mumc+ GOED

Folder

Zorgstraat Cardiologie

Uw huisarts heeft u verwezen naar het Maastricht UMC+ voor een polikliniek bezoek aan de cardioloog in het Hart+Vaat Centrum omdat u last heeft van cardiale klachten zoals:

 • Pijn op de borst;
 • Kortademigheid bij inspanning;
 • Hartkloppingen;
 • Duizeligheid.

U komt in aanmerking voor de Zorgstraat Cardiologie van de polikliniek Hart+Vaat Centrum.

Het voordeel van de zorgstraat

Bij uw eerste bezoek aan het Maastricht Hart+Vaat Centrum worden er afhankelijk van uw klachten een aantal onderzoeken gedaan. Zo krijgen we snel inzicht in de oorzaak en ernst van uw klachten. Na afloop van de onderzoeken bespreekt de cardioloog de resultaten met u.

Wat neemt u mee?

 • de afspraakbevestiging
 • uw medicatieoverzicht of medicijnenpaspoort.

Voorbereiding

Om uw bezoek aan de zorgstraat zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, moet u met de volgende zaken rekening houden:

 • Gebruik op de dag van uw afspraak geen bodylotion. Dit omdat de plakkers, die gebruikt worden voor de onderzoeken, anders geen goed contact met de huid kunnen maken.
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor uw afspraak. U kunt dus gewoon van te voren eten en drinken.
 • Draag gemakkelijk zittende kleding en schoenen, dit in verband met eventuele diagnostiek die voor u van toepassing kan zijn.

Zorgstraat Cardiologie

Op de dag van uw afspraak meldt u zich bij de aanmeldbalie van de polikliniek Hart+Vaat Centrum op niveau 1 van het Maastricht UMC+ (Volg 5-1 blauw).

De volgende onderzoeken worden gedaan, in willekeurige volgorde. Houdt er rekening mee dat  alle onderzoeken samen ongeveer 2 uur duren. 

 • bloedprikken*;
 • hartfilmpje (ECG);
 • echo van het hart*;
 • 24 uur/48 uur registratie* 

(* indien noodzakelijk)
 

Zorgstraat Cardiologie Hart+Vaat Centrum/Maastricht UMC+

Tijdens de onderzoeken wordt u begeleid door een deskundig team. Na afloop worden de resultaten van de onderzoeken door de cardioloog met u besproken.
Informatie over de verschillende onderzoeken vindt u op: www.hartenvaatcentrum.nl

Uitslag en vervolgtraject

Op basis van de uitslagen wordt een eventueel vervolgtraject met u besproken. Dat kan verder onderzoek zijn, maar ook een voorstel voor behandeling. Wij zorgen dat het vervolg onderzoek of de behandeling zo snel mogelijk kan plaatsvinden en brengen uw huisarts schriftelijk op de hoogte van de bevindingen en de eventuele behandeling.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft willen wij die graag beantwoorden. Neem contact op met: 

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1400