederland woont, komt de thuiszorg niet bij u thuis om uw been te zwachtelen. U kunt dan een afspraak maken op de poli dermatologie, telefoonnummer 043-387 57 83.
 • U ontvangt bij de poliklinische apotheek in het ziekenhuis een pakket met daarin de bloedstolling remmende tabletten, extra informatie, en indien gekozen is om het been te zwachtelen ook het benodigde verbandmateriaal.
 • U ontvangt ook een machtigingsformulier voor een definitieve elastische compressiekous, waarop aangegeven is welke kous u nodig heeft. Indien u gezwachteld wordt, zal de medewerker van de thuiszorg met u bepalen wanneer het been voldoende is geslonken om deze kous te laten aanmeten. Heeft u de Struva 35 ® kous, dan kunt u na ± 14 dagen een afspraak maken (tel. 043-8200285) voor het opmeten van de kous als het trombosebeen ongeveer even dik is als het andere been (anders nog ± 1 week afwachten). Deze definitieve kous moet 6-24 maanden gedragen worden.

Contact

Heeft u vragen over het blad of heeft u geen afspraak voor de trombosepoli ontvangen binnen 10 dagen na uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Neem dan tijdens kantooruren gerust contact met ons op.

Polikliniek Hart+Vaat Centrum
043 387 27 27

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021